10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Lao Động Xã Hội – ULSA

Các Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Lao Động Xã Hội

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Lao Động Xã Hội Trường Đại học Lao động – Xã hội là một trường đại học nổi tiếng tại khu vực miền Bắc. Ngôi trường này được đánh giá cao với các ngành học như: ngành công tác xã hội, ngành quản trị nhân lực, ngành bảo hiểm, ngành tâm lý học, ngành kiểm toán, … Để giúp các bạn sinh viên có thêm nhiều tài liệu tham khảo cũng như hiểu rõ cách thức thực hiện bài khóa luận tốt nghiệp. Chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội điểm cao.

Khi làm báo cáo, khóa luận chắc hẳn các bạn sinh viên gặp một số khó khăn nhất định như không tìm được công ty, hay đề tài, không hoàn thành bài tốt, có thể liên hệ qua dịch vụ làm khóa luận thuê của Luận Văn Trust. Hay để được hỗ trợ sớm nhất hãy kết bạn qua Zalo/Tele: 0917.193.864 nhé.

Mục lục

Khóa luận tốt nghiệp Ngành Công tác Xã hội Trường Đại học Lao Động Xã Hội – ULSA

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Lao động Xã hội số 1:  hoạt động công tác xã hội trong hỗ trợ giảm nghèo tại huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa.

Ngành công tác xã hội là một ngành học tiêu biểu tại trường Đại học Lao động Xã hội. Trong những năm vừa qua chất lượng sinh viên đầu ra tại trường Đại học Lao động Xã hội ngành công tác xã hội luôn được đánh giá cao. Chính vì thế Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn tham khảo Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Lao Động Xã Hội ngành công tác xã hội điểm cao. Bài mẫu này với nội dung liên quan đến vấn đề công tác xã hội trong mỗi sự giảm nghèo thực tiễn tại huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa. Đầu tiên tác giả đã đưa ra quan điểm cá nhân của mình về những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công tác xã hội trong hỗ trợ giảm nghèo tại khu vực địa phương. Tiếp theo sau đó đánh giá thực trạng hoạt động công tác xã hội trong hỗ trợ giảm nghèo tại đơn vị nghiên cứu. Đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao các hoạt động kết nối tuyên truyền nhận thức trong hỗ trợ giảm nghèo tại địa phương này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Lao động Xã hội số 2: hoạt động công tác xã hội trong chăm sóc người cao tuổi nghiên cứu trường hợp tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Thành phố Hà Nội.

Tiếp theo sau đây là một Đề Tài Khóa Luận Trường Đại Học Lao Động Xã Hội – ULSA ngành công tác xã hội được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thái Lan. Nội dung chính của bài viết là vấn đề công tác xã hội trong chăm sóc người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Thành phố Hà Nội. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã trình bày đầy đủ cơ sở lý luận về hoạt động công tác xã hội trong chăm sóc người cao tuổi. Cùng với đó Phân tích thực trạng hoạt động công tác xã hội trong chăm sóc người cao tuổi tại đơn vị nghiên cứu. Đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác xã hội trong chăm sóc người cao tuổi về pháp luật và về một số vấn đề khác.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Lao động Xã hội số 3: công tác xã hội cá nhân trong trợ giúp trẻ em mồ côi tại làng trẻ SOS Hà Nội.

Dưới đây là bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Lao Động Xã Hội ngành công tác xã hội liên quan đến ở trợ giúp trẻ em mồ côi tại làng trẻ em SOS Hà Nội. Bài viết này đã được hoàn thiện nghiên cứu vào năm 2021 dưới sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Nguyễn Hải Hữu. Nội dung chính của bài nghiên cứu này được tác giả phân tích và thể hiện dựa trên hệ thống luận điểm của ba chương lớn. Thứ nhất tác giả đưa ra được vấn đề hoạt động công tác xã hội cá nhân trong chuyện giúp trẻ em mồ côi. Thứ hai phân tích thực trạng công tác xã hội cá nhân trong chuyện giúp trẻ em mồ côi tại đơn vị này. Thứ ba đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội cá nhân trong chuyện giúp trẻ em mồ côi tại làng trẻ em SOS.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>   Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Công Tác Xã Hội Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Lao động Xã hội số 4: hoạt động công tác xã hội trong hỗ trợ người sau cai nghiện tại xã Hòa Bình huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng.

Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Lao Động Xã Hội – ULSA thứ tư chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn liên quan đến vấn đề công tác xã hội hỗ trợ người sau cai nghiện. Bài viết được tiến hành nghiên cứu vào năm 2021 dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Nguyễn Trung Hải. Đề tài này được đánh giá cao về chiều sâu của vấn đề về các giải pháp mang tính khả thi và thực tiễn cao. Đối với đề tài nghiên cứu này trước tiên tác giả đưa ra được cơ sở lý luận của dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy. Bên cạnh đó tiến hành hoạt động công tác xã hội hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tại đơn vị nghiên cứu và tham vấn tư vấn cho đối tượng này. Đồng thời tác giả cũng đưa ra Khuyến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ xã hội cho người cai nghiện xong ma túy tại đơn vị địa phương.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Lao động Xã hội số 5: hoạt động công tác xã hội trong hỗ trợ người khuyết tật vận động tại thị trấn Cẩm Khê huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ.

Đây là một Đề Tài Khóa Luận Trường Đại Học Lao Động Xã Hội ngành công tác xã hội được tiến hành nghiên cứu vào năm 2021. Đề tài nghiên cứu này đã triển khai về hoạt động công tác xã hội trong hỗ trợ người khuyết tật vận động tại thị trấn Cẩm Khê huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. Để thực hiện và nghiên cứu được đề tài này tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau có sự logic và khoa học. Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận về hoạt động công tác xã hội trong hỗ trợ người khuyết tật vận động. Chương 2 Phân tích thực trạng hoạt động công tác xã hội trong hỗ trợ người khuyết tật vận động tại thị trấn Cẩm Khê huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. Chương 3 để giúp giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác xã hội trong hỗ trợ người khuyết tật tại đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

Các Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Lao Động Xã Hội
Các Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Lao Động Xã Hội

Bài mẫu khóa luận Ngành Quản trị Nhân lực Trường Đại học Lao Động Xã Hội – ULSA

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Lao động – Xã hội số 6: tạo động lực lao động cho nhân viên khối văn phòng tại công ty đầu tư và dịch vụ Vạn Hương.

Ngành quản trị nhân lực là một ngành không thể thiếu khi nhắc tới trường Đại học Lao động Xã hội. Trong những năm vừa qua tại trường Đại học Lao động Xã hội ngành quản trị nhân lực đã có những sự thay đổi và nâng cao hơn về chất lượng đào tạo. Dưới đây là một bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Lao Động Xã Hội – ULSA ngành quản trị nhân lực được hoàn thiện vào năm 2022. Nội dung chính của bài viết là vấn đề tạo động lực lao động cho nhân viên của văn phòng qua thực tế tại Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Vạn Hương. Đầu tiên tác giả thể hiện quan điểm cá nhân của mình Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến bạo động lực lao động cho người lao động. Tiếp theo tác giả cũng đã phân tích được thực trạng tạo động lực lao động cho nhân viên của văn phòng tại đơn vị nghiên cứu. Từ đó để xác định hướng tạo động lực lao động cho nhân viên của văn phòng trong giai đoạn tới tại đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Lao động – Xã hội số 7: đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần quản lý và khai thác tài sản PSA.

Đây là một Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Lao Động Xã Hội ngành quản trị nhân lực được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Thanh Hà. Và nghiên cứu tập trung khai thác vấn đề đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần quản lý và khai thác tài sản PSA. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã thể hiện quan điểm cá nhân của mình về các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nhân lực và cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu. Cùng với đó Phân tích thực trạng đào tạo nhân lực tại đơn vị nghiên cứu dựa trên năm yếu tố khác nhau. Không dừng lại ở đó tác giả còn đưa ra được định hướng phát triển của doanh nghiệp đối với vấn đề khai thác tài sản và đối với vấn đề đào tạo nhân lực.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Lao động – Xã hội số 8: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Hà Nội.

Ngay sau đây là một Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Trường Đại Học Lao Động Xã Hội ngành quản trị nguồn nhân lực nghiên cứu về chất lượng nguồn nhân lực y tế. Đây là bài viết được Khảo sát và phân tích thực tế tại bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Hà Nội. Đề tài này đã cho thấy được hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với vấn đề đào tạo và đãi ngộ phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Tác giả đã phân tích được thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại đơn vị nghiên cứu dựa trên năm chính sách khác nhau của Đảng và nhà nước ta. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng và nhân lực tại bệnh viện.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>  184 Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nguồn Nhân Lực +15 Bài Mẫu

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Lao động – Xã hội số 9: tạo động lực làm việc cho nhân viên kinh doanh tại công ty cổ phần HESMAN Việt Nam.

Tiếp theo sau đây là một bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Lao Động Xã Hội ngành quản trị nhân lực với vấn đề liên quan đến tạo động lực làm việc cho nhân viên kinh doanh. Nội dung chính của bài viết được khai thác và thực hiện với sự hướng dẫn của tiến sĩ Đỗ Thị Tươi vào năm 2022. Đối với đề tài nghiên cứu này thứ nhất tác giả đưa ra nội dung tạo động lực làm việc cho nhân viên kinh doanh trong doanh nghiệp Việt Nam. Thứ hai thể hiện thực trạng các tiêu chí đánh giá kết quả tạo động lực làm việc cho nhân viên kinh doanh tại đơn vị nghiên cứu. Thứ ba đề xuất giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên kinh doanh tại đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Lao động – Xã hội số 10: nâng cao chất lượng điều dưỡng viên tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Tiếp tục là một Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Lao Động Xã Hội – ULSA ngành quản trị nhân lực điểm cao mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn. Đây là bài viết được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Hoàng Đình Minh vào năm 2021. Nội dung chính của bài viết được tác giả phân tích và thể hiện dưới hệ thống luận điểm của ba chương. Chương 1 là cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng điều dưỡng viên trong bệnh viện. Chương 2 là thực trạng nâng cao chất lượng điều dưỡng viên tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Và chương 3 là giải pháp nâng cao chất lượng điều dưỡng viên tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trong giai đoạn tới.

Download miễn phí

Tổng quát lại những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Lao Động Xã Hội mà chúng tôi giới thiệu tới các bạn đều là những bài mẫu được đánh giá cao. Về hình thức trình bày và cả nội dung đều thực hiện tốt, đảm bảo những yếu tố của một bài khóa luận tốt nghiệp đạt chuẩn. Mỗi một bài mẫu đều có những giá trị nội dung mới, sáng tạo để các bạn có thể tham khảo, nghiên cứu.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x