10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội – HUHA

Các Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội Đại học Nội vụ Hà Nội là một trường chuyên đào tạo các ngành quản trị nhân lực, quản trị văn phòng, văn thư – lưu trữ. Và ngôi trường này cũng được đánh giá cao về chất lượng đào tạo của các ngành học trên. Mỗi năm vào các kỳ tốt nghiệp có nhiều bạn sinh viên luôn tìm kiếm, lựa chọn tham khảo những Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội về các chuyên ngành này. Do đó, để đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn danh sách các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Nội vụ Hà Nội được đánh giá cao.

Khi làm báo cáo, khóa luận chắc hẳn các bạn sinh viên gặp một số khó khăn nhất định như không tìm được công ty, hay đề tài, không hoàn thành bài tốt, có thể liên hệ qua dịch vụ làm khóa luận thuê của Luận Văn Trust nhé qua Zalo/Tele: 0917.193.864

Mục lục

Khóa luận tốt nghiệp Ngành quản trị nhân lực Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội – HUHA

Bài mẫu Khóa luận Tốt nghiệp Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội số 1: chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số tại huyện Mang Giang tỉnh Gia Lai.

Đầu tiên chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn một Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội khoa quản trị nguồn nhân lực. Đề tài nghiên cứu này được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Song Hà vào năm 2022. Nội dung chính của bài viết liên quan đến vấn đề đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số. Đầu tiên tác giả đã trình bày đầy đủ những đặc điểm của cán bộ công chức và lý luận đối với hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức. Tiếp theo tác giả Phân tích chính sách của Đảng và nhà nước ta đối với thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn nghiên cứu. Đồng thời đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số tại đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu Khóa luận Tốt nghiệp Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội số 2: nâng cao hiệu quả đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần balistein 24 hoa sao thành phố Hà Nội.

Tiếp theo sau đây là một đề tài khóa luận tốt nghiệp Đại học Nội Vụ Hà Nội chuyên ngành quản trị nhân lực. Đề tài này đi sâu triển khai nghiên cứu về hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực qua thực tế trong doanh nghiệp Việt Nam. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã trình bày đầy đủ các yếu tố thuộc môi trường bên trong và môi trường bên ngoài doanh Nghiệp ảnh hưởng đến việc đào tạo nguồn nhân lực. Bên cạnh đó tác giả cũng phân tích về ảnh hưởng của nhân tố môi trường quản trị nhân lực đến đào tạo nhân lực tại công ty nghiên cứu. Đồng thời đề xuất giải pháp cải tiến đào tạo nhân lực tại đơn vị này thông qua xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>  184 Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nguồn Nhân Lực +15 Bài Mẫu

Bài mẫu Khóa luận Tốt nghiệp Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội số 3: đánh giá thực hiện công việc của đội ngũ công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực thứ ba chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn là kết quả nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Đoàn Văn Tình. Ban nhân kiểu này đã phân tích đầy đủ những yếu tố liên quan đến công tác đánh giá thực hiện công việc đối với công chức hiện nay. Để thực hiện và nghiên cứu đề tài khóa luận tốt nghiệp này thứ nhất tác giả đã trình bày đầy đủ cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn của công tác đánh giá thực hiện công việc đối với công chức. Thứ hai phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc đối với công chức qua thực tiễn tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên. Thứ ba đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá thực hiện công việc và nâng cao nhận thức của cán bộ công chức đối với vấn đề này.

Download miễn phí

Bài mẫu Khóa luận Tốt nghiệp Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội số 4: tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ quacom.

Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội – HUHA ngành quản trị nhân lực tiếp theo là bài viết với nội dung tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ quacom. Đây là bài khóa luận tốt nghiệp được hoàn thiện vào năm 2018 dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thảo. Đối với đề tài khối lượng tốt nghiệp này tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu trình bày đầy đủ các yếu tố liên quan đến cơ sở lý luận của công tác tuyển dụng nhân lực. Cùng với đó Phân tích thực trạng quy trình công tác tuyển dụng nhân lực tại đơn vị nghiên cứu dựa trên các nguyên tắc và các kế hoạch xây dựng. Đồng thời tác giả cũng đánh giá chung về những ưu điểm và nhược điểm trong công tác tuyển dụng nhân lực tại đơn vị này. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân lực tại đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

Các Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội
Các Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội

Ngành quản trị văn phòng

Bài mẫu Khóa luận Tốt nghiệp Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội số 5: công tác tổ chức quản lý về văn thư lưu trữ tại Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Thực trạng và giải pháp

Ngành quản trị văn phòng là một ngày được đánh giá cao về chất lượng đào tạo và chất lượng đầu ra của trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Chính vì thế ngay sau đây chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn tham khảo một đề tài khóa luận Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội – HUHA chuyên ngành quản trị văn phòng. Nội dung chính của bài viết này liên quan đến hoạt động tổ chức quản lý về văn thư lưu trữ qua thực tiễn tại Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Bài viết của tất cả 93 trang với kết cấu được chia thành ba chương với sự liên kết chặt chẽ và có sự logic. Chương 1 tác giả trình bày đầy đủ các yếu tố về cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý đối với hoạt động công tác văn thư lưu trữ. Chương 2 Phân tích thực trạng công tác tổ chức quản lý văn thư lưu trữ tại Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam dựa trên nhiều phương diện khác nhau. Chương 3 đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức công tác quản lý về văn thư lưu trữ tại đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu Khóa luận Tốt nghiệp Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội số 6: nâng cao chất lượng công tác soạn thảo và ban hành văn bản tại Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp theo sau đây là bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội ngành quản trị văn phòng với nội dung liên quan đến công tác soạn thảo và ban hành văn bản. Đề tài được tiến hành nghiên cứu và khảo sát thực tế tại Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Đỗ Thị Thu Huyền. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã đưa ra được những yêu cầu về công tác soạn thảo văn bản và ban hành văn bản theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời phân tích thực trạng công tác soạn thảo và ban hành văn bản tại Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh. Từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện ban hành văn bản có liên quan đến công tác soạn thảo và bác Hiền văn bản cùng với một số giải pháp khác.

Download miễn phí

Bài mẫu Khóa luận Tốt nghiệp Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội số 7: ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư tại văn phòng Hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang.

Sau đây là Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội ngành quản trị văn phòng được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Tiến thành vào năm 2017. Nội dung chính của bài viết liên quan đến vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư tại văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang. Đầu tiên tác giả đã trình bày nội dung của việc ứng dụng công nghệ thông tin cùng với những lý luận chung của vấn đề này. Tiếp theo sau đó tác giả phân tích về tình hình công tác văn thư lưu trữ tại đơn vị nghiên cứu bao gồm các vấn đề về công tác soạn thảo và ban hành văn bản; công tác tổ chức quản lý và giải quyết văn bản; công tác tổ chức quản lý và sử dụng con dấu; công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu. Tôi đó tác giả đã đề xuất giải pháp mang theo hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ tại đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

Nếu bạn là sinh viên năm cuối hay chuẩn bị làm báo cáo, khóa luận thì bài viết này rất đáng để bạn kham thảo thêm, hãy kham thảo bài viết nếu muốn đạt điểm cao cho bài làm của bạn nhé ==>  13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng [Hay]

Bài mẫu khóa luận Ngành lưu trữ học Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội – HUHA

Bài mẫu Khóa luận Tốt nghiệp Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội số 8: nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ thành phố Hà Nội.

Ngành văn thư lưu trữ phải chuyên ngành lưu trữ học là một ngành đào tạo không thể không nhắc tới tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Trong những năm vừa qua ngày học này luôn được đánh giá về chất lượng sinh viên và chất lượng giảng viên. Sao đỏ sau đây chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn tham khảo một bài khóa luận tốt nghiệp Đại học Nội Vụ Hà Nội – HUHA ngành lưu trữ học. Đề tài khóa luận này được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Linh với nội dung liên quan đến công tác quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ thành phố Hà Nội. Thứ nhất tác giả đã đưa ra được các vấn đề về tài liệu điện tử trong công tác quản lý và công tác hành chính. Thứ hai phân tích thực trạng hoạt động quản lý tài liệu luyện từ và Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ dựa trên các hoạt động khác nhau. Thứ ba đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tài liệu điện tử tại Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ.

Download miễn phí

Bài mẫu Khóa luận Tốt nghiệp Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội số 9: tổ chức công tác văn thư lưu trữ tại văn phòng Hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng.

Ngay sau đây sẽ là một Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội ngành lưu trữ học điểm cao mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn. Bài viết này có nội dung là vấn đề tổ chức công tác văn thư lưu trữ tại văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Lâm Thu Hằng và năm 2017. Đối với đề tài nghiên cứu này tác giả đã đưa ra những vấn đề chung trong công tác văn thư lưu trữ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp công lập ở nước ta. Tiếp theo sau đó phân tích về thực trạng hoạt động tổ chức công tác văn thơ lưu trữ trên địa bàn nghiên cứu dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Đồng thời tác giả cũng đã đánh giá về những ưu điểm nhược điểm và nguyên nhân cuộc hoạt động văn thư lưu trữ tại đơn vị nghiên cứu. Căn cứ vào đó tác giả đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác văn thư lưu trữ tại văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh.

Download miễn phí

Bài mẫu Khóa luận Tốt nghiệp Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội số 10: tổ chức và kiểm tra công tác văn thư lưu trữ tại tập đoàn điện lực Việt Nam.

Vẫn là một đề tài khóa luận trường Đại học Nội Vụ Hà Nội ngành lưu trữ học được đánh giá cao và chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Bài viết này đã tập trung nghiên cứu về công tác kiểm tra vấn đề văn thư lưu trữ tại tập đoàn điện lực Việt Nam. Đề tài được tiến hành nghiên cứu vào năm 2021 dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Lâm Thu Hằng. Bài viết đảm bảo các yêu cầu về hình thức có sự logic chặt chẽ trong cách thức trình bày. Kết cấu được chia thành ba chương có có những số liệu minh chứng cụ thể và những lý luận có trích dẫn. Chương 1 tác giả phân tích về cơ sở lý luận và vai trò của tổ chức kiểm tra công tác văn thư lưu trữ. Chương 2 Phân tích thực trạng về tổ chức và kiểm tra công tác văn thư lưu trữ tại tập đoàn điện lực Việt Nam. Chương 3 đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra công tác văn thư lưu trữ tại tập đoàn điện lực Việt Nam trong giai đoạn tới.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>  Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Lưu Trữ Học Điểm Cao

Trên đây là những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội điểm cao mà chúng tôi chia sẻ tới các bạn. Chúng tôi đảm bảo rằng những bài mẫu mà chúng tôi chia sẻ tới các bạn đều là những bài mẫu chất lượng, được đánh giá cao về chất lượng nội dung. Bài viết được xây dựng để giúp các bạn có thêm nguồn tài liệu cho bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Chúc các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận của mình.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x