Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Văn Hóa Học Điểm 9

Các Bài Mẫu Khóa Luận Văn Hóa Học

Ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Văn Hóa Học điểm cao. Những bài mẫu này đều được chúng tôi đánh giá và tổng hợp từ nhiều nguồn tin uy tín khác nhau và có tính chọn lọc nhất định. Nhằm giải quyết được những vướng mắc trong quá trình thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Không những thế, chúng tôi cũng có những đánh giá cụ thể để các bạn hiểu rõ và tổng quát về từng bài mẫu. Dưới đây là TOP 13 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn hóa học điểm cao.

Các trường đại học, cao đẳng ngày càng yêu cầu khó hơn đối với các bài báo cáo, khóa luận tốt nghiệp, đặc biệt là các bài viết đều được kiểm tra đạo văn lỗi khắt khe, đòi hỏi các bạn cần phải đầu tư rất nhiều thời gian mới thực hiện tốt được bài báo cáo, khóa luận. Hãy liên hệ với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp của chúng tôi nếu các bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình làm bài, kết bạn Zalo/Tele: 0917.193.864 để được tư vấn miễn phí nhé.

Mục lục

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn hóa học số 1: hoa sen trong văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.

Đầu tiên là một bài mẫu khóa luận ngành văn hóa học của sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội khoa văn hóa học. Đề tài phân tích về giá trị của hoa sen trong văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Bài viết của tất cả 31 trang về kết cấu được chia thành các chương như sau: chương 1 là hoa sen biểu tượng của văn hóa Việt Nam cùng với những vấn đề lý luận chung, chương 2 đưa ra một số nét tiêu biểu của hoa sen trong văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại, chương 3 tác giả thể hiện nâng cao vai trò vị thế của hoa sen trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn hóa học số 2: Tìm hiểu về sự gì nét văn hóa dân tộc ở Lễ Hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam thị xã Châu Đốc tỉnh An Giang.

Tiếp theo sau đây là một đề tài khóa luận tốt nghiệp văn hóa học nghiên cứu về nét đẹp văn hóa dân tộc tại Lễ Hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam thị xã Châu Đốc tỉnh An Giang. Trong đề tài này tác giả đã tiến hành tìm hiểu về những vấn đề trong công tác giữ gìn nét văn hóa dân tộc ở Việt Nam nói chung cũng như là Lễ Hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Bên cạnh đó tác giả cũng đưa ra một số giải pháp trong việc giữ gìn nét văn hóa dân tộc tại địa phương này. Để thực hiện được đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp tiếp cận văn hóa, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp hệ thống phương pháp Điền giả.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn hóa học số 3: Tìm hiểu sự kiện ngày văn hóa Việt Nam tại một số quốc gia châu Âu giai đoạn 2005 đến 2010 đối với việc phát triển du lịch Việt Nam.

Dưới đây là một Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Văn Hóa Học nghiên cứu về ngành văn hóa Việt Nam tại một số quốc gia châu Âu. Bài viết đã đưa ra cơ sở Thống kê Phân tích những ngày văn hóa tuần văn hóa Việt Nam được tổ chức tại nước ngoài cụ thể là một số quốc gia như Nga Pháp Đức. Từ đó đề xuất một số ý kiến nhằm giúp cho công tác tổ chức và quảng bá nội dung sự kiện ngày văn hóa được tốt hơn và hiệu quả hơn. Trong đề tài nghiên cứu này đã trả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp thu thập và xử lý tài liệu, phương pháp thống kê phân tích và phương pháp so sánh.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn hóa học số 4: phát triển du lịch văn hóa Tháp Tường Long.

Đây là bài khóa luận tốt nghiệp ngành văn hóa học của sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Bài viết ở hoàn thiện dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của các cán bộ phòng văn hóa du lịch tại tỉnh Hải Phòng cũng như ban quản lý dự án tôn tạo phòng sự di tích lịch sử Tháp Tường Long. Đề tài nghiên cứu của tất cả 73 Trang được chia thành các chương như sau: chương 1 là cơ sở lý luận chung về phát triển du lịch văn hóa, chương 2 tác giả phân tích giá trị văn hóa của tháp Tường Long thực trạng và những vấn đề phục hưng tôn tạo, chương 3 tác giả đưa ra giải phép phát triển du lịch văn hóa tại quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng gắn liền với phát triển văn hóa Tháp Tử Long.

Download miễn phí

Các Bài Mẫu Khóa Luận Văn Hóa Học
Các Bài Mẫu Khóa Luận Văn Hóa Học

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn hóa học số 5: khai thác văn hóa dân tộc người H’mông ở Sa Pa để phố cổ hoạt động du lịch.

Tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay đây là đề tài khóa luận ngành văn hóa học một sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Bài viết Tập trung nghiên cứu khai thác vấn đề văn hóa dân tộc người H’mông ở Sa Pa để phục vụ hoạt động du lịch tại địa phương này. Bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng vấn đề lý luận tổng hợp và khai thác nó văn hóa của người H’mông ở Sa Pa. Cùng với đó phân tích được thực trạng và tìm hiểu về những nét đẹp văn hóa học của người H’mông. Tác giả đưa ra được các số liệu và kết quả thống kê thực trạng khai thác văn hóa trong giai đoạn từ 2010 đến 2018 nhằm tăng tính thuyết phục cho đề tài nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn hóa học số 6: khai thác và sử dụng cái đẹp nghệ thuật truyền thống áo dài Việt Nam vào các hoạt động văn hóa du lịch.

Tiếp theo sau đây là mẫu khóa luận tốt nghiệp văn hóa học nghiên cứu về nét đẹp truyền thống của áo dài Việt Nam phục vụ cho vào quá trình phát triển văn hóa du lịch. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp thu thập và xử lý tài liệu, phương pháp lịch sử, phương pháp so sánh, phương pháp Điền dã. Nhằm làm nổi bật lên thái độ và cảm nhận về áo dài của những người may áo dài cũng như giá trị và vẻ đẹp của áo dài Việt Nam. Tác giả đã khẳng định áo dài là tiềm tàng giá trị kinh tế, văn hóa, xã hội và Nhân văn cần được khai thác và sử dụng hợp lý.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn hóa học số 7: tiếp cận giá trị văn hóa và nghệ thuật tại chùa Nam Dư Hạ.

Bài mẫu số 7 này là bài khóa luận ngành Văn hóa học của sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Bài viết đã tiến hành tiếp cận khảo sát giá trị văn hóa và nghệ thuật của chùa Nam Dư hạ trên địa bàn quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội. Tình bạn nghiên cứu có tất cả 111 Trang với kết cấu được chia thành các chương như sau: chương 1 tác giả đưa ra giá trị về không gian và văn hóa nghệ thuật của chùa Nam Dư Hạ, chương 2 tác giả phân tích về giá trị văn hóa nghệ thuật tại địa phương này qua 3 yếu tố khác nhau, chương 3 tác giả cho thấy chùa Nam Dư hạ trong đời sống văn hóa của cư dân địa phương cùng với vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di tích hiện nay.

XEM THÊM ==>  Tải 9 bài tiểu luận xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn hóa học số 8: định hướng giá trị văn hóa truyền thống cho thanh niên quận Ba Đình Thành phố Hà Nội.

Dưới đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Văn hóa học của sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Bài viết đi sau triển khai định hướng giá trị văn hóa truyền thống cho thanh niên quận Ba Đình Thành phố Hà Nội. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã chỉ ra những vấn đề chung về định hướng giá trị cùng với đặc điểm của thanh niên quận Ba Đình. Cách nào cũng đã đưa ra được các phương thức định hướng giá trị văn hóa truyền thống cũng như ưu điểm và hạn chế trong hoạt động này. Từ đó đề ra được giải pháp định hướng giá trị văn hóa truyền thống cho thanh niên Việt Nam thời hiện đại.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn hóa học số 9: những giá trị lịch sử và văn hóa định hướng bảo tồn di sản kiến trúc nhà gỗ trong khu phố cổ Hội An.

Đề tài khóa luận tốt nghiệp văn hóa học này là kết quả nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội chuyên ngành Văn hóa học. Nội dung chính của Đề tài đó là hoạt động phân tích và tìm hiểu giá trị lịch sử văn hóa định hướng bảo tồn di sản kiến trúc nhà gỗ trong khu phố cổ Hội An. Bài viết của tất cả 74 trang được chia thành các chương như sau: chương 1 là cảnh quan về khu phố cổ Hội An, chương 2 tác giả đưa ra nhận định về những giá trị văn hóa lịch sử di tích kiến trúc nhà gỗ tại địa phương này, chương 3 đưa ra định hướng giải pháp bảo tồn di sản kiến trúc nhà gỗ trong khu phố cổ Hội An hiện nay.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn hóa học số 10: giá trị văn hóa nghị thuật đỉnh La Phù huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội hiện nay.

Dưới đây là bài mẫu khóa luận ngành văn hóa học của sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội chuyên ngành Văn hóa học. Bà viết đã tiến hành nghiên cứu về những giá trị văn hóa nghệ thuật tại đình La Phù của huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội. Tác giả đã đưa ra được các giá trị về đời sống kinh tế về văn hóa xã hội của người dân nơi đây. Bên cạnh đó thể hiện được các giá trị về kiến trúc về vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể. Tác giả cũng đã nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của những giá trị cơ bản tại lễ hội đình làng La Phù.

XEM THÊM ==>  Danh sách Đề Tài Tiểu Luận Về Văn Hóa Tiêu biểu, Điểm Cao

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn hóa học số 11: người Việt cổ truyền của người Tày dã lăng Can huyện Nà Hang tỉnh tuyên quang.

Đây là bài khóa luận tốt nghiệp văn hóa học của sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Bài viết các nghiên cứu về vấn nét đẹp văn hóa cổ truyền của người Tày đối với nghề dệt qua thực tiễn tại Tuyên Quang. Bài viết được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Thắng. Trong bài viết tác giả đã đưa ra được một số đặc điểm về kinh tế xã hội và văn hóa tại địa bàn nghiên cứu. Cùng với đó Nhấn mạnh về các công đoạn của nghề dệt cùng với các giá trị văn hóa nghề dệt. Đồng thời tác giả cũng đã khẳng định được nghề gì trong đời sống của người Tày xã Lãng Can huyện Nà Hang tỉnh tuyên quang.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn hóa học số 12: bảo vệ và phát huy giá trị của nghề Sơn truyền thống ở miền Bắc Việt Nam từ những kinh nghiệm của Nhật Bản.

Tiếp theo sau đây là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Văn Hóa Học của sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Bài viết này đã tiến hành nghiên cứu về vấn đề bảo vệ và phát huy giá trị của nghề Sơn truyền thống tại miền Bắc Việt Nam. Đề tài nghiên cứu có tất cả 78 trang về kết cấu được chia thành các chương như sau: chương 1 là khái quát về nghề sơn mài truyền thống ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, chương 2 đưa ra thực trạng của vấn đề sơn mài truyền thống tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, chương 3 đưa ra giải pháp nhằm bảo vệ và phát huy giá trị của người sơn mài truyền thống tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp văn hóa học số 13: âm nhạc và diễn xướng dân ca trong lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc.

Bài mẫu khóa luận ngành văn hóa học này là kết quả nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Bài viết triển khai nghiên cứu khai thác thực tiễn vấn đề âm nhạc và diễn xướng dân gian trong lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như phương pháp luận và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về văn hóa và xây dựng văn hóa Việt Nam; Phương pháp nghiên cứu ngành Văn hóa học, sử học và dân tộc học. Tác giả đã thể hiện được quan điểm cá nhân của mình nhằm đánh giá và nhận xét một cách khách quan và tổng thể về vấn đề nghiên cứu.

Download miễn phí

Trên đây là những thông tin chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn về danh sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Văn Hóa Học hay và điểm cao. Để có thể có những thông tin hữu ích cho phần trình bày khóa luận tốt nghiệp văn hóa học của mình. Chúng tôi mong rằng bài viết của mình sẽ giúp các bạn hoàn thành tốt và thuận tiện bài khóa luận tốt nghiệp văn hóa học. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x