10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân – NEU

Các Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Nhắc tới những trường đại học đào tạo ngành kinh tế chúng ta không thể bỏ qua trường Đại học kinh tế Quốc dân. Để các bạn có thêm thông tin và nguồn tài liệu tham khảo chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Kinh tế Quốc dân. Những bài mẫu này, chúng tôi đã đánh giá và trải qua quá trình chọn lọc. Bảo đảm chất lượng nội dung của tững bài mẫu. Cụ thể như sau:

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết báo cáo, khóa luận, trong quá trình làm bài nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với dịch vụ làm khóa luận thuê của Luận Văn Trust nhé. Nếu cần hỗ trợ nhanh nhất hãy kết bạn mình qua Zalo/Tele: 0917.193.864

Mục lục

Bài mẫu Khóa luận Ngành Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân – NEU

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Kinh tế Quốc dân số 1: hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt hội sở chính.

Ngành Tài chính ngân hàng là một chuyên ngành được đào tạo chuyên sâu vào top đầu tại trường đại học Kinh tế Quốc dân. Chính vì thế ngay sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân ngành Tài chính ngân hàng. Bài viết nghiên cứu về những hạn chế rủi ro tín dụng qua thực tiễn tại ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt. Trong đề tài nghiên cứu này đầu tiên tác giả đã trình bày đầy đủ những cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại. Tiếp theo sau đó tiến hành Khảo sát và phân tích thực tế vấn đề rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt. Cuối cùng căn cứ kết quả nghiên cứu và khảo sát đề xuất những giải pháp nhằm hạn chế và nâng cao hiệu quả rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt trong giai đoạn tới.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Kinh tế Quốc dân số 2: phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt chi nhánh Hà Đông 

Tiếp theo sau đây là một Đề Tài Khóa Luận Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân – NEU ngành Tài chính ngân hàng được nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Vũ Hùng Vương vào năm 2022. Đây là một đề tài khóa luận mang tính mới cao đã phân tích và nghiên cứu về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã chỉ ra được cơ sở lý luận về phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó Phân tích thực trạng phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại đơn vị nghiên cứu. Và tiến hành đề xuất giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại đơn vị này trong giai đoạn tiếp theo.

Download miễn phí

Các Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Các Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Ngành Quản trị Kinh doanh

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Kinh tế Quốc dân số 3: phát triển hệ thống đại lý tại công ty Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Tháp.

Ngành quản trị kinh doanh là một ngày không thể thiếu khi nhắc tới trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Do đó dưới đây Chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn tham khảo một bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân ngành Quản trị kinh doanh được đánh giá cao về hình thức và nội dung. Bài khen kiểu này đã đi sâu phát triển hệ thống đại lý tại công ty Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Tháp. Tác giả đã đưa ra được các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển hệ thống đại lý bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển hệ thống đại lý của công ty Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Tháp. Từ đó có những giải pháp chủ yếu phát triển hệ thống đại lý tại đơn vị này trong giai đoạn tới.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Kinh tế Quốc dân số 4: phát triển khách hàng quốc tế của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Hà Nội.

Dưới đây là một Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân – NEU ngành Quản trị kinh doanh được hướng dẫn bởi tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng vào năm 2018. Nội dung chính của bài viết này có liên quan đến công tác phát triển khách hàng quốc tế qua thực tiễn tại ngân hàng thương mại Ngoại Thương. Đề tài được triển khai nghiên cứu dưới hệ thống luận điểm của ba chương lớn. Chương 1 tác giả đã trình bày cơ sở lý thuyết về phát triển khách hàng quốc tế trong ngân hàng thương mại. Chương 2 Phân tích thực trạng phát triển khách hàng quốc tế của ngân hàng thương mại Ngoại Thương. Chương 3 đề xuất giải pháp và đưa ra cơ hội thách thức đối với việc phát triển khách hàng quốc tế tại đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Kinh tế Quốc dân số 5: phát triển dịch vụ thanh toán Biên Mậu của Agribank Lạng Sơn.

Đây là Đề Tài Khóa Luận Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân ngành Quản trị kinh doanh được tiến hành nghiên cứu qua thực tiễn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Lạng Sơn. Đề tài khoản luận tốt nghiệp này đã chỉ ra được vấn đề phát triển dịch vụ thanh toán viên mẫu của ngân hàng thương mại dựa trên các yếu tố khác nhau. Bên cạnh đó tác giả cũng phân tích được thực trạng phát triển thanh toán biên lai tại đơn vị nghiên cứu. Đồng thời đưa ra quan điểm cá nhân của mình đề xuất những giải pháp phát triển về mặt nghiệp vụ về mặt mở rộng thị trường Thanh toán đối với phát triển thanh toán biên mậu tại đơn vị này.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>  10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Hà Nội – UEB

Khóa luận Tốt nghiệp Ngành Kế toán Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân – NEU

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Kinh tế Quốc dân số 6: nghiên cứu kế toán trách nhiệm tại ngân hàng ngoại thương Lào.

Ngành kế toán sẽ là một chuyên ngành tiếp theo mà chúng tôi giới thiệu tới các bạn tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Và ngay sau đây là một bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân – NEU ngành kế toán được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Trần Trung Tuấn. Nội dung chính của đề tài liên quan đến hoạt động kế toán trách nhiệm tại ngân hàng ngoại thương Lào. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã đưa ra cơ sở lý luận của hoạt động và tổ chức bộ máy của ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó tác giả cũng đưa ra quan điểm cá nhân của mình khẳng định tính cấp phép của Đề tài nghiên cứu và đưa ra được những mục tiêu nghiên cứu cụ thể. Tiếp theo sau đó tác giả đã đưa ra các phương pháp nghiên cứu theo nhiều yếu tố khác nhau để nghiên cứu về hoạt động kế toán trách nhiệm tại đơn vị nghiên cứu. Tiến hành thảo luận đưa ra các kết luận chung về vấn đề và khuyến nghị nhằm xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm mới hơn hiệu quả hơn tại đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Kinh tế Quốc dân số 7: nghiên cứu kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân số 7 mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn liên quan đến hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước. Đề tài đã đưa ra các giá trị cả về mặt lý luận và mặt thực tiễn để làm phong phú hơn cơ sở khoa học của kiểm sát chất lượng kiểm toán. Trong phần chương 2 tác giả đã thể hiện được nội dung chính của vấn đề đó là kiểm soát chất lượng kiểm toán và tập trung sau hơn phân tích nội dung dựa trên nhiều yếu tố. Căn cứ vào kết quả phân tích đó thì tác giả đã đề xuất những giải pháp và định hướng phát triển hơn hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán nhà nước tại đơn vị này.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>  10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Sài Gòn – SGU

Ngành Kinh tế học

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Kinh tế Quốc dân số 8: nghiên cứu thống kê tính khả thi của dự án điện gió Phương Mai 1 tại Bình Định.

Ngành kinh tế học là một ngành không thể bỏ sót khi nhắc tới trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong những năm vừa qua số lượng sinh viên ngành kinh tế học tại trường học này đã nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Và chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn một Mẫu Khóa Luận Tốt Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân – NEU ngành kinh tế học. Với nội dung liên quan đến thống kê tính khả thi của dự án điện gió qua thực tế tại tỉnh Bình Định. Thứ nhất tác giả đã đưa ra được cơ sở lý luận và các yếu tố ảnh hưởng đến tính khả thi của dự án xây dựng nhà máy điện gió. Thứ hai phân tích hệ thống chỉ tiêu phân tích đánh giá tính khả thi của dự án điện gió và các phương pháp phân tích Thống kê. Thứ ba đánh giá chung về tình hình và tính khả thi của dự án xây dựng nhà máy điện gió tại đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Kinh tế Quốc dân số 9: nghiên cứu thống kê phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Hòa Bình.

Tiếp theo sau đây là một bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân ngành kinh tế học. Bài nghiên cứu đã phân tích về hoạt động Thống kê phát triển kinh tế tại trang trại ở tỉnh Hòa Bình. Đề tài được hoàn thiện vào năm 2020 Nhờ sự hướng dẫn của tiến sĩ Chu Thị Bích Ngọc. Đầu tiên tác giả đưa ra được các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại. Tiếp theo phân tích tình hình phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Hòa Bình dựa trên các mô hình và nguồn số liệu khác nhau. Đồng thời đề xuất một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại tại tỉnh Hòa Bình theo hướng tích cực.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học Kinh tế Quốc dân số 10: xây dựng chỉ số công nghiệp hóa minh họa tại tỉnh Hải Dương.

Cuối cùng chúng tôi sẽ đề cập tới các bạn một Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân ngành kinh tế học liên quan đến vấn đề xây dựng số công nghiệp hóa. Bài viết là được thực hiện nghiên cứu vào năm 2019 Trình bày được đầy đủ mọi góc độ nội dung của vấn đề nghiên cứu. Đối với đề tài này tác giả đã trình bày đầy đủ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về chỉ số công nghiệp hóa. Tiến hành phân tích hệ thống chỉ tiêu chủ yếu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng tại tỉnh Hải Dương để trở thành một tỉnh công nghiệp. Từ kết quả đó đề xuất những phương pháp xây dựng chỉ số công nghiệp hóa của tỉnh Hải Dương trong giai đoạn tới.

Download miễn phí

Những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân mà chúng tôi vừa giới thiệu tới các bạn đều là những bài mẫu được đánh giá và chọn lọc kỹ càng. Chúng tôi đảm bảo 100% về chất lượng của từng bài mẫu. Mong rằng những thông tin mà chúng tôi giới thiệu tới các bạn sẽ giúp các bạn có thêm nhiều ý tưởng, nhiều góc độ nghiên cứu mới cho bài khóa luận của mình. Nếu bạn có thắc mắc hoặc gặp khó khăn trong quá trình tìm tài liệu làm bài hãy kết bạn với Luận Văn Trust chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x