12 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thương Mại

Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp

Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thương Mại ấn tượng cao. Bài viết được xây dựng để phục vụ các bạn sinh viên thuận tiện hơn trong việc hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Những bài mẫu này đã được chúng tôi tổng hợp từ những nguồn tin uy tín và có sự chọn lọc. Dưới đây là những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học thương mại được đánh giá cao mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Các bạn có thể tải miễn phí về để nghiên cứu thêm.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết báo cáo, khóa luận, trong quá trình làm bài nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với dịch vụ làm thuê khóa luận của Luận Văn Trust nhé, để được báo giá về dịch vụ hãy liên hệ mình qua Zalo/Tele: 0917.193.864

Mục lục

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Ngành Luật Kinh Tế trường Đại học Thương Mại

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học thương mại số 1: pháp luật về thành lập doanh nghiệp – thực tiễn tư vấn tại công ty tnhh tư vấn azlaw

Đầu tiên là Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Thương Mại ngành Luật kinh tế nghiên cứu về vấn đề pháp luật trong thành lập doanh nghiệp. Bài viết được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thu Phương vào năm 2022. Đầu tiên tác giả đã chỉ ra những vấn đề lý luận chung của pháp luật về thành lập doanh nghiệp. Đồng thời đưa ra điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tác giả cũng đã đề xuất kiến nghị và giải pháp hoàn thiện pháp luật về thành lập doanh nghiệp có thực tế tại Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn Azlaw.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Thương Mại số 2: pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất thực tiễn áp dụng tại văn phòng công chứng Nguyễn Tuấn Ngọc.

Đề tài khóa luận tốt nghiệp trường đại học Thương Mại số 2 chuyên ngành Luật kinh tế mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn liên quan đến vấn đề thế chấp trong sử dụng đất. Bài viết được hoàn thiện vào năm 2022 dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã phân tích về nội dung pháp luật điều chỉnh về thế chấp quyền sử dụng đất. Đồng thời phân tích thực trạng thực hiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất qua thực tế tại văn phòng công chứng Nguyễn Tuấn Ngọc. Đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất tại đơn vị này.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>  Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh [Chất Lượng]

Ngành quản trị thương mại điện tử

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Thương Mại số 3: giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing trực tuyến tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và dịch vụ Hạ Long.

Tiếp theo sau đây là bài khóa luận tốt nghiệp trường đại học Thương Mại chuyên ngành quản trị thương mại điện tử. Bài viết được thực hiện nghiên cứu về các giải pháp thúc đẩy hoạt động marketing trực tuyến tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và dịch vụ Hạ Long. Đề tài nghiên cứu đã phân tích một số lý thuyết về marketing trực tuyến. Bên cạnh đó phân tích ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động marketing trực tuyến tại đơn vị nghiên cứu. Đưa ra kết luận và phát hiện trong nghiên cứu của mình đối với hoạt động marketing trực tuyến.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp đại học Thương Mại số 4: phát triển thương hiệu điện tử cho websit enhat.com của công ty cổ phần công nghiệp E nhất.  

Đây là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thương Mại chuyên ngành quản trị thương mại và điện tử được hướng dẫn bởi thạc sĩ Trần Thị Huyền Trang. Đề tài đã nghiên cứu về vấn đề phát triển thương hiệu điện tử cho website tại công ty cổ phần công nghiệp e nhất. Đầu tiên đưa ra quan điểm về phát triển thương hiệu điện tử. Tiếp theo tác giả phân tích về thực trạng hoạt động phát triển thương hiệu điện tử tại đơn vị nghiên cứu. Cùng với đó đưa ra kết luận chung và đề xuất giải pháp tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về thương hiệu điện tử.

Download miễn phí

Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp
Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp

Mẫu khóa luận tốt nghiệp Ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Thương Mại

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp đại học Thương Mại số 5: phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần power gate Việt Nam.

Tiếp theo sau đây là bài mẫu khóa luận trường đại học Thương Mại chuyên ngành quản trị kinh doanh. Nội dung chính của bài viết là vấn đề phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần power gate Việt Nam. Thứ nhất tác giả đã chỉ ra cơ sở lý luận cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp. Thứ hai tiến hành phân tích và đánh giá về thực trạng phát triển doanh nghiệp tại công ty nghiên cứu. Thứ ba đề xuất Khuyến nghị phát triển văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị này trong giai đoạn tiếp theo.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp đại học Thương Mại số 6: nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố môi trường đặc thù tới hoạt động quản trị kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn VLCN Cao Sơn.

Dưới đây là đề tài khóa luận trường đại học Thương Mại ngành quản trị kinh doanh nghiên cứu về những ảnh hưởng của yếu tố môi trường tới hoạt động quản trị kinh doanh. Đề tài được thực hiện vào năm 2020 dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Trịnh Đức Duy. Chương 1 tác giả trình bày về một số lý luận cơ bản về môi trường và môi trường đặc thù của doanh nghiệp. Chương 2 phân tích và đánh giá thực trạng ảnh hưởng của yếu tố môi trường đặc thù tới hoạt động quản trị kinh doanh tại đơn vị nghiên cứu. Chương 3 đề xuất kiến nghị hoàn thiện hoạt động quản trị kinh doanh tại đơn vị này.

Download miễn phí

Ngành quản trị hệ thống thông tin

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp đại học Thương Mại số 7: phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và Thương mại Tân Hồng Hà.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp đại học Thương Mại số 7 là thuộc chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin. Bài viết đã nghiên cứu và phân tích về hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và Thương mại Tân Hồng Hà. Đối với đề tài nghiên cứu này tác giả đã chia kết cấu thành ba chương cơ bản. Chương 1 tác giả phân tích về cơ sở lý luận của hệ thống thông tin quản lý nhân sự. Chương 2 phân tích đánh giá thực trạng quản lý nhân sự của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và Thương mại Tân Hồng Hà. Chương 3 định hướng phát triển và đề xuất giải pháp quản lý nhân sự tại đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp đại học Thương Mại số 8: phân tích và đánh giá quy trình xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT.

Dưới đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học Thương Mại chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin. Nội dung chính của bài viết liên quan đến công tác xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT. Đầu tiên tác giả đã tiến hành trình bày về cơ sở lý luận về hệ thống thông tin quản lý nhân sự. Tiếp theo phân tích đánh giá hệ thống thông tin cho bộ máy quản lý nhân sự tại đơn vị nghiên cứu. Đồng thời phân tích quy trình thiết kế hệ thống thông tin quản lý và đánh giá chất lượng xây dựng hệ thống thông tin quản lý của đơn vị này.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>  Các Loại Kiểm Soát Nội Bộ Hệ Thống Thông Tin Kế Toán

Bài mẫu khóa luận Ngành quản lý kinh tế trường Đại học Thương Mại

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp đại học Thương Mại số 9: nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang và mỹ phẩm Vĩnh Thịnh.

Đây là bài khóa luận tốt nghiệp đại học Thương mại của sinh viên chuyên ngành quản lý kinh tế. Đề tài nghiên cứu được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Ngô ngân hà vào năm 2022. Bài viết đã tiến hành phân tích và nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thời trang và mỹ phẩm Vĩnh Thịnh. Thứ nhất tác giả đã trình bày các chỉ tiêu đo lường và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ hai phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang và mỹ phẩm Vĩnh Thịnh. Thứ ba đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị này trong giai đoạn tới và kiến nghị nâng cao hiệu quả.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp đại học Thương Mại số 10: chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu.

Tiếp theo sau đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp đại học Thương Mại chuyên ngành quản lý kinh tế. Bài viết nghiên cứu về các chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Uyên thuộc tỉnh Lai Châu. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến ban hành và tổ chức thực thi chính sách phát triển nông nghiệp của địa phương. Bên cạnh đó đánh giá thực trạng các chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Uyên của tỉnh Lai Châu. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đưa ra quan điểm của mình về định hướng hoàn thiện chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu Trong những năm tiếp theo.

Download miễn phí

Ngành kinh tế quốc tế

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp đại học Thương Mại số 11: hoàn thiện quy trình nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển của công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyên đăng Việt Nam.

Dưới đây là đề tài khóa luận đại học Thương Mại chuyên ngành kinh tế quốc tế. Đề tài được thực hiện vào năm 2021 dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Mai Thanh Huyền. Đầu tiên tác giả đã trình bày về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của sao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển. Tiếp theo phân tích thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại đơn vị nghiên cứu. Từ đó đưa ra định hướng phát triển và đề xuất giải pháp quản trị quy trình giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đặc biệt của đơn vị này trong những năm tới.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp đại học Thương Mại số 12: nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần quốc tế tico trong hoạt động quốc ứng dịch vụ xác nhận hàng hóa xuất nhập khẩu trong giai đoạn hiện nay.

Đây là bài khóa luận tốt nghiệp đại học Thương Mại ngành kinh tế quốc tế được hướng dẫn bởi tiến sĩ Lê Thị Việt Nga vào năm 2021. Nội dung chính của bài viết liên quan đến vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần quốc tế Tico trong hoạt động cung ứng dịch vụ cho nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Chương 1 tác giả đưa ra một số vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh trong hoạt động vô ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa. Chương 2 Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần quốc tế tico trong hoạt động này. Chương 3 đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>  Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Quốc Tế Điểm Cao

Như vậy chúng tôi đã đem đến cho các bạn tham khảo danh sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Thương Mại hay và được đánh giá cao. Chúng tôi đã tổng hợp và chia thành các ngành khác nhau. Có sự đánh giá nhất định cho từng bài mẫu. Chúng tôi hy vọng rằng với những thông tin mà mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hoàn thiện tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x