Download 7 Bài Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

Bài mẫu báo cáo thực tập đào tạo nhân sự

Download 7 Bài Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhân Lực được tham khảo và thu gom từ các mẫu bài điểm cao của các bạn sinh viên khóa trước đây. Để vận hành tốt trong kinh doanh, Nhân lực là đội ngũ quan trọng để vận hành đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Nếu bạn đang là một sinh viên quản trị nhân lựcvà đang chuẩn bị thực tập tại một đơn vị. Tìm kiếm một số bài báo cáo để chuẩn bị cho đợt thực tập của mình? Và một số đề tài báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lực hot nhất hiện nay? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trên.

Các bạn sinh viên trong quá trình viết bài báo cáo gặp các vấn đề khóa khăn không thẻ hoàn thành bài tốt có thể tham khảo qua dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp thuê của Luận Văn Trust nhé.

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC?

Mỗi doanh nghiệp hoạt động không thể thiếu bộ phận quản trị nhận lực. Và để việc vận hành tổ chức được hiệu quả, người ta thiết lập hệ thống quản lý nguồn nhân lực. Nói một cách cụ thể hơn, là yếu tố để các công ty, tổ chức quản lý người lao động, giúp họ phát huy được tối đa năng lực chuyên môn của bản thân và tận tâm, trung thành với công ty. Vì vậy, bộ phận Quản trị nhân lực phải có tầm nhìn về chiến lược và luôn gắn bó với hoạt động của doanh nghiệp, dễ dàng hơn và hoạt động nhất quán chuyên nghiệp hơn.

Bạn sẽ được đào tạo các kiến thức chuyên ngành quản trị nhân lực khi thực hiện học tập trên giảng đường. Ngoài ra, bạn còn được đào tạo các kỹ năng cơ bản về quản lý con người, vì con người là nồng cốt , là nguồn nhân lực không thể thiếu trong sự hình thành và phát triển của công ty.

Bài Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhân Lực
Bài Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

CÁC ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN BÀI BÁO CÁO

Với một bài báo cáo thực tập nói chung hay một bài báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lực nói riêng. Báo cáo đều liên quan đến tính chất chuyên ngành. Vì vậy bạn cần cung cấp đủ kiến thức chuyên ngành cụ thể cho chính bản thân mình. Những nội dung cần chú ý khi thực hiện báo cáo tại một công ty:

 • Trình bày rõ ràng tính cấp thiết của đề tài và xác định lý do lựa chọn đề tài.
 • Đưa ra các định nghĩa lý thuyết quan trọng đặc biệt với đề tài.
 • Có thể giả thuyết mô hình nghiên cứu hoặc bộ phận cách thức thu thập số liệu mô tả dữ liệu.
 • Cuối cùng là trình bày kết quả nghiên cứu và phần kiến nghị của bản thân.

CÁC ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HAY NHẤT HIỆN NAY

 • Thực trạng và giải pháp công tác đào tạo bồi dưỡng.
 • Cách thức trong đào tạo nguồn nhân lực
 • Thực trạng và tình hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty
 • Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực
 • Một số giải pháp mới trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực
 • Bồi dưỡng công tác đào tạo nguồn nhân lực
 • Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Phân tích đào tạo nguồn nhân lực
 • Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực

Đây là top 12 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhân Lực hot nhất hiện nay. Bạn có thể khai thác thêm về các hoạt động đào tạo tạo và phát triển các thông tin về chúng.

XEM THÊM ===>  Gợi Ý 43 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực

DOWNLOAD BÁO CÁO THỰC TẬP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC MẪU

Bài mẫu 1: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Ritek Việt Nam.

Đây là bài báo cáo với chủ đề trình bày công tác đào tạo cũng như phát triển nhân lực tại công ty Ritek. Sau khi thực tập tại công ty này, tác giả giới thiệu về các hoạt động đào tạo nhân lực của công ty, phân tích hoạt động và đưa ra đánh giá cũng như nhận định của bản thân.

Tác giả đã trình bày nội dung báo cáo như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Tác giả trình bày các khái niệm nguồn nhân lực và quản trị nhân lực, vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong việc xây dựng hệ thống trong công ty. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nguyên tắc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, vai trò đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tác giả còn trình bày tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cũng như xác định mục tiêu đào tạo và lựa chọn đối tượng đào tạo. Ngoài ra, tác giả Đưa ra định nghĩa về xây dựng và lựa chọn phương pháp đào tạo,… và những nguyên tắc trong việc đào tạo nhân lực. Tác giả còn đưa ra các tiêu chí để đánh giá hiệu quả đào tạo và nhận xét rút ra từ việc đào tạo đánh giá hiệu quả.

Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Ritek Việt Nam.

Tác giả trình bày lịch sử hình thành cũng như quá trình phát triển của công ty. Trình bày các đặc điểm cũng như chức năng và nhiệm vụ của công ty. Cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty và bộ máy quản lý. Và cuối cùng là tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây một số cái kết quả đạt được của công ty. Nội dung trọng tâm của đề tài tác giả giới thiệu về thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty. Triển khai các tình hình lao động tại công ty cũng như cơ cấu lao động. Và quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty giới thiệu về việc xác định các nhu cầu đào tạo cũng như đánh giá nhu cầu đào tạo tại công ty. Song song đó, tác giả đưa ra các ưu điểm và nhật điểm về cách xác định đối tượng đào tạo mục tiêu đào tạo cũng như đánh giá đào tạo. Ngoài ra, tác giả còn trình bàyNhững thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty.

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển của nhân lực tại công ty.

Sau khi nhận định được các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại công ty, tác giả đưa ra định hướng phát triển của công ty cũng như một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty. Nêu rõ cách cách thức thực hiện để nâng cao công tác đào tạo tại công ty cho phù hợp với sự phát triển của công ty. Cuối cùng là phần kiến nghị đối với doanh nghiệp và kết luận.

Đây là bài Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhân Lực logic nhất. Tác giả đã trình bày các nội dung một cách rõ ràng và lập luận chính xác. Bài báo cáo đã thể hiện được nội dung chính là trình bày cong tác đoà tạo nguồn nhân lực tại công ty.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH toàn cầu khải Minh.

Với những kiến thức được tích lũy trên những trường đại học. Tác giả đã ứng dụng vào thực tiễn thông qua kỳ thực tập báo cáo tại công ty. Với mục tiêu, thúc đẩy trình bày công tác đào tào và phát triển nguồn nhân lực ở công ty. Tác giả còn đề ra các xphuongw án phù hợp sau khi thực tập ở công ty và trình bày bài báo cáo với bố cục như sau:

Chương một: Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tại đây, tác giả trình bày về các khái niệm quản trị nguồn nhân lực cũng như tổng quan về việc đào tạo nhân lực. Con trình bày với tổng quan phát triển nguồn nhân lực và các chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Chương hai: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH cầu khải Minh.

XEM THÊM ==>  184 Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nguồn Nhân Lực +15 Bài Mẫu

Trước tiên, tác giả trình bày thông tin chung về công ty trách nhiệm hữu hạn toàn cầu khải Minh. Về các chức năng và nhiệm vụ của công ty và các hoạt động mà công ty đang kinh doanh trên thị trường. Ngoài ra tác giả còn trình bày quá trình hình thành cũng như đặc điểm sản phẩm và dịch vụ, các quy trình công nghệ được sử dụng trong công ty và tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây. Sau đó, tác giả phân tích công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, chức năng, đặc điểm của nguồn nhân lực công ty. Tác giả còn trình bày thêm về công tác quản trịTại công ty từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá công tác quản trị nhân lực. Và nêu lên những mặt hạn chế mà công ty chưa thực hiện được. Trình bày thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty.

Chương ba: Giải pháp và kiến nghị.

Sau khi đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển, công ty, tác giả đưa ra các định hướng phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn toàn cầu khải Minh. Về kế hoạch đào tạo cũng như phát triển nguồn nhân lực và các giải pháp để suất liên quan đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty. Cụ thể là việc thực hiện xác định, lựa chọn đối tượng, hóa các loại hình đào tạo và tăng cường chi phí, công tác đào tạo thực hiện tốt, một số công tác khác. Cuối cùng là phần kết luận .

Đây là bài mẫu báo cáo thực tập về đào tào nguồn nhân lực được thực hiện một cách chỉnh chu nhất. Với kinh nghiệm thực tập của bản thân, tác giả đã đưa ra được những biện pháp áp dụng trong việc nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty. Tác giả đã trình bày nội dung độc đáo và lôi cuốn, dễ hiểu đối với người đọc.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: Duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH tin học Anh Việt – Thực trạng và giải pháp.

 Sau khi thực tập tại công ty TNHH tin học Anh Việt, tác giả đã thực hiện bài báo cáo của mình nhằm duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại công ty. Trong quá trình thực tập tác giả đã phân tích được vấn đề dào tạo nguồn nhân lực tại công ty cũng như đưa ra một số kiến nghị cho công ty. Ngoài phần mở đầu và kết luận bài bài cáo của tác giả trình bày các nội dung như sau:

Chương một: Cơ sở lý luận.

Trình bày các khái niệm, vai trò, ý nghĩa, mục tiêu và chức năng của đào tạo nguồn nhân lực. Trình bày các cơ sở lý luận về duy trì và phát triển đào tạo nguồn lực.

Chương hai: Thực trạng về công tác duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH tin học Anh Việt.

Trình bày khái quát về công ty như: tổng quan, cơ cấu tổ chức, lĩnh vực hoạt động và kết quả sản xuất hoạt động của công ty. Trình bày thực trạng tình hình duy trì mức chuyển đào tạo nguồn lực tại công ty. Về tổ chức cơ cấu nhân lực và quy chế lao động cũng như thực trạng về tiền lương thưởng và đào tạo. Từ đó đưa ra nhận xét chung về lợi nhuận cũng như những tồn tại hiện có của công ty.

Chương ba: Thực trạng về công tác duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH tin học Anh Việt.

Trình bày khái quát về công ty như: tổng quan, cơ cấu tổ chức, lĩnh vực hoạt động và kết quả sản xuất hoạt động của công ty. Trình bày thực trạng tình hình duy trì mức chuyển đào tạo nguồn lực tại công ty. Về tổ chức cơ cấu nhân lực và quy chế lao động cũng như thực trạng về tiền lương thưởng và đào tạo. Từ đó đưa ra nhận xét chung về lợi nhuận cũng như những tồn tại hiện có của công ty và một số biện pháp hoàn thiện công tác duy trì và phát triển đào tạo nguồn nhân lực của công ty.

Đây là bài báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lực mang tính chất nâng cao và cải thiện nguồn nhân lực của công ty. Bài báo cáo được trình bày một cách cụ thể và logic. Tác giả đã đưa ra được những phương thức về hoạt động đào tạo nguồn nhân lực của công ty cũng như nhận định được ưu điểm và nhược

điểm về công tác đào tạo. Từ đó đưa ra lời nhận xét và đánh giá.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty Cổ phần lâm sản Sơn Tây .

Đây là bài tiểu luận được viết với 60 trang giấy. Tác giả đã có thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Lâm sản Sơn Tây . Qua thực tập, tác giả đã đật được mục tiêu nghiên cứu là góp phần đưa ra ý kiến, quan điểm chung về mặt nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Qua bài báo cáo của mình, tác giả đã thể hiện nội dung như sau:

Phần một: Khái quát chung về công ty cổ phần lâm sản Sơn Tây.

Trình bày với tổng quan công ty. Quá trình hình thành phát triển, thành tựu đạt được, các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của công ty.Dạ con trình bày sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và chức năng của từng bộ phận. Trọng tâm là về thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại công ty. Ngoài ra, tác giả còn trình bày tóm tắt quá trình triển khai các cơ bản trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty. Sơ đồ quy trình tuyển dụng, quy trình đào tạo, quy trình đánh giá cũng được tác giả trình bày cụ thể và chi tiết.

Chương hai: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty cổ phần lâm sản Sơn Tây.

Bài mẫu báo cáo thực tập đào tạo nhân sự
Bài mẫu báo cáo thực tập đào tạo nhân sự

Ở đây, tác giả trình bày cơ sở lý luận về đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Một Số các khái niệm về đào tạo nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực cũng như các chính sách đào tạo, các yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực. Tác giả còn trình bày các nội dung cơ bản trong việc đào tạo nguồn nhân lực, các phương pháp đào tạo trình tự đào tạo. Từ đó tác giả đưa ra các ưu điểm và nhược điểm trong việc đào tạo những lực. Tác giả còn trình bày quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, cách xác địnhNhu cầu đào tạo cũng như công tác đào tạo. Đưa ra các phân tích cụ thể. Từ đó trình bày các vai trò, ý nghĩa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Một số chỉ tiêu đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở thực tiễn về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực. Sau đó tác giả trình bày rõ hơn về các chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty. Các quan điểm đào tạo tại công ty. Và một số đặc điểm của công ty ảnh hưởng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực. Ngoài ra, tác giả còn trình bày kết quả đạt được trong quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty những thành tích và thành tựu đang có.

. Chương ba: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần lâm sản Sơn Tây.

Tại đây, tác giả trình bày các định hướng phát triển chung của công ty và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty. Một số ý kiến đưa ra để hoàn thiện bộ máy tổ chức làm công tác đào tạo. Và đưa ra cách xác định đúng nhu cầu và đối tượng cần đào tạo bồi dưỡng và phát triển tại công ty. Cuối cùng là các kiến nghị và kết luận.

Đây là bài báo cáo thực tập đào tạo nhân sự được đánh giá cao nhất. Khi đưa ra được quá trình nghiên cứu để phân tích cho thực trạng cũng như kết quả hoạt động đào tạo nguồn nhân lực . Từ đó nâng cao được sự tin cậy cho bài báo cáo.

DOWNLOAD

XEM THÊM ==>  Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Hiệu Quả Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

Bài mẫu 5: Một số vấn đề thường gặp khi xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.

Đây là bài báo cáo được viết vào năm 2008 với mục tiêu nêu ra một số các vấn đề thường gặp trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại một công ty, tổ chức, cơ quan nào đó.

Tác giả đã thực hiện bài báo cáo như sau:

Chương một: Tác giả trình bày các quan điểm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Và trình bày đi từ quan điểm đến thực thi. Và từ thực thi đến kết quả.

Chương hai: tác giả xây dựng chương trình đào tạo về nội dung cách thức thực hiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổ chức.

Chương ba: một số thuận lợi và khó khăn trong việc đào tạo nguồn nhân lực.

Trình bày cách thuận lợi và khó khăn trong việc đào tạo nguồn nhân lực và cách khắc phục những khó khăn trong việc đào tạo nguồn nhân lực từng bước đi lên. Ngoài ra, tác giả còn trình bày ý nghĩa thực tiễn trong việc đào tạo nguồn nhân lực trong bộ máy quản lý. Và một số các yếu tố hình thành phát triển trong việc đào tạo nguồn nhân lực.

Đây là một đề tài báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lực ngắn gọn nhất. Tác giả đã trình bày được các quy trình đào tạo và phát triẻn nguồn nhân lực tại công ty cũng như đưa ra nhận định của mình cho công ty.

DOWNLOAD

Bài mẫu 6: Thực trạng về tình hình đào tạo và phát triển nguồ nhân lực tại công ty cổ phần XNK Sao Phương Đông.

Đây là bài báo cáo thực tập được viết vào năm 2018 với 31 trang chính. Tác giả thông qua kỳ thực tập tác giả đã trình bày được thực trạng và tình hình đào tạo nhân lực tại công ty. Và đưa ra được cái kiến nghị. Tác giả đã hoàn thiện bài báo cáo với những nội dung như sau:

Chương một: giới thiệu công ty.

Tác giả đã trình bày cách lịch sự hình thành và quá trình phát triển của công ty.

 Chương hai thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty.

Tại đây, tác giả trình bày các đặc điểm nguồn nhân lực và về tình hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty hiện nay. Trình bày các nội dung đào tạo cũng như mô hình đào tạo và chính sách cũng như các chế độ đãi ngộ đối với nhân viên trong quá trình đào tạo và phát triển. Cuối cùng là đi xem xét và đánh giá chính sách cũng như công tác đào tạo của công ty.

Chương ba: nhận xét và kết luận.

Trình bày các định hướng phát triển và công tác đào tạo của quyền lực, giải pháp xây dựng hoàn thiện nhân lực. Các giải pháp chung và cũng như các giải pháp cụ thể cho công ty từ đó đưa ra các nhận xét và kết luận chung.

DOWNLOAD

Đây là bài báo cáo tốt nghiệp đào tạo nguồn nhân lực súc tích và ngắn gọn nhất. Trong quá trình thực tập tác giả đã để đề ra các kiến nghị nhằm nâng cao quá trình thực hiện đào tạo công ty. Đây là một bài báo cáo mẫu đáng để bạn quan tâm và tham khảo.

BỐ CỤC CƠ BẢN CHO MỘT BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC.

Sau khi tham khảo một số bài báo cáo phí trên, mình sẽ nêu ra một bố cục chính cho bài báo cáo thực tậPđào tạo nguòn nhân lực. Bố cục bao gồm trình bày các nội dung như sau:

Chương một: trình bày các cơ sở lý luận về các khái niệm.

Chương hai: giới thiệu về công ty và bộ phận quản trị nhân sự tại công ty.

 Chương ba: trình bày thực trạng việc đào tạo và phát triển nhân lực ở công ty và cách thức hoạt động.

Chương bốn: đưa ra lời nhận xét, kiến nghị. Đưa ra các giải pháp cũng như bị khác giải quyết những hạn chế còn thiếu sót trong quá trình đào tạo nhân lực của công ty.

XEM THÊM ==>  Nội Dung Của Hoạt Động Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

Đây được coi là bố cục cơ bản nhất của một bài Báo Cáo Thực Tập Đào Tạo Nguồn Nhân Lực. Bạn có thể thêm một số các thông tin để tăng thêm điểm cho bài báo cáo như: giới thiệu đề tài, trình bày mục đích, phương pháp, đối tượng nghiên cứu bài … Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề mà bạn đang gặp phải. Chúc bạn thực hiện tốt công việc sắp tới của mình.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x