12 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Lâm Nghiệp

Các Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Lâm Nghiệp

Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Lâm Nghiệp được đánh giá cao. Để giải quyết những khó khăn và hạn chế mà các bạn sinh viên gặp phải khi phân tích và nghiên cứu bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Những bài mẫu này đều được đánh giá và chọn lọc trên nhiều tiêu chuẩn nhất định. Dưới đây là 12 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học lâm nghiệp điểm cao mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Và các bạn hoàn toàn có thể tải miễn phí về để nghiên cứu sâu hơn.

Để hoàn thành một bài khóa luận tốt nghiệp, ngoài việc các bạn phải thành thạo các kỹ năng về phân tích tài liệu, thu thập tài liệu thì các kỹ năng mềm về vi tính văn phòng cũng khá quan trọng để hoàn thiện tốt bài báo cáo hay khóa luận, nhóm chúng tôi nhận làm thuê khóa luận tốt nghiệp đảm bảo hoàn thiện từ hình thức đến nội dung giúp bài viết của bạn dễ dàng đạt được điểm số cao.

Mục lục

Mẫu khóa luận tốt nghiệp Ngành công nghệ sinh học trường Đại học Lâm Nghiệp

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học lâm nghiệp số 1: nghiên cứu phát hiện bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn và gà do chủ vi khuẩn clostridium Perfringens bằng kỹ thuật PCR.

Bài mẫu khóa luận trường đại học Lâm nghiệp đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn thuộc chuyên ngành Công nghệ sinh học. Đề tài được triển khai nghiên cứu vào năm 2020 với sự hướng dẫn của tiến sĩ Nguyễn Như Ngọc. Bài viết có tất cả 71 Trang về kết cấu được chia thành ba chương cơ bản. Chương 1 tác giả đã trình bày về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn và gà bằng kỹ thuật pcr. Chương 2 Phân tích quá trình nghiên cứu phát hiện bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn và gà. Chương 3 đưa ra kết quả nghiên cứu và đánh giá nhận xét đề xuất kiến nghị đối với vấn đề này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học lâm nghiệp số 2: tuyển chọn và nghiên cứu một số chủng xạ khuẩn có khả năng sinh chất kháng sinh chống nấm gây bệnh trên cây Keo Lai phân lập được ở Xuân Mai Chương Mỹ Hà Nội.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp trường đại học Lâm nghiệp ngành Công nghệ sinh học. Đề tài nghiên cứu được hoàn thiện vào năm 2018 dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Hằng. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã trình bày về ứng dụng trong bảo vệ thực vật và chăn nuôi thú y. Bên cạnh đó tác giả cũng đã phân lập và lưu trữ giống cây nấm gây bệnh trên cây kep lai. Tiến hành quan sát đặc điểm nghiên cứu hình thái của hai chủng xạ khuẩn có hoạt tính enzim cao. Từ đó đưa ra kết luận chung và đề xuất kiến nghị cho đề tài.

Download miễn phí

Ngành khoa học cây trồng

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học lâm nghiệp số 3: nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ Thu Đông năm 2019 tại thị trấn Xuân Mai huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội.

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp trường đại học Lâm nghiệp chuyên ngành khoa học cây trồng. Nội dung chính của bài viết lên quyển đến đặc điểm sinh trưởng và phát triển của một số giống lạc trong điều kiện phụ thu đông năm 2019. Bài nghiên cứu được thực hiện và hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Kiều Thúy Đức. Thứ nhất tác giả đã trình bày về đặc điểm thực vật của giống lạc thí nghiệm tại điểm nghiên cứu. Thứ hai phân tích về đặc điểm sinh trưởng phát triển của các giống lạc thí nghiệm tại điểm nghiên cứu này. Thứ ba chỉ ra các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống lạc nghiên cứu Trong điều kiện vụ Thu Đông năm 2019.

Download miễn phí

 Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học lâm nghiệp số 4: nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ chồng đến sinh trưởng và phát triển năng suất của giống dưa chuột vioc-19 phụ thu đông năm 2019 tại thị trấn Xuân Mai huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội.

Đây là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Lâm Nghiệp chuyên ngành khoa học cây trồng. Bà biết được thực hiện nghiên cứu vào năm 2019 dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Bùi Thị Cúc. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã chỉ cho em được những ảnh hưởng của mật độ cây trồng đến các giai đoạn sinh trưởng của cây dưa chuột. Bên cạnh đó phân tích về ảnh hưởng của mật độ cây trồng đến đặc điểm sinh trưởng của cây dưa chuột thông qua chiều cao; tốc độ phân nhánh và sâu bệnh. Đồng thời tác giả cũng cho thấy được ảnh hưởng của mật độ đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của cây dưa chuột vioc-19 tại đơn vị này.

Download miễn phí

Các Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Lâm Nghiệp
Các Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Lâm Nghiệp

Khóa luận tốt nghiệp Ngành khoa học môi trường trường Đại học Lâm Nghiệp

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học lâm nghiệp số 5: nghiên cứu hiện trạng rác thải nhựa trong sinh hoạt và đề xuất biện pháp giảm thiểu tại thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình.

Tiếp tục là một mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Lâm nghiệp ngành khoa học môi trường. Đề tài đã nghiên cứu về hiện trạng rác thải nhựa trong sinh hoạt và tiến hành đề xuất giải pháp giảm thiểu tại thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình. Đầu tiên tác giả đã trình bày về hiện trạng quản lý chất thải nhựa trong sinh hoạt tại Việt Nam trong những năm vừa qua. Tiếp theo trình bày về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực nghiên cứu. Sau đó phân tích về hiện trạng sử dụng các loại chất thải nhựa trong sinh hoạt tại đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học lâm nghiệp số 6: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa tại bãi biển Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa.

Sau đây là một đề tài khóa luận trường đại học Lâm nghiệp thuộc chuyên ngành khoa học môi trường. Đây là đề tài nghiên cứu được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Trần Thị Hương vào năm 2020. Chương 1 tác giả đã tiến hành tổng quan về vấn đề nghiên cứu dựa trên các nội dung cơ bản. Chương 2 trình bày về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của khu vực nghiên cứu. Chương 3 Phân tích thực trạng hiện trạng rác thải nhựa tại bãi biển Sầm Sơn của tỉnh Thanh Hóa từ đó đề xuất kiến nghị và giải pháp.

Download miễn phí

Ngành quản lý tài nguyên rừng.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học lâm nghiệp số 7: nghiên cứu tình trạng bảo tồn quần thể vọc mông trắng tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long tỉnh Ninh Bình.

Tiếp theo sau đây là bài khóa luận tốt nghiệp trường đại học Lâm nghiệp ngành Quản lý tài nguyên rừng. Đề tài được thực hiện vào năm 2020 tới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Tạ Tuyết Nga. Thứ nhất tác giả đã trình bày về một số đặc điểm sinh học và sinh thái của quần thể vọc mông trắng. Thứ hai trình bày về mối đe dọa đến vòng mông trắng và sinh cảnh sống của chúng trong những năm gần đây. Thứ ba chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của khu vực nghiên cứu ảnh hưởng tới kết quả nghiên cứu của đề tài.

XEM THÊM ==>  Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thương Mại

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học lâm nghiệp số 8: nghiên cứu đặc điểm sinh học và sinh thái của loài rắn hổ mang chúa tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn thành phố Hà Nội.

Tới đây là đề tài khóa luận trường đại học Lâm nghiệp ngành Quản lý tài nguyên rừng. Đề tài được thực hiện nghiên cứu vào năm 2018 dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Đồng Thanh Hải. Bài viết đã triển khai nghiên cứu về những đặc điểm sinh học và sinh thái của loài rắn hổ mang chúa tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn thành phố Hà Nội. Đầu tiên tác giả đã trình bày về phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học rắn hổ mang chúa tại đơn vị nghiên cứu. Tiếp theo nghiên cứu những đặc điểm sinh học và sinh thái của loài rắn hổ mang chúa tại đơn vị này. Cùng với đó tác giả cũng đã cho thấy được tập tính toán hổ mang chúa trong điều kiện nuôi nhốt tại Trung tâm cứu hộ Động Vật Hoang dã Sóc Sơn.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận Ngành công nghệ chế biến lâm sản trường Đại học Lâm Nghiệp

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học lâm nghiệp số 9: thiết kế sản phẩm tủ áo bốn buồng dùng trong phòng ngủ.

Đây là bài mẫu khóa luận trường đại học Lâm nghiệp thuộc ngành công nghệ chế biến lâm sản. Bài viết được thực hiện nghiên cứu và hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hiền vào năm 2018. Nội dung chính của bài viết liên quan đến công tác thiết kế sản phẩm tủ áo bốn buồng dùng trong phòng ngủ. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã trình bày về nguyên tắc thiết kế sản phẩm mộc cũng như nguyên lý tạo dáng sản phẩm mộc. Bên cạnh đó tác giả cũng cho thấy những liên kết cơ bản trong sản phẩm Mộc. Và chỉ ra được đặc điểm về không gian và yêu cầu của người sử dụng đối với các loại sản phẩm này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học lâm nghiệp số 10: đánh giá chất lượng ván dán tại công ty cổ phần sản xuất gỗ Long đại.

Đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp trường đại học Lâm nghiệp thuộc ngành công nghệ chế biến lâm sản. Bài viết được tiến hành nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Tạ Thị Phương Hoa vào năm 2019. Thứ nhất tác giả đã trình bày về những yêu cầu chung của sản phẩm mộc từ các chỉ tiêu đánh giá cho tới các nguyên tắc cơ bản. Thứ hai phân tích các loại hình sản phẩm tủ áo trên thị trường Việt Nam hiện nay. Thứ ba tiến hành phân tích và đánh giá về phương án thiết kế từ đó đề xuất kiến nghị cho đề tài nghiên cứu.

XEM THÊM ==>  Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Download miễn phí

Ngành quản lý tài nguyên thiên nhiên

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học lâm nghiệp số 11: nghiên cứu tính đa dạng về thành phần loài bò sát và lưỡng cư tại vườn quốc gia Ba Vì.

Tiếp theo sau đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp thuộc ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên. Đây là đề tài nghiên cứu được hoàn thiện vào năm 2018 dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ giang Trọng Toàn. Đề tài được nghiên cứu và thực hiện với tất cả 76 trang. Chương 1 tác giả trình bày về tổng quan vấn đề nghiên cứu. Chương 2 tác giả tiến hành phân tích về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực nghiên cứu. Chương 3 tiến hành đánh giá mức độ đa dạng về thành phần loài của các loài bò sát và lưỡng cư tại vườn quốc gia vì từ đó có những giải pháp quản lý.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học lâm nghiệp số 12: nghiên cứu đặc điểm chất lượng nước hồ Bán Nguyệt tại thành phố Hưng Yên.

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp trường đại học Lâm nghiệp ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên. Nội dung chính của bài viết liên quan đến những đặc điểm về chất lượng của hồ Bán Nguyệt tại thành phố Hưng Yên. Thứ nhất tác giả đã đưa ra các phương pháp nghiên cứu cho đề tài khóa luận của mình. Thứ hai tác giả đã trình bày về đặc điểm công tác quản lý hồ Bán Nguyệt tại thành phố Hưng Yên Trong những năm qua. Thứ ba đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng nước trên toàn Hồ về mặt kỹ thuật công nghệ và về mặt quản lý.

Download miễn phí

Như vậy chúng tôi đã chia sẻ tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Lâm Nghiệp điểm cao. Đây là những bài mẫu được chúng tôi tham khảo từ những nguồn tin uy tín. Có sự đánh giá và bảo đảm về chất lượng của từng bài mẫu. Chúng tôi mong rằng bài viết sẽ hỗ trợ các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x