10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế TpHCM – UEH

Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế TpHCM Một trong những trường đại học đào tạo ngành kinh tế Top đầu cả nước không thể không nhắc tới Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo các ngành học như: kinh tế, tài chính ngân hàng, tài chính công, luật kinh tế, chính sách công, …. Có nhiều bạn sinh viên ngành kinh tế và các ngành học khác lựa chọn tham khảo những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế. Chính vì thế, chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn danh sách bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế TpHCM điểm cao.

Để hoàn thành một bài khóa luận tốt nghiệp, ngoài việc các bạn phải thành thạo các kỹ năng về phân tích tài liệu, thu thập tài liệu thì các kỹ năng mềm về vi tính văn phòng cũng khá quan trọng để hoàn thiện tốt bài báo cáo hay khóa luận, nhóm chúng tôi nhận viết hộ khóa luận đảm bảo hoàn thiện từ hình thức đến nội dung giúp bài viết của bạn dễ dàng đạt được điểm số cao. Để được hỗ trợ nhanh nhất hãy kết bạn mình qua Zalo/Tele: 0917.193.864 

Mục lục

Khóa luận tốt nghiệp Ngành Luật Kinh Tế Trường Đại học Kinh Tế TpHCM – UEH

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh số 1: quản trị bí mật kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành.

Đầu tiên chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn tham khảo một mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế của sinh viên chuyên ngành Luật kinh tế. Bài viết đã phân tích về vấn đề quản trị bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành. Khách sạn đã thể hiện đầy đủ các vấn đề về pháp luật sở hữu trí tuệ về bí mật kinh doanh cùng với những thông tin bảo hộ bí mật kinh doanh và lợi thế của các doanh nghiệp có bí mật kinh doanh được bảo vệ theo pháp luật. Cùng với đó khảo sát thực trạng áp dụng pháp luật sở hữu trí tuệ để bảo hộ bí mật kinh doanh tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Từ kết quả khảo sát tiến hành phân tích với các quy định của pháp luật cần vận dụng trong quá trình quản trị bí mật kinh doanh và đề xuất cách thức quản trị bí mật kinh doanh trong doanh nghiệp.

Download miễn phí

Ngành Chính Sách Công

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh số 2: tình trạng không hiệu quả và những đề xuất chính sách đối với dự án định thanh định cư nghiên cứu tình huống tỉnh Đắk Lắk.

Ngành Chính sách công là một ngày không thể không nhắc tới tại Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế chuyên ngành chính sách công. Đề tài triển khai nghiên cứu về tình trạng không hiệu quả và những đề xuất chính sách đối với dự án điện canh định cư qua thực tế tại tỉnh Đắk Lắk. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã đưa ra được các vấn đề về bối cảnh nhà nước và xã hội đối với vấn đề về chính sách phát triển của đất nước. Đồng thời đưa ra các chính xác định canh định cư của chính phủ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cùng với các khung phân tích sinh kế bền vững. Không những thế tác giả còn phân tích về tình hình nguồn vốn và tài sản sinh Kế phát chiến lược sinh kể của các nhóm hộ gia đình và các nguồn gây tổn thương đánh giá của người dân về các dự án định canh định cư trên địa bàn nghiên cứu. Sau cùng đưa ra kết luận về sự khác biệt kinh tế của nhóm hội cư trú trong rừng và nhóm hộ cư trú tại khu định canh định cư.

Download miễn phí

Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế
Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế

Bài mẫu khóa luận Ngành Kinh Tế Trường Đại học Kinh Tế TpHCM – UEH

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh số 3: đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ gắn với phát triển bền vững của tỉnh Cà Mau.

Tiếp theo sau đây là một bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh của sinh viên chuyên ngành kinh tế. Nội dung chính của bài viết này liên quan đến vấn đề đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ và người phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Thứ nhất tác giả đã trình bày các vấn đề về lý luận đối với hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ gắn với phát triển bền vững. Thứ hai phân tích thực trạng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông gắn với phát triển bền vững của tỉnh Cà Mau dựa trên các đặc điểm khác nhau. Thứ ba đề xuất giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng giao thông gắn với phát triển bền vững của tỉnh Cà Mau trong giai đoạn tới.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh số 4: đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2012.

Dưới đây là một Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế chuyên ngành kinh tế phát triển thuộc ngành kinh tế. Bài viết triển khai nghiên cứu về đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2012. Đề tài nghiên cứu đã trình bày đầy đủ vấn đề về các lý thuyết về tăng trưởng và lý thuyết về FDI đầu tư trực tiếp nước ngoài và cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu. Đồng thời đưa ra được quy trình kiểm định tính dùng đối với chuỗi dữ liệu thông qua kiểm định nghiệm của đơn vị. Và tác giả cũng đã phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2012. Đưa ra quan điểm để đánh giá về kết quả phân tích hồi quy của vấn đề nghiên cứu từ đó đề xuất kiến nghị và giải pháp thu hút FDI cho đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh số 5: Đầu tư công và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu trường hợp của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là Đề Tài Khóa Luận Trường Đại Học Kinh Tế TpHCM chuyên ngành kinh tế. Đề tài được thực hiện vào năm 2012 với nội dung chính liên quan đến vấn đề đầu tư công và tăng trưởng kinh tế qua thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương 1 tác giả tiến hành tổng quan về đầu tư công và tăng trưởng kinh tế trong đó đã đưa ra được đánh giá về các nghiên cứu thực nghiệm đầu tư công và tăng cường kinh tế. Chương 2 đánh giá về thực trạng Đầu tư công và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ 1990 đến 2011 thông qua các giai đoạn khác nhau. Chương 3 đưa ra kết luận và đề xuất các giải pháp về chính sách công đối với tư duy về mô hình tăng trưởng kinh tế và quy mô Đầu tư công tại đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh số 6: Đầu tư công cho phát triển ngành du lịch tỉnh Cà Mau.

Ngay sau đây sẽ là một bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế – UEH ngành kinh tế liên quan đến vấn đề đầu tư thông cho phát triển ngành du lịch của tỉnh Cà Mau. Đối với đề tài nghiên cứu này trước tiên tác giả làm rõ vai trò và tầm quan trọng của chính sách đầu tư công đối với sự phát triển của ngành du lịch nước ta. Tác giả cũng đã trình bày rõ về các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển ngành du lịch trong giai đoạn hiện nay. Về phần thực trạng của vấn đề tác giả đã tiến hành phân tích về các loại hình dịch vụ ngành du lịch lao động ngành du lịch các sản phẩm ngành du lịch và cơ sở lưu trú của ngành du lịch Việt Nam. Từ đó tiến hành đánh giá thực trạng và định hướng phát triển ngành du lịch của tỉnh Cà Mau trong giai đoạn tới.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>  10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân – NEU

Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh số 7: đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Để tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay ngay sau đây Chúng tôi sẽ đề cập tới các bạn ngành Tài chính ngân hàng của Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây sẽ là một Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Kinh Tế ngành Tài chính ngân hàng. Bài viết đi sau nghiên cứu về đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Nguyễn Đức Thanh vào năm 2012. Đầu tiên tác giả đưa ra các vấn đề về tổng quan của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đầu tư trực tiếp ngoài. Tiếp theo sau đó tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp phương trình ước lượng; phương pháp kiểm định nghiệm đơn vị; phương pháp kiểm định đồng liên kết; phương pháp kiểm định mối quan hệ nhân quả; phương pháp dữ liệu và biến nghiên cứu.  Sau cùng tiến hành tổng kết về kết quả thực nghiệm của đề tài và đánh giá về những hạn chế cùng với hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh số 8: đầu tư giá trị dùng dữ liệu tài chính lịch sử phân loại nhóm công ty kết quả thực nghiệm tại Việt Nam.

Tiếp theo sau đây là một mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế TpHCM chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Bài viết đã phân tích về vấn đề đầu tư giá trị dùng dữ liệu tài chính lịch sử Phân tích các loại nhóm của công ty nghiên cứu trên thị trường Việt Nam dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Lanh. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã đưa ra được các lý thuyết chiến lược Đầu Tư Và Các tổng công ty có chỉ số BM cao. Bên cạnh đó tác giả cũng đã phân tích những kết quả về tỷ suất sinh lợi theo xếp loại quy mô của công ty và theo xếp hạng trị giá cổ phiếu của doanh nghiệp. Sau đó đưa ra phương pháp kiểm định khác và tiến hành kết luận về cho đề tài nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh số 9: đầu tư trực tiếp nước ngoài đầu tư trong nước và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu tại Việt Nam.

Dưới đây là một bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Kinh Tế – UEH ngành Tài chính ngân hàng được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của tiến sĩ Nguyễn Hữu Huy vào năm 2014. Đề tài nghiên cứu này đã triển khai phân tích về đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư trong nước cùng với tăng trưởng kinh tế nghiên cứu tại thị trường Việt Nam. Tác giả đã phân tích về thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài đầu tư trong nước và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dựa trên ba yếu tố khác nhau. Bên cạnh đó tác giả cũng đã đưa ra được các nghiên cứu để thực nghiệm về mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài đầu tư trong nước và đầu tư tăng trưởng kinh tế. Sau đó đưa ra kết luận chung và đánh giá về hạn chế của đề tài.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh số 10: Đầu tư công và phát triển kinh tế xã hội ở vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Cuối cùng chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn tham khảo một Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế chuyên ngành Tài chính ngân hàng hoàn thiện vào năm 2016. Đề tài này đã tập trung đi sau Phân tích về đầu tư công và phát triển kinh tế xã hội ở vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thứ nhất tác giả đã làm rõ cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu về đầu tư công. Thứ hai tác giả Phân tích thực trạng tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn từ 2009 đến 2015. Thứ ba đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công ở vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long gắn với tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>  10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Hà Nội – UEB

Đó là những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế TpHCM mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Những bài mẫu này đều được tham khảo và chọn lọc từ các nguồn tin uy tín. Chúng tôi đã đánh giá và chia thành nhiều ngành khác nhau để các bạn tiện theo dõi, tham khảo. Chúc các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x