12 Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn được đánh giá cao. Nhằm giải quyết những khó khăn về nội dung cũng như hình thức cho các bạn sinh viên đang phải hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Trong bài viết này chúng tôi đã chia thành nhiều chuyên ngành khác nhau để các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và tham khảo.  Và các bạn có thể tải miễn phí những bài mẫu này để nghiên cứu thêm.

Khi làm báo cáo, khóa luận chắc hẳn các bạn sinh viên gặp một số khó khăn nhất định như không tìm được công ty, hay đề tài, không hoàn thành bài tốt, có thể liên hệ qua dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust nhé, kết bạn mình qua Zalo/Tele: 0917.193.864

Mục lục

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Ngành triết học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQGHN số 1: Quan niệm của Immanuel kant về tự do.

Bài mẫu khóa luận trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn là đề tài khóa lớp chuyên ngành triết học. Bài viết được nghiên cứu ở dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền. Chương 1 tác giả phân tích về hoàn cảnh ra đời của quan niệm I.Kant về tự do. Chương 2 phân tích nội dung cơ bản của quan niệm tự do của nhà triết học. Chương 3 đưa ra quan điểm cá nhân của mình đánh giá về quan niệm tự do của nhà triết học I.Kant.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQGHN số 2: nhận diện lễ hội văn hóa truyền thống của người Việt thông qua lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn Hải Phòng.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận trường đại học khoa học xã hội và nhân văn chuyên ngành triết học được hướng dẫn bởi tiến sĩ Phạm Quỳnh Trinh. Nội dung chính của bài viết liên quan đến vấn đề nhận diện lễ hội văn hóa truyền thống của người Việt thông qua lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn Hải Phòng. Bài viết đã trình bày những nét cơ bản về lễ hội truyền thống của người Việt Nam. Cùng với đó phân tích lễ hội chọi trâu ở quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng. Đồng thời tác giả cũng đã đưa ra những dấu hiệu để nhận diện lễ hội truyền thống thông qua các thực trạng của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn hiện nay.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQGHN số 3: tư tưởng về cách thức tổ chức quyền lực nhà nước của các nhà triết học phương Tây cận và hiện đại cùng với ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngành triết học. Tác giả đã lựa chọn nghiên cứu về tư tưởng và cách thức tổ chức quyền lực nhà nước của các nhà triết học phương Tây cận hiện đại cùng với ý nghĩa đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đầu tiên tác giả đã trình bày đầy đủ về tư tưởng và cách thức tổ chức quyền lực nhà nước của các nhà triết học phương Tây. Cùng với đó đưa ra ý nghĩa của những tư tưởng phân quyền và tư tưởng thống nhất quyền lực nhà nước có sự phân công kiểm soát giữa các bộ phận đối với việc xây dựng nhà nước Việt Nam.

Download miễn phí

Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn
Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Ngành Việt Nam học

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQGHN số 4: xây dựng chương trình du lịch Đặc thù cho thành phố Hưng Yên.

Đây là bài mẫu khóa luận trường đại học khoa học xã hội và nhân văn ngành Việt Nam học. Bài viết đã tiến hành tìm hiểu về vấn đề xây dựng chương trình du lịch Đặc thù cho thành phố Hưng. Đề tài được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Nguyệt vào năm 2016. Trong bài nghiên cứu của mình tác giả đã điều tra đánh giá thực trạng kinh doanh du lịch tại thành phố Hưng Yên. Cho thấy được các đường lối chính sách và công tác quy hoạch cũng như kế hoạch phát triển du lịch tại thành phố này. Từ đó tiến hành hoạch định các chương trình du lịch Đặc thù cho thành phố Hưng Yên trong thời gian tới.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQGHN số 5: vấn đề bán hàng rong ở các đô thị hiện đại khảo sát tại thành phố Hà Nội.

Tiếp tục là một đề tài khóa luận tốt nghiệp trường đại học khoa học xã hội và nhân văn ngành Việt Nam học. Bài viết với chủ đề là vấn đề bán hàng rong ở các đô thị hiện đại tại Việt Nam. Được nghiên cứu dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Phó giáo sư Tiến sĩ Trịnh Đức Hiền. Đầu Tiên Bài viết đã cho thấy được các đặc trưng của buôn bán hàng rong ở các đô thị hiện đại. Tiếp theo chỉ ra được những tác động của thằng Long đến phát triển kinh tế văn hóa và xã hội của thành phố Hà Nội. Từ đó đề xuất giải pháp cho vấn đề bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>  Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Thương Mại

 Mẫu khóa luận tốt nghiệp Ngành thông tin – thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQGHN số 6: nghiên cứu nhu cầu đọc và công tác giáo dục nhu cầu đọc của học sinh tiểu học.

Tiếp theo sau đây là bài mẫu khóa luận tốt trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc ngành thông tin thư viện. Bài viết đã tiến hành nghiên cứu về nhu cầu đọc và công tác giáo dục nhu cầu đọc của học sinh tiểu học. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã trình bày rõ quan điểm về những yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển nhu cầu đặc của học sinh hiện nay. Bên cạnh đó Phân tích thực trạng nhu cầu đó của học sinh trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm. Đồng thời tác giả cũng đã đưa ra được nhận xét và đề xuất giải pháp cho việc phát triển nhu cầu đọc của học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQGHN số 7: nghiên cứu công tác phát triển và bảo quản tài liệu số tại thư viện quốc gia Việt Nam.

Dưới đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học khoa học xã hội và nhân văn ngành thông tin thư viện. Đề tài được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Quý vào năm 2012. Bài viết của tất cả 107 trang về kết cấu được chia thành ba chương lớn. Chương 1 tác giả trình bày về những vấn đề lý luận chung trong công tác phát triển và bảo quản tài liệu số. Chương 2 đưa ra thực trạng công tác phát triển và bảo quản nguồn tài liệu số tại thư viện quốc gia Việt Nam. Chương 3 đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển và bảo quản nguồn tài liệu số tại đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQGHN số 8: Tìm hiểu công tác phát triển vốn tài liệu tại thư viện Tạ Quang Bửu trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Đây là đề tài khóa luận trường đại học khoa học xã hội và nhân văn ngành thư viện và thông tin. Nội dung chính của bài viết lên văn tế công tác phát triển vốn tài liệu tại thư viện Tạ Quang Bửu. Thứ nhất tác giả đã trình bày về những khái quát chung tại thư viện Tạ Quang Bửu đại học Bách Khoa Hà Nội. Thứ 2 Phân tích thực trạng công tác phát triển vốn tài liệu tại đơn vị này. Thứ ba đưa ra nhận xét cá nhân và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển vốn tài liệu tại đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>  13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Thông Tin – Thư Viện Hay

Ngành xã hội học

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQGHN số 9: thực trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp nghiên cứu trường hợp trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh.

Sau đây là bài khóa luận tốt nghiệp trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngành xã hội học. Đề tài được thực hiện dưới sự hướng dẫn của phòng giáo dục tiến sĩ Nguyễn Hồng Loan vào năm 2016. Đầu tiên tác giả đưa ra được vấn đề về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Tiếp theo phân tích khả năng thích ứng với công việc của sinh viên tốt nghiệp cũng như là điều kiện việc làm của cựu sinh viên đã lựa chọn. Từ đó chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình xin việc làm của sinh viên và đề xuất những giải pháp.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQGHN số 10 hành vi là chuẩn trong học tập của sinh viên hiện nay nghiên cứu tại trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội.

Ngay sau đây là bài mẫu khóa luận trường đại học khoa học xã hội và nhân văn chuyên ngành Xã hội học. Nội dung chính của bài viết liên quan đến hành vi là chuẩn trong học tập của sinh viên hiện nay. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã trình bày về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của hành vi là chuẩn. Bên cạnh đó đưa ra được thái độ của sinh viên về một số hành vi là chuẩn trong học tập hiện nay. Chỉ ra một số yếu tố tác động đến hành vi lệch chuẩn cho học tập của sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>  Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Xã Hội Học Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận Ngành báo chí học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQGHN số 11: thông điệp về doanh nhân trên báo in dưới góc nhìn văn hóa.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngành báo chí học. Đề tài nghiên cứu được hoàn thiện vào năm 2016 dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái. Đối với đề tài nghiên cứu này tác giả đã đưa ra được quan điểm và chủ trương của đảng về chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với doanh nhân. Tiếp theo sau đó phân tích các thông điệp về doanh nhân trên các trang báo và đánh giá về thông điệp này. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thông điệp về doanh nhân trên báo in của Việt Nam hiện nay.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQGHN số 12: Truyền Thông về các loại hình nghệ thuật biểu diễn trên báo điện tử.

Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn là chuyên ngành báo chỉ học. Bài viết này đã nghiên cứu về vấn đề truyền thông đối với các loại hình nghệ thuật biểu diễn trên báo điện tử. Đề tài nghiên cứu được hoàn thiện vào năm 2016 dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi. Bài viết của tất cả 82 trang với kết cấu được chia thành ba chương cơ bản. Chương 1 tác giả trình bày về cơ sở lý luận đối với truyền thông của các loại hình nghệ thuật biểu diễn trên báo điện tử. Chương 2 Phân tích thực trạng Truyền Thông về các loại hình nghệ thuật biểu diễn trên báo điện tử. Chương 3 đề xuất giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả truyền thông về các loại hình nghệ thuật trên báo điện tử hiện nay.

Download miễn phí

Trên đây là những Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn điểm cao mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Đây đều là những bài mẫu đã được chúng tôi đánh giá và chọn lọc. Chúng tôi mong rằng bài viết sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích, giúp các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x