33 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Phòng Kinh Doanh +10 Bài Mẫu

Những đề tài báo cáo thực tập phòng kinh doanh

Tổng hợp các Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Phòng Kinh Doanh chọn lọc và download miễn phí các bài mẫu điểm cao cho các bạn sinh viên quản trị kinh doanh. Hiện nay các sinh viên đang theo học chuyên ngành kinh doanh ngày càng nhiều. Do vậy mà số lượng sinh viên ra trường lựa chọn thực tập tại các phòng, ban kinh doanh của doanh nghiệp cũng ngày càng tăng. Kéo theo việc nhu cầu tìm hiểu về báo cáo thực tập tại phòng kinh doanh tăng theo. Các bạn có thể nghiên cứu vấn đề chiến lược kinh doanh thương mại của sản phẩm, doanh thu của công ty, vấn đề tổ chức một dự án của doanh nghiệp,… Có nhiều bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn tên đề tài, triển khai đánh giá vấn đề nghiên cứu,… Để giải quyết những vấn đề này cho sinh viên, chúng tôi đã tìm hiểu và đưa ra được Danh sách những Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Phòng Kinh Doanh + Bài mẫu.

1. Những đề tài báo cáo thực tập phòng kinh doanh hay + mới mẻ.

         Có rất nhiều bạn sinh viên đang chưa chọn được một đề tài báo cáo thực tập tại phòng kinh doanh phù hợp với mình. Các bạn có nhiều ý tưởng và chưa biết xây dựng ý tưởng như thế nào. Hay là các bạn còn chưa có đủ kiến thức để lựa chọn một đề tài báo cáo phù hợp với mình. Việc lựa chọn đề tài báo cáo rất quan trọng đối với bài báo cáo thực tập phòng kinh doanh của bạn. Bởi nó sẽ giúp ích được trong quá trình triển khai nghiên cứu sau này của bạn. Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ tới bạn Những Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Phòng Kinh Doanh Hay để cho bạn có thêm nhiều sự lựa chọn cho mình.

LƯU Ý: Quá trình chọn đề tài và hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp, nếu các bạ gặp khó khăn có thể tham khảo qua dịch vụ thuê viết báo cáo thực tập của Luận Văn Trust để được hỗ trợ viết bài nhé.

 • Một số chiến lược kinh doanh thương mại đối với sự phát triển và xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp.
 • Vai trò và tầm quan trọng của phòng kinh doanh đối với việc xây dựng, phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế hội nhập ngày nay.
 • Các giải pháp hoàn thiện công tác chiến lược tại phòng kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.
 • Vấn đề quản trị nguồn nhân sự trong phòng kinh doanh của doanh nghiệp ngày nay – Thực trạng và giải pháp.
 • Những áp lực của nhân viên tại phòng kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế hội nhập quốc tế ngày nay.
 • Công tác tham mưu, kiểm tra, thẩm định tại phòng kinh doanh của một doanh nghiệp ngày nay.
 • Vai trò của phòng kinh doanh trong công tác xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng đối với doanh nghiệp ngày nay.
 • Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Phòng Kinh Doanh Các chức năng chính của phòng kinh doanh trong một doanh nghiệp ở bối cảnh thế giới toàn cầu hóa ngày nay.
 • Những hạn chế của chức năng phụ trách chỉ đạo trong công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại phòng kinh doanh đối với doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế mở rộng ngày nay.
 • Công tác kiểm tra, khảo sát và đánh giá thị trường của phòng kinh doanh ở doanh nghiệp ngày nay – thực trạng và giải pháp.
 • Vai trò của phòng kinh doanh trong việc hỗ trợ cho tổng giám đốc về công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
 • Công tác kiểm tra, thẩm định giá trị của sản phẩm tại phòng kinh doanh đối với doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế thị trường ngày nay.
 • Các nhiệm vụ và quyền hạn của phòng kinh doanh trong doanh nghiệp ngày nay – Thực trạng và giải pháp.
 • Những cơ hội và thách thức của phòng kinh doanh trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày nay.
 • Công tác phân phối sản phẩm cho thị trường của phòng kinh doanh đến các doanh nghiệp trong bối cảnh xã hội ngày nay.
 • Công tác nghiên cứu và thực hiện các công việc tiếp cân thị trường về vấn đề lựa chọn của khách hàng của phòng kinh doanh.
 • Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Phòng Kinh Doanh Thực trạng việc đề ra những phương án giải quyết, chiến lược về quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường hoạt động của doanh nghiệp trong phòng kinh doanh.
Những đề tài báo cáo thực tập phòng kinh doanh
Những đề tài báo cáo thực tập phòng kinh doanh
 • Phân tích nhiệm vụ lên kế hoạch tổ chức và thực hiện các hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của phòng kinh doanh trong doanh nghiệp ngày nay.
 • Vấn đề theo giõi và đôn đốc tiến độ thực hiện công việc của các phòng ban trong công ty của phòng kinh doanh – thực trạng và giải pháp.
 • Việc liên kết giữa khách hàng với doanh nghiệp của phòng kinh doanh trong bối cảnh xã hội ngày nay – thách thức và cơ hội.
 • Thực trạng việc đưa ra các chiến lược marketing về nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại phòng kinh doanh trong bối cảnh ngày nay.
 • Trách nhiệm của phòng kinh doanh so với các phòng ban khác trong công ty trước các giám đốc về hoạt động phát triển và tiến trình phát triển của doanh nghiệp.
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của phòng kinh doanh đối với các phòng ban khác trong doanh nghiệp.
 • Công tác tham mưu, xây dựng những chính sách bán hàng đối với khách hàng bình dân của phòng kinh doanh trong doanh nghiệp ngày nay.
 • Một số định hướng phát triển cho phòng kinh doanh trong doanh nghiệp ngày nay – gắn với bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động.

XEM THÊM ==> Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh + 10 Bài Mẫu

2. Những Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phòng Kinh Doanh hay cho bạn tham khảo.

          Chúng tôi đã dựa trên những nhu cầu, thắc mắc của các bạn về một bài mẫu báo cáo thực tập phòng kinh doanh. Để tiến hành tìm hiểu, thu thập thông tin từ những nguồn uy tín. Và đưa ra được TOP 5 bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Phòng Kinh Doanh Hay Nhất cho bạn tham khảo.

Bài mẫu 1: hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng.

Bài mẫu sau đây chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn là một bài báo cáo thực tập phòng kinh doanh tại chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol tại Hải Phòng. Người mẫu này kết quả nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng dưới sự hướng dẫn của Thạc sỹ Đồng Thị Nga. Bài viết đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ phía rằng việc cũng như sinh viên nghiên cứu. Bài viết có tất cả 112 trang đáp ứng mọi yêu cầu về nội dung và hình thức của bài báo cáo thực tập.

-Hình thức: bài viết được đánh giá và bài báo cáo thực tập có lối trình bày đẹp mắt, khoa học. Làm nổi bật lên những nội dung chính cần làm rõ. Bố cụ phân bổ rõ ràng, rành mạch.

-Nội dung: Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và khảo sát của mình, tác giả đã tiến hành phân tích vấn đề chính thông qua những chương cơ bản sau đây:

Chương 1 tác giả đã đưa ra một số lý luận chung về công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tác giả đưa ra một số vấn đề chung về sự cần thiết của báo cáo tài chính trong quản lý kinh tế. Thể hiện nội dung này thông qua báo cáo tài chính được sự cần thiết của báo cáo tài chính phủ quản lý kinh tế đối tượng áp dụng yêu cầu của báo cáo tài chính những nguyên tắc cơ bản là báo cáo tài chính hệ thống báo cáo tài chính trong quản lý kinh tế. Thứ hai có thể đưa ra báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ngày nay. Đâu có kết quả kinh doanh và kết cấu Báo cáo kết quả kinh doanh nội dung và phương pháp lập báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ ba, tác giả chỉ ra nội dung học pháp phân tích báo cáo kết quả kinh doanh. Cụ thể là khái quát về tổ chức công tác phân tích thể hiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và đưa ra các phương pháp phân tích báo cáo kết quả kinh doanh. Thứ tư, tác giả đưa ra các hình thức kế toán doanh nghiệp ngày nay.

Chương 2 Thực trạng công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng. Tác giả đã tiến hành giới thiệu chung về địa bàn nghiên cứu. Bao gồm quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty những thuận lợi khó khăn thành tích của chi nhánh trong quá trình hoạt động vừa qua đặc điểm cơ cấu bộ máy quản lý tổ chức công tác kế toán áp dụng tại chi nhánh công ty tại Hải Phòng. Tiếp theo tác giả đã đưa ra thực trạng công tác lập báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn vinacontrol Hải Phòng. Tác giả đã căn cứ và lập báo cáo kết quả kinh doanh tại cho thấy trình tự lập báo cáo kết quả kinh doanh tại đây. Cùng với đó tác giả đưa ra phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 tại chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn vinacontrol Hải Phòng. Đồng thời cho thấy thực trạng công tác phân tích báo cáo kết quả kinh doanh chi nhánh công ty Cổ phần Tập đoàn vinacontrol Hải Phòng. Thông qua các bước phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh công ty và thực trạng công bố phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng.

Chương 3 hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả khảo sát tại chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng. Tác giả đã đánh giá nhận xét tổng quan về tổ chức lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại địa bàn nghiên cứu. Hôm qua nhận xét về công tác kế toán và hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh. Cụ thể là hoàn thiện hệ thống tài khoản và số sách kế toán hoàn thiện về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh.

Như vậy, bài viết đã trình bày và phân tích được đầy đủ mọi nội dung yêu cầu của bài báo cáo thực tập. Tác giả đã đưa ra những số liệu và hệ thống các biểu đồ cột, biểu đồ cơ cấu để chứng minh cho các luận điểm của mình. Đưa ra những quan điểm cá nhân của mình để đánh giá, nhận xét về vấn đề nghiên cứu. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình nghiên cứu của mình thì nên tham khảo bài mẫu này. Bởi bài viết sẽ cho bạn thấy một lối lập luận sắc bén, hướng đi độc đáo cho bài Báo Cáo Thực Tập Phòng Kinh Doanh của mình.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Novaland.

Tiếp tục là một đề tài báo cáo thực tập phòng kinh doanh hay mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn. Bài viết này là kết quả nghiên cứu u của sinh viên trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Nguyễn Thanh Vân. Bài viết được tiến hành nghiên cứu Trong một khoảng thời gian dài và đạt được những kết quả thành tựu tích cực. Bài viết này có tất cả 179 Trang thể hiện được mọi góc độ nội dung của vấn đề một cách sâu sắc nhất.

-Hình thức: bài viết được đánh giá cao về hình thức trình bày. Bởi hệ thống những luận điểm mạch lạc, rõ ràng, thể hiện được đúng trọng tâm. Cùng với đó bố cục phân bổ đầy đủ và logic.

-Nội dung: Tác giả đã tiến hành nghiên cứu và phân tích nội dung chính của bài viết thông qua những khía cạnh sau:

Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu của đề tài. Đầu tiên tác giả đa năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua khái niệm về năng lực cạnh tranh các nhân tố cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vai trò của cạnh tranh đối với doanh nghiệp. Tiếp theo có thể ra cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Bao gồm lý thuyết về cơ sở nguồn nhân lực của doanh nghiệp lý thuyết chiến lược cạnh tranh để xét năng lực động và một số mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tác giả đã chỉ ra các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Và đưa ra mô hình nghiên cứu ứng dụng và giả thiết của những mô hình đó.

Chương 2 tác giả tiến hành phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty Novaland. Trước tiên tác giả tiến hành giới thiệu về công ty Thông khoa tổng quát về công ty tình hình hoạt động của tập đoàn so sánh với các đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong ngành. Tiếp theo tác giả đưa ra phương pháp và thiết kế nghiên cứu đó là quy trình nghiên cứu thiết kế mẫu Phương pháp phân tích dữ liệu. Sau đó tác giả chỉ ra kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh. Đó là kết quả phân tích độ tin cậy thang đo cho các khái niệm nghiên cứu u kết quả phân tích nhân tố khám phá cho nhân tố cáo kết quả kiểm định các giả thuyết và mô hình nghiên cứu. Không những thế tác giả còn đưa ra kết quả đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty. Cụ thể là yếu tố dự trữ đất phòng ngừa rủi ro năng lực quản trị nhận thức thương hiệu tiếp cận nguồn vốn và yếu tố trách nhiệm xã hội.

Chương ba và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Novaland. Tất cả đã đưa ra cơ sở để đề xuất giải pháp nâng cao năng lực của công ty Thông qua kết quả nghiên cứu thực hiện và định hướng phát triển trong giai đoạn 2019 đến 2024. Từ cơ sở đó tác giả đã đề ra 6 giải pháp cho các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của công ty. Đó là yếu tố phòng ngừa rủi ro giải pháp dự trữ đất phát triển sản phẩm giải pháp cho yếu tố năng lực quản trị giải pháp chủ yếu tố trách nhiệm xã hội giải pháp chủ yếu tố nhận thức thương hiệu giải pháp tiếp cận nguồn vốn. Cùng với đó tác giả đưa ra hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo cho đề tài.

Qua đó, ta thấy được đây là một Bài Báo Cáo Thực Tập Tại Phòng Kinh Doanh hay. Thể hiện được trọng tâm của bài báo cáo. Định hướng được cho vấn đề nghiên cứu những hướng phát triển tốt hơn. Và đưa ra những quan điểm cá nhân của mình để đánh giá, nhận xét về bài báo cáo thực tập. Bài viết sẽ cung cấp cho bạn số lượng thông tin tham khảo lớn và cách thức trình bày khoa học.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: báo cáo thực tập tại phòng kinh doanh của công ty cổ phần viễn thông FPT.

Bài mẫu này được đánh giá là một đề tài báo cáo thực tập tại phòng kinh doanh hay và ấn tượng. Bài viết là kết quả nghiên cứu của sinh viên trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật số 2 khoa công nghệ thông tin giới thiệu hướng dẫn khoa học của giảng viên Vũ Thị Kim Ngân. Đề Văn Thành được bài báo cáo thực tập này đã có được sự hỗ trợ của phòng kế hoạch trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật số 2 tại công ty cổ phần viễn thông FPT và có được sự giúp đỡ của các cá nhân tổ chức liên quan tới đề tài. Hãy viết có tất cả 53 trang thể hiện được giá trị nội dung cũng là hình thức của một đề tài báo cáo thực tập.

-Hình thức: bài viết đã thực hiện đúng các quy trình nghiên cứu của một bài báo cáo thực tập. Với lối trình bày khoa học, ngôn từ sắc bén, hệ thống lập luận chặt chẽ, đã thể hiện được đúng trọng tâm nghiên cứu của bài báo cáo thực tập phòng kinh doanh.

-Nội dung: Từ những kết quả nghiên cứu đã đạt được, tác giả tiến hành phân tích về vấn đề nghiên cứu. Cụ thể như sau:

Chương 1 tác giả đã tổng quan về công ty cổ phần viễn thông FPT. Đầu tiên tác giả khái quát về công ty cổ phần viễn thông FPT thông qua những thông tin giới thiệu chung về quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp quy mô kích hoạt động của đơn vị sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp các tổ chức doanh nghiệp. Theo tác giả đưa ra từ hoạt động của công ty trong các năm từ 2013 đến 2019. Bao gồm quy mô hình nhân sự quy mô về tài chính về doanh thu với sở hữu và kết quả hoạt động kinh doanh. Tác giả đã khái quát từ những thông tin chung nhất cho tới những thông tin về về trung tâm kinh doanh lương thực tập của mình tìm hiểu rõ và phân tích về quy mô nhân sự tài sản nguồn vốn cũng như kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Chương 2 tác giả đưa ra thực trạng thực tập tại phòng kinh doanh. Đầu tiên tác giả giới thiệu về phòng kinh doanh qua sơ đồ tổ chức nhiệm vụ của từng vị trí từng trưởng phòng cho tới nhân viên cho thấy các mối quan hệ tác nghiệp phòng kinh doanh. Các giải bóng đá Phân tích thực trạng việc sinh viên được giao qua mô tả công việc và quy trình thực hiện công việc. Tại chương 2 tác giả đã mô tả Trung về phòng kinh doanh và thực trạng công việc được giao trong quá trình thực tập. Đây là chương quan trọng của một bài báo cáo cho thấy tiến độ hoàn thành công việc tại bộ phận thực tập của sinh viên.

Chương 3 tác giả báo cáo thực tập tại phòng kinh doanh đã đưa ra bài học kinh nghiệm cho bản thân cũng như là cho đơn vị thực tập. Đầu tiên tôi sẽ ra nhận xét từ Trung của tổng thể đơn vị thực tập cho tới nhận xét về phòng kinh doanh về thực trạng công việc được giao của mình. Tiếp theo tác giả rút ra các bài học kinh nghiệm về cách thực hiện công việc về kỹ năng và về thái độ mà bản thân đã mất nước ta trong quá trình nghiên cứu.

Đánh giá tổng quan, đây là một bài báo cáo thực tập phòng kinh doanh đã đạt được thành tích cao. Đóng góp cho kho lý luận của nước nhà số lượng cơ sở lý luận đáng kể. Bài viết cũng nhận được sự quan tâm từ phía sinh viên, học viên. Bạn có thể nghiên cứu và tham khảo bài mẫu này để nhận được những thông tin và định hướng mới cho bài báo cáo thực tập của mình.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Hải Phòng.

Bài mẫu cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn là một đề tài báo cáo thực tập tại phòng kinh doanh được tiến hành nghiên cứu tại chi nhánh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà Hải Phòng. Đây là kết quả nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Đào Minh Hằng. Bài viết có tất cả 124 trang Đáp ứng mọi yêu cầu về hình thức và nội dung của một đề tài báo cáo thực tập đạt chuẩn.

Xét về mặt nội dung, bài viết đã trình bày được vấn đề nghiên cứu trên nhiều phương diện khác nhau. Và tác giả cũng đã đưa ra những số liệu nghiên cứu cụ thể để chứng minh cho những luận điểm của mình. Cụ thể như sau:

Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong kinh doanh thương mại. Đầu tiên tác giả đoạn khái quát nghiệp vụ bán hàng trong kinh doanh thương mại. Bao gồm em một số khái niệm cơ bản về hoạt động bán hàng kết quả bán hàng doanh thu bán hàng và giá vốn. Tác giả cũng đã chỉ ra phương thức bán hàng bao gồm phương thức thanh toán và phương thức xác định giá vốn giá bán phương pháp xác định giá bán. Tiếp theo tác giả đưa ra công tác kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. Đó là kế toán giá vốn bán hàng thể hiện thông qua tài khoản sử dụng chứng từ và sổ sách sử dụng phương pháp hạch toán. Kế toán doanh thu và kế toán các khoản giảm trừ doanh thu cũng được tác giả thể hiện như vậy. Tác giả cũng đã đưa ra vấn đề kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. Bao gồm kế toán chi phí bán hàng Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp và kế toán xác định kết quả bán hàng. Cùng với đó thế là thì các hình thức sổ kế toán áp dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. Bao gồm, hình thức nhật ký chung để ký sổ cái chứng từ ghi sổ nhật ký chứng từ và kế toán trên máy vi tính.

XEM THÊM ==> 10 Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Tại Phòng Marketing + Bài Mẫu

Chương 2 tác giả đưa ra thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Ngọc Hà tại Hải Phòng. Trước khi tiến hành nghiên cứu sâu về vấn đề tác giả đã giới thiệu chung về công ty thông qua lịch sử hình thành phát triển quy mô của công ty đặc điểm hoạt động kinh doanh quá trình phát triển cơ cấu tổ chức sản xuất và điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. Tiếp theo tác giả đưa ra vấn đề tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty này. Cụ thể là đặc điểm hoạt động bán hàng tại công ty kế toán bán hàng trong doanh nghiệp. Thể hiện thông qua kế toán doanh thu bán hàng Kế toán các khoản giảm trừ. Cùng với đó tác giả cũng đã cho thấy kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thông qua kế toán chi phí bán hàng và kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. Sao đỏ tóc và tiến hành đánh giá công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp. Bao gồm ưu điểm và nhược điểm.

Chương ba, tác giả đưa ra một số ý kiến về công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty. Đầu tiên tác giả đưa ra định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. Tiếp theo tác giả đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Hải Phòng. Cụ thể là các giải pháp về mặt số sách chứng từ kế toán phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho Tùng mặt hàng tiêu thụ về kế toán quản trị về vấn đề trích lập dự phòng về việc ghi nhận chi phí mua hàng về chính sách chiết khấu thương mại và về tin học hóa công tác kế toán.

Nhìn chung, ta có thể thấy được đây là một bài báo cáo thực tập phòng kinh doanh nhận được nhiều sự quan tâm của người đọc. Và thu về những phản hồi tích cực, đánh giá cao về hình thức cũng như là nội dung của bài báo cáo thực tập. Không những thế, bài viết cũng thể hiện được đúng trọng tâm của bài báo cáo thực tập. Đây là một sự lựa chọn tuyệt vời để bạn tham khảo có những hướng đi cụ thể và cái nhìn tổng quan hơn về bài báo cáo thực tập của mình.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: báo chí với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Ở vị trí đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn một bài báo cáo thực tập phòng kinh doanh về vấn đề quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Bài viết được khảo sát bởi báo đầu tư báo Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh và được đăng trên tạp chí tài chính doanh nghiệp từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 8 năm 2013. Đây là một bài báo cáo thực tập được đánh giá cao và đem về những thành tựu mang ý nghĩa khoa học lớn. Bài viết được tiến hành nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội với sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn. Bài viết của tất cả 115 trang thể hiện được chiều sâu của nội dung và đáp ứng đầy đủ yêu cầu về mặt hình thức của một bài báo cáo thực tập.

-Hình thức: bài viết được triển khai nghiên cứu một cách khoa học và có hệ thống. Mọi luận điểm, luận ý thống nhất mà không bị rối ý hay sót ý. Bài viết cũng đáp ứng được mọi yêu cầu về thể thức trình bày của một bài báo cáo thực tập phòng kinh doanh.

-Nội dung: Thông qua quá trình nghiên cứu, khảo sát của mình, tác giả đã thu thập được những nguồn thông tin chính thống. Và căn cứ vào đó, tác giả tiến hành phân tích nội dung chính của quá trình nghiên cứu như sau:

Chương 1 tác giả đưa ra một số vấn đề lý luận về báo chí và vai trò của báo chí với tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Tác giả đã đưa ra vấn đề báo chí thông tin báo chí và giám sát phản biện của báo chí trong sự phát triển của kinh tế xã hội ngày nay. Tác giả cũng đã thể hiện được quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề tài cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Mơ thấy vai trò của báo chí đối với tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước nước. Thông qua việc nghiên cứu nhiều các tạp chí khoa học về vấn đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và những công trình nghiên cứu đi trước tác giả đã chưa thấy những vấn đề lý luận xác thực nhất về báo chí và vai trò của báo chí đối với tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Chương 2 là thực trạng thông tin báo chí về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Từ kết quả nghiên cứu khảo sát của mình tác giả đã tiến hành phân tích thực trạng thông tin về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trên 4 tờ báo chính và nổi tiếng trong nước và ngoài nước. Tác giả cũng đã nêu ra đều thực trạng nội dung thông tin về tái cơ cấu doanh nghiệp và thực trạng hình thức thông tin về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Đưa ra các quan điểm cá nhân của mình nhận xét về thực trạng này.

Chương 3 tác giả  báo cáo thực tập tại phòng kinh doanh đề ra một số kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng thông tin về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam. Trước tiên tác giả đánh giá ưu điểm nhược điểm công tác thông tin về cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Tác giả cũng đã nêu ra được nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế trong công tác thông tin tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Từ đó đề ra những hội pháp và đề xuất để khắc phục và nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Từ đó ta nhận thấy được bài viết thể hiện được đúng trọng tâm yêu cầu của một bài báo cáo thực tập. Bài viết cũng cho thấy vấn đề dưới mọi góc độ khác nhau. Đáp ứng mọi đòi hỏi về hình thức và nội dung của vấn đề nghiên cứu. Bạn nên tham khảo bài mẫu này để có thêm kinh nghiệm cho bài báo cáo thực tập về phòng kinh doanh của mình.

DOWNLOAD

3. Đề cương của một bài báo cáo thực tập phòng kinh doanh.

 Việc thiết lập đề cương là điều rất quan trọng đối với việc viết bài báo cáo thực tập phòng kinh doanh. Đây là một quy trình, công đoạn không thể thiếu khi mà bạn tiến hành viết bất cứ một bài báo cáo thực tập nào. Đề cương giống như là một cái khung vững chắc để cho bạn bám vào đó, tiến hành nghiên cứu và triển khai các ý lớn nhỏ cho bài báo cáo thực tập. Và đương nhiên việc hoàn thành một đề cương báo cáo thực tập phòng kinh doanh không phải là điều đơn giản. Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ tới bạn Cách thức viết Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Phòng Kinh Doanh. Để bạn có thể hoàn thành tốt hơn bài báo cáo thực tập của mình.

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Phòng Kinh Doanh
Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Phòng Kinh Doanh

 3.1. Phần mở đầu của bài báo cáo thực tâp.

Đây là phần giới thiệu những thông tin chung về bài báo cáo thực tập phòng kinh doanh của bạn. Thể hiện thống qua những nội dung sau:

-Lý do chọn đề tài: đưa ra những nhóm nguyên nhân về lý thuyết cũng như là nguyên nhân từ thực tiễn đã khiến bạn lựa chọn đề tài nghiên cứu này. Gắn liền những nguyên nhân đó với thực tiễn tại đơn vị thực tập.

  -Mục tiêu nghiên cứu: mục đích chung của toàn bài báo cáo thực tập là gì. Bạn mong muốn điều gì khi lựa chọn đề tài nghiên cứu này. Không những thế, còn phải chỉ ra những mục tiêu chung tới những mục tiêu cụ thể của bài báo cáo thực tập của bạn.

 -Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.

 -Cấu trúc của đề tài nghiên cứu: tùy từng đề tài mà có cấu trúc khác nhau. Có thể là 3 chương thậm chí là 5 chương cơ bản.

3.2. Nội dung của bài báo cáo thực tập – phần trọng tâm của bài báo cáo.

Chương 1: tiến hành khái quát chung về cơ quan thực tâp của bạn.

Đây là phần cơ bản mà bất cứ bài báo cáo thực tập nào cũng phải có. Bạn sẽ cần phải giới thiệu những thông tin tư chung tới cụ thể của đơn vị thực tập. Đó là quá trình hình thành và phát triển, chức năng nhiệm vụ chính của đơn vị là hoạt động về lĩnh vực gì, bộ máy tổ chức của đơn vị đó, những thành tựu và thách thức đã gặp phải trong quá trình xây dựng, phát triển,…. Đặc biệt là giới thiệu những thông tin chung về phòng kinh doanh – nơi bạn trực tiếp trao đổi về vấn đề nghiên cứu.

XEM THÊM==> Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Hay [55 Đề Tài + 10 Bài Mẫu ]

 Chương 2: Thực trạng vấn đề nghiên cứu.

Đưa ra những vấn đề mà bản thân đã có được sau khi trải qua quá trình nghiên cứu. Và căn cứ vào đó để đánh giá về thực trạng tại địa bàn nghiên cứu. Bạn sẽ cần phải phân tích về vấn đề và đánh giá nó thông qua ưu điểm, nhược điểm của nó. Đây là phần trọng tâm của vấn đề nghiên cứu nên bạn cần phải chú ý về cách lập luận, phong cách trình bày và sử dụng từ ngữ sao cho phù hợp nhất.

 Chương 3: Đề xuất giải pháp và kiến nghị cho đề tài nghiên cứu.

Từ những gì mà ban đã nhìn thấy trong quá trình nghiên cứu và khảo sát của mình, tiến hành nhận xét những nguyên nhân gây ra hạn chế của bài báo cáo. Lấy đó làm cơ sở để đề ra những định hướng phát triển tốt hơn cho đề tài nghiên cứu. Và đưa ra những giải pháp thiết thực nhất nâng cao hơn nữa vấn đề nghiên cứu tại phòng kinh doanh. Đề ra những phương án giải quyết tối ưu nhất cho đề tài nghiên cứu. Cùng với đó phải tiến hành khảo sát mức độ khả thi và mức độ cấp thiết của đề tài nghiên cứu. Không những thế bạn còn cần phải đưa ra những kiến nghị đối với các cơ quan đoàn thể có kiên quan để phối hợp, triển khai những phương án, đề xuất sao cho thành công nhất.

3.3. Phần kết luận.

 Bạn cần phải khái quát lại nội dung của bài báo cáo thực tập. Nếu ra những đề mục mà bạn đã dùng để phân tích vấn đề nghiên cứu. Gửi lời cảm ơn tới những cá nhân, tập thể đã giúp đỡ mình trong thời gian qua. Không nên phân tích sâu vào vấn đề.

 Trên đây là những gì chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn về Danh sách những đề tài báo cáo thực tập phòng kinh doanh hay với Bài mẫu. Bài viết được xây dựng và viết trên cơ sở nhu cầu, mong muốn của sinh viên về mẫu báo cáo thực tập phòng kinh doanh. Mọi thông tin có trong bài viết đều được trích dẫn và tham khảo từ những nguồn tin uy tín. Chúng tôi hy vọng bài viết của mình sẽ giúp ích được các bạn trong quá trình nghiên cứu. Cảm ơn các bạn đã theo giõi và quan tâm tới bài viết của chúng tôi. Chúc các bạn thành công về bài báo cáo thực tập của mình.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x