Kho Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Cải Cách Hành Chính, Điểm Cao

Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Cải Cách Hành Chính

Tổng hợp Kho Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Cải Cách Hành Chính sưu tầm từ nguồn thư viên các trường đại học cùng với Một Số Bài Mẫu Báo Cáo tốt nghiệp  về  Cải Cách Hành Chính Hay Nhất Hiện Nay. Đối với vấn đề chính trị, xã hội. Cải cách là một trong những quá trình không thể thiếu trong cách vận hành xã hội phát triển. Vì vậy vấn đề cải cách hành chính luôn là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm và để ý. Bài viết sau đây sẽ trình bày các đề tài báo cáo cải cách hành chính cũng như một số bài báo cáo thực tập cải cách hành chính hay nhất hiện nay.

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LÀ GÌ?

Trong những năm gần đây cải cách hành chính là một trong những vấn đề mang tính tương đối phổ cập đối với xã hội Việt Nam. Người dân và tổ chức đánh giá được kết quả, tác động của cải cách hành chính một cách trực tiếp nhất thì có tiếp xúc, giải quyết công việc Với các cơ quan hành chính nhà nước., Cải cách hành chính có thể nói đầy đủ là cải cách hành chính nhà nước. Cải cách về các yếu tố quản trị, hành chính trong doanh nghiệp khu vực tư cũng như đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của các doanh nghiệp và nếu không cải cách đổi mới, thì hoạt động của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, hiệu quả Hấp. Như vậy không chỉ đối với cơ quan tổ chức nhà nước cải cách hành chính là sự thay đổi có kế hoạch và theo mục tiêu nhất định được xác định bởi các yếu tố cấu thành nên hành chính, làm cho cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan doanh nghiệp hoạt động hiệu lực hơn, hiệu quả hơn phục vụ nhân dân và xã hội.

Vai trò cơ bản của cải cách hành chính là: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức.

Ngoài ra vấn đề cải cách hành chính có liên quan đến thủ tục hành chính cũng như một số các vấn đề khác liên quan đến cải cách hành chính.

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HAY NHẤT HIỆN NAY.

Khi làm báo cáo thực tập, chắc hẳn các bạn sinh viên gặp một số khó khăn nhất định như không tìm được công ty, hay đề tài, không hoàn thành bài tốt, có thể liện hệ qua dịch vụ viết báo cáo thực tập thuê của Luận Văn TRust nhé.

Nếu bạn đang tìm kiếm các bài báo cáo thực tập về cải cách hành chính thì không thể thiếu danh sách tổng hợp dưới đây:

 • Thực trạng cải cách hành chính trên địa bàn huyện.
 • Cải cách hành chính nhà nước
 • Thực trạng công tác cải cách thủ tục hành chính
 • Tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân cấp xã
 • Thực hiện công tác cải cách hành chính ở cấp huyện.
 • Những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính các vấn đề về hành chính và cải cách hành chính ở Việt Nam
 • Thực trạng và giải pháp nâng cao đội ngũ cán bộ công nhân viên chức tại huyện
 • Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công
 • Cách hành chính tại một số quốc gia và kinh nghiệm vận dụng vào Việt Nam
 • Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Cải Cách Hành Chính Nguyên tắc và hoạt động cải cách hành chính
 • Đánh giá sự hài lòng sau khi cải cách hành chính
 • Vấn đề cơ bản của cải cách hành chính
 • Vai trò và hiệu quả cải cách tài chính
 • Tổ chức cải cách hành chính ở tại địa phương
 • Đánh giá những hoạt động cải cách hành chính đối với doanh nghiệp
 • Thực hiện cải cách hành chính thành lập doanh nghiệp
 • Nguyên lý cải cách hành chính
 • Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính
 • Báo cáo kết quả thực hiện các nghị định của chính phủ về cải cách hành chính tại sở.
 • Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vai trò chức năng trách nhiệm và cơ cấu.
 • Tổ chức công tác cải cách hành chính ở nhà nước.
 • Báo Cáo Thực Tập Cải Cách Hành Chính Quan điểm của đảng về cải cách hành chính
Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Cải Cách Hành Chính
Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Cải Cách Hành Chính

Trên đây là danh sách các đề tài báo cáo thực tập về cải cách hành chính được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Ngoài ra với xã hội phát triển ngày nay, công tác cải cách hành chính cần được nâng cao và phát triển hơn nữa. Vì vậy bạn nên vận dụng vào những kiến thức thực tiễn trên xã hội để trình bày bài báo cáo về cải cách tài chính một cách sâu sắc nhất.

MỘT SỐ BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH MẪU HOT NHẤT HIỆN NAY

Bài mẫu 1: Quan điểm của đảng về cải cách hành chính nhà nước.

Sau khi thực hiện tìm hiểu về cải cách hành chính Đối với trong tổ chức nhà nước. Tác giả trình bày những cơ sở lý luận về cải cách hành chính với nhà nước qua bài báo cáo như sau:

Chương một: cơ sở lý luận của cải cách hành chính.

Trình bày cải cách hành chính nhà nước là gì trình bày mục tiêu cải cách hành chính nhà nước cũng như những quan điểm của đảng về cải cách hành chính nhà nước.

Thứ hai: quan điểm của đảng về cải cách hành chính nhà nước.

Trình bày thực trạng cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Từ đó trình bày những nguyên nhân hạn chế mặt yếu kém về cải cách hành chính ở Việt Nam.

XEM THÊM ==> Báo Cáo Thực Tập Tại Ủy Ban Nhân Dân [39 Đề tài + Bài Mẫu đa dạng]

Thứ ba: đánh giá thực trạng của cải cách hành chính nhà nước.

Chương ba, tác giả trình bày thực trạng về cải cách hành chính ở Việt Nam. Đánh giá công tác cải cách hành chính qua những giai đoạn phát triển của Việt Nam. Từ đó là cơ sở pháp lý trình bày về nguyên nhân hạn chế yếu kém trong việc cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay. Những điểm còn thiếu sót về mặt cải cách tác giả trình bày Đúng cách cụ thể và sâu sắc nhất.

Chương ba: giải pháp cải cách hành chính ở Việt Nam.

Với những thực trạng về cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay, tác giả trình bày một số các giải pháp nhằm cải thiện về công tác cải cách hành chính ở Việt Nam cụ thể là với bộ phận quản lý nhà nước. Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung và phần kết luận.

Đây sẽ là một trong những bài mẫu báo cáo thực tập cải cách hành chính mà bạn không thể bỏ qua. Bài tham khảo mấy tính chất nội dung về lý thuyết mà còn ý nghĩa về thực Tuyển đối với cải cách hành chính trong nhà nước.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của việc ủy Hiệp Hòa.

Một trong những công tác quan trọng trong cải cách hành chính nhà nước đó chính là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước đặc biệt tác giả đã tìm hiểu và trình bày thực trạng cũng như giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước tại gửi Quý Hiệp Hòa. Sau quá trình thực tập tại huyện ủy Hiệp Hòa, tác giả trình bày nội dung chính trong bài báo cáo như sau:

Chương một: lý do lựa chọn đề tài.

Trình bày lý do, mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của đề tài.

Chương hai : tổng quan về việc ủy Hiệp Hòa và cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức ở huyện ủy Hiệp Hòa.

Tác giả trình bày tổng quan về cơ quan thực tập, về vị trí, chức năng và nhiệm vụ quyền hạn tại cơ quan thực tập. Ngoài ra, tác giả còn trình bày cơ cấu tổ chức và các mối quan hệ bên trong cơ quan huyện ủy Hiệp Hòa. Trình bày các cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, về các nội dung khái niệm, vai trò cũng như các chỉ tiêu đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Sau đó, trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Trình bày các vấn đề thực tiễn trong hoạt động quản lý cán bộ, công chức và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ, công chức trong thời kỳ phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ngoài ra, chương hai:tác giả còn trình bày thực trạng đội ngũ và niềm tin của người dân vào đội ngũ cán bộ công chức. Nêu rõ, trình bày rõ chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại huyện ủy Hiệp Hòa. Từ đó, là cơ sở pháp lý để đánh giá Đội ngũ cán bộ, công chức tại huyện ủy Hiệp Hòa về chất lượng đội ngũ cũng như thực trạng vận hành của đội ngũ trong việc thực hiện các công tác tại cơ quan.

Chương ba: một số giải pháp khuyến khích nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và huyện ủy Hiệp Hòa.

Từ những cơ sở lý luận thực tiễn trên, tác giả trình bày các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại huyện ủy Hiệp Hòa nói riêng vào đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ quan nhà nước nói chung. Khuyến nghị với huy huy Hiệp Hòa về công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Và khuyến nghị với nhà nước. Từ đó, tác giả trình bày nội dung chính của đề tài dẫn đến phần kết luận.

Đây sẽ là một trong những bài báo cáo thực tập về cải cách hành chính đáng để bạn tham khảo. Với nội dung chi tiết và sâu sắc, tác giả đã trình bày thành công bài báo cáo của mình.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: Cải cách hành chính nhà nước.

Sau khi thực hiện tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước. Tác giả đã trình bày những vấn đề về những nội dung cải cách hành chính của nhà nước trong những năm gần đây cũng như những ý kiến riêng về trong cách giải quyết cải cách hành chính nhà nước của tác giả. Nội dung chính trình bày như sau:

Chương một: những vấn đề chung về cải cách hành chính nhà nước.

Trình bày các khái niệm về cải cách và cải cách hành chính nhà nước. Trình bày mục tiêu, vai trò của cải cách hành chính nhà nước.

Hai: xu hướng cải cách hành chính nhà nước hiện nay trên thế giới.

XEM THÊM ==> Danh Sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Viện Kiểm Sát và Bài Mẫu 9 Điểm

Để làm rõ luận điểm trên, tác giả trình bày các xu hướng cải cách hành chính ở các nước phát triển như Mỹ, Đức, Thụy Sĩ,… nhằm đưa ra các định hướng hiệu quả trong việc cải cách hành chính nhà nước tại các nước nêu trên. Ngoài ra tác giả còn trình bày mục tiêu tổng quan của cải cách hành chính với tất cả các nước trên thế giới. Từ đó trình bày công tác vận dụng các kinh nghiệm cải cách hành chính của các nước trên thế giới phát triển và cải cách hành chính ở Việt Nam.

Chương ba: cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam.

Tác giả trình bày sự cần thiết phải cải cách hành chính ở Việt Nam bằng cách đưa ra những luận điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam trong quá trình biến đổi kinh tế, bất cập về đình hành chính, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam. Đó là một trong những yếu tố tác động trong việc cần thiết cải cách hành chính ở Việt Nam. Sau đó, tác giả trình bày quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam trong những giai đoạn phát triển của đất nước. Từ đó, tác giả đưa ra các nhận định về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức quản lý nhà nước. Tác giả còn đánh giá công tác cải cách tài chính của nhà nước và trình bày một số mục tiêu trong việc cải cách hành chính ở nhà nước. Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung chính và là phần kết luận.

Có thể nói đây là một trong những bài báo cáo thực tập Cải cách hành chính được đánh giá cao nhất hiện nay. Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về cải cách hành chính. Tác giả đã trình bày rõ nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam cũng như đưa ra các mặt, các vấn đề cải cách về thực tiễn ở Việt Nam hiện nay.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Vai trò, chức năng và trách nhiệm và cơ cấu.

Đây là một trong những bài báo cáo được thực hiện theo nhóm. Tác giả trình bày mục tiêu về những vấn đề cải cách hành chính trong nhà nước cũng như các lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Để tìm hiểu sâu hơn về cải cách hành chính nhà nước, tác giả trình bày những Chúng chính trong bài báo cáo như sau:

Một: đánh giá vai trò, chức năng, trách nhiệm của chính phủ, cán bộ và chính quyền địa phương.

Trình bày về kết quả cải cách vai trò, chức năng, trách nhiệm của hệ thống hành chính nhà nước. Đưa ra các đánh giá chung về nét khái quát cũng như sự thay đổi Khả quan và ảnh hưởng đến vai trò cũng như chức năng và trách nhiệm của tổ chức hành chính. Trình bày những tồn tại của tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và nguyên nhân về những vai trò và chức năng cũng như trách nhiệm của chính phủ trong việc cải cách hành chính nhà nước. Từ đó đưa ra một số cách để suất để định hướng và giải pháp về vai trò, chức năng, trách nhiệm của chính phủ cũng như của chính quyền địa phương trong việc cải cách hành chính.

Thứ hai: đánh giá cơ cấu tổ chức cấp trung ương.

Trình bày những cách kết quả về cơ cấu tổ chức bộ máy trung ương. Trình bày chi tiết và cụ thể về những vấn đề còn tồn tại và hạn chế của tổ chức bộ máy trung ương. Từ đó làm cơ sở căn cứ để trình bày nguyên nhân cũng như những đề suất phương hướng và giải pháp cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy trung ương.

Thứ ba: đánh giá cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương.

Bài mẫu báo cáo thực tập cải cách hành chính
Bài mẫu báo cáo thực tập cải cách hành chính

Trình bày về những kết quả cải cách cơ cấu chính quyền địa phương các cấp đạt được trong những năm gần đây sau quá trình cải cách. Trình bày những tồn tại cũng như những mặt hạn chế trong việc cải cách tổ chức bộ máy chính quyền tại địa phương. Từ đó là cơ sở lý luận thực tiễn để trình bày những nguyên nhân dẫn đến những mặt hạn chế và đề suất ra phương hướng giải quyết. Cuối cùng là tác giả tóm tắt nội dung chính và phần kết luận.

Đây xứng đáng là một trong những bài báo cáo thực tập cải cách hành chính điểm cao. Với đầy đủ tất cả các nội dung về cải cách hành chính cũng như cách trình bày và lập luận chặt chẽ của tác giả đã thể hiện lên một bài báo cáo suất sắc nhất.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân huyện Ý Yên.

Sau khi được thực tập tại ủy ban nhân dân huyện Ý Yên. Tác giả đã cho thấy những vấn đề rườm ra và chồng chéo trong việc giải quyết các vấn đề của công dân đối với các cán bộ phụ trách giải quyết vấn đề công việc. Vì vậy tác giả thực hiện nghiên cứu về các vấn đề cải cách và rút ra kết luận cho địa bàn địa phương ủy ban nhân dân huyện Ý Yên. Nội dung chính mà tác giả muốn trình bày như sau:

Phần một: báo cáo tình hình thực tập. Trình bày mục đích, yêu cầu, nội dung, đặc điểm cũng như tóm tắt quá trình thực tập tại ủy ban nhân dân huyện Ý Yên.

Phần hai: khái quát về tổ chức bộ máy và hoạt động của ủy ban nhân dân huyện Ý Yên.Tác giả trình bày lịch sử hình thành cũng như phát triển của huyện và chức năng nhiệm vụ của ủy ban nhân dân huyện cũng như cơ cấu tổ chức bộ máy trong ủy ban dân huyện Ý Yên.

Chương một: lý luận chung về thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa.

Trình bày một số cách khái quát chung về thủ tục hành chính như: khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa thủ tục hành chính.

Chương hai: cải cách thủ tục hành chính.

Tác giả trình bày cơ sở pháp lý của cải cách thủ tục hành chính. Đưa ra các khái niệm cơ bản cũng như các nguyên tắc thực hiện. Trình bày quy trình giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa và ý nghĩa của nó.

Chương hai: thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân huyện Ý Yên.

Tác giả trình bày những thuận lợi và khó khăn trong việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Trình bày tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại huyện cũng như kết quả hoạt động cải cách thủ tục hành chính.

Chương ba: một số biện pháp hoàn thiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân huyện Ý Yên.

Trình bày một số các giải pháp hoàn thiện công tác cải cách hành chính cũng như đưa ra một số các kiến nghị đối với ủy ban nhân dân huyện Ý Yên và đối với nhà nước về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính. Cuối cùng tất cả tóm tắt nội dung và phần kết luận.

Đây sẽ là một trong những bài báo cáo thực tập  về cải cách hành chính mà bạn không thể bỏ qua. Bài báo cáo không chỉ mang tính chất tham khảo mà còn mang tính chất thực tế trong việc cải cách hành chính tại huyện Ý Yên.

DOWNLOAD

Bài mẫu 6: Các vấn đề hành chính và cải cách hành chính ở Việt Nam.

Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu về cải cách hành chính ở Việt Nam. Tác giả trình bày bài báo cáo của mình như sau:

Chương một: khái niệm về hành chính và cải cách hành chính.

 Tác giả trình bày các lý luận lý thuyết về hành chính và cải cách hành chính.

Chương hai: nguyên nhân cải cách hành chính ở Việt Nam.

Ở đây, tác giả phân tích và trình bày các nguyên nhân cải cách hành chính ở Việt Nam. Đánh giá tình hình cải cách hành chính ở Việt Nam cũng như công tác cần thiết cải cách hành chính ở Việt Nam.

XEM THÊM ==>  Tiểu Luận Phân Tích Các Hình Thức Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính

Chương ba: cách nhận thức về quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam.

Trình bày nhận thức về cải cách hành chính về phương diện quyền lực nhà nước, kinh tế, xã hội cũng như quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam.

Chương bốn: nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam.

Tại đây, tác giả đặc biệt trình bày về nội dung cải cách thể chế, cải cách bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương cũng như công tác đổi mới nâng cao chất lượng cán bộ công chức. Ngoài ra, tác giả còn trình bày công tác cải cách tài chính công. Cuối cùng là phần kết luận.

Đây sẽ là bài mẫu báo cáo thực tập cải cách hành chính xuất sắc nhất. Tác giả trình bày được nội dung chính của đề tài cũng như đưa ra được các lý luận thực tiễn đối với công tác cải cách hành chính ở Việt Nam.

DOWNLOAD

Bài mẫu 7: Cải cách hành chính tại tỉnh đồng tháp và bài học kinh nghiệm cho cách định hướng khác.

Sau khi tìm hiểu nghiên cứu về công tác hành chính tại tỉnh đồng tháp. Tác giả trình bày công tác cải cách hành chính tại tỉnh đồng tháp và một số bài học rút ra được sau khi tìm hiểu về cải cách tài chính. Bài báo cáo mà tác giả trình bày như sau:

Chương một: đặt vấn đề.

Trình bày lý do việc lựa chọn đề tài cải cách hành chính ở tỉnh đồng tháp.

Chương hai: kết quả cải cách hành chính của tỉnh đồng tháp.

Trình bày các chỉ số cải cách hành chính cũng như đo đạc mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh đồng tháp bằng những phần mềm tác giả trình bày chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, cũng như chỉ số hiệu quả quản trị hành chính cấp tỉnh.

Chương ba: trình bày các yếu tố tạo nên thành công của tỉnh đồng tháp sau khi cải cách hành chính.

Chương bốn: bài học tham khảo cho các địa phương sau cuộc cải cách hành chính ở tỉnh đồng tháp.

Chú năm kết luận. Tác giả trình bày kết luận chung cho công tác cải cách hành chính ở địa phương cũng như đưa ra tài liệu tham khảo.

DOWNLOAD

Đây là một trong những bài Báo Cáo Thực Tập Cải Cách Hành Chính đáng để bạn tham khảo. Tác giả trình bày những nội dung chính trong việc cải cách ở đồng tháp từ đó đưa ra những bài học kinh nghiệm đối với các tỉnh khác.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x