10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng

Các Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng

Ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng được đánh giá cao. Giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu tham khảo và khai thác được nhiều thông tin hơn cho bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Dưới đây là 10 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học dân lập hải phòng mà chúng tôi đã tổng hợp được. Đặc biệt các bạn có thể tải miễn phí những bài mẫu này.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết báo cáo, khóa luận, trong quá trình làm bài nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với dịch vụ viết thuê khóa luận của Luận Văn Trust nhé, kết bạn mình qua Zalo/Tele: 0917.193.864 để được mình tư vấn về dịch vụ.

Mục lục

Ngành kỹ thuật môi trường

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học dân lập Hải Phòng số 1: Khảo sát và đánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại khu công nghiệp Đình Vũ.

Đầu tiên chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn một bài mẫu khóa luận trường Đại học Dân lập Hải Phòng ngành kỹ thuật môi trường. Đề tài nghiên cứu và đánh giá về hiện trạng xử lý nước thải tại khu công nghiệp Đình Vũ dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Thị Tươi. Đề tài nghiên cứu này được hoàn thiện vào năm 2018 với tất cả 69 trang. Đầu tiên tác giả đã trình bày về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Tiếp theo phân tích hiện trạng xử lý nước thải tại khu công nghiệp Đình Vũ. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và khảo sát đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải tại Khu công nghiệp này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học dân lập Hải Phòng số 2: khảo sát sơ bộ một số phương pháp xử lý nước thải phòng thí nghiệm trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Tiếp theo sau đây là một đề tài khóa luận trường Đại học Dân lập Hải Phòng ngành kỹ thuật môi trường. Đây là đề tài nghiên cứu được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Phạm Thị Minh Thúy vào năm 2018. Đề tài triển khai nghiên cứu và khảo sát về phương pháp xử lý nước thải phòng thí nghiệm tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã đưa ra được vấn đề về quản lý và xử lý nước thải trong phòng thí nghiệm tại các trường học ở nước ta. Tiếp theo sau đó phân tích về kết quả xử lý nước thải trong phòng thí nghiệm chứa chất hữu cơ Dễ phân hủy tại đơn vị nghiên cứu. Cuối cùng đưa ra kết luận chung về vấn đề và phương pháp xử lý từ đó đề xuất một số giải pháp khắc phục tình trạng này.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>  Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

Bài mẫu khóa luận Ngành quản trị doanh nghiệp trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học dân lập Hải Phòng số 3: một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại công nghệ môi trường xanh.

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Dân lập Hải Phòng ngành Quản trị doanh nghiệp. Đề tài đã phân tích về biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh qua thực tế tại Công ty cổ phần thương mại công nghệ môi trường xanh. Đây là đề tài nghiên cứu được hoàn thiện vào năm 2017 dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Đan. Thứ nhất tác giả đưa ra cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ hai tác giả giới thiệu chung về đơn vị nghiên cứu và phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị này. Thứ ba đánh giá khái quát về vấn đề nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định và hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học dân lập Hải Phòng số 4: biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải Hải Đạt.

Đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Dân lập Hải Phòng ngành Quản trị doanh nghiệp. Bài viết đi sâu Tìm hiểu về biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải Hải Đạt. Đây là đề tài nghiên cứu được hoàn thiện vào năm 2018 dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Phan Thị Thu Huyền. Đối với đề tài nghiên cứu này tác giả đã chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thực hiện phát chỉ tiêu tài chính chủ yếu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó Phân tích thực trạng tình hình tài chính của đơn vị nghiên cứu bao gồm thông qua bảng cân đối kế toán và thông qua chỉ tiêu tài chính đặc trưng trong doanh nghiệp. Cùng với đó đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của đơn vị nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo.

Download miễn phí

Các Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng
Các Bài Mẫu Khóa Luận Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng

Ngành kế toán kiểm toán

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học dân lập Hải Phòng số 5: hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ và thép Phú Hưng.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Dân lập ngành kế toán kiểm toán. Bài viết này được tiến hành nghiên cứu tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ thép Phú Hưng dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thạc sĩ Trần Thị Thanh Thảo vào năm 2017. Chương 1 tác giả đã trình bày đầy đủ lý luận chung về kế toán doanh thu chi tính phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Chương 2 Phân tích thực trạng công tác tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị nghiên cứu. Chương 3 đơn sắc biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học dân lập Hải Phòng số 6: hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hoàng Long.

Sau đây là bài khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Dân lập HP ngành kế toán và kiểm toán. Đề tài tiến hành nghiên cứu qua thực tế tại Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hoàng Long dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Lê Thị Lan Phương. Tìm tài nghiên cứu đã tiến hành tìm hiểu về công tác kế toán vốn bằng tiền. Đầu tiên tác giả đã đưa ra được vấn đề về tổ chức công tác kế toán tiền gửi ngân hàng và tổ chức công tác kế toán tiền mặt tại quỹ. Tiếp theo tác giả Phân tích thực trạng công tác tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại đơn vị nghiên cứu thông qua 3 loại giấy chứng từ khác nhau. Từ đó đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại đơn vị nghiên cứu trong giai đoạn tới.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>  Mẹo Viết Khóa Luận Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Ngành marketing trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học dân lập Hải Phòng số 7: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và thương mại sinh Hà.

Tiếp theo sau đây là bài mẫu khóa luận trường Đại học Dân lập ngành Marketing. Đề tài đã nghiên cứu về vấn đề hiệu quả hoạt động marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và thương mại sinh Hà. Và đây là bài khóa luận tốt nghiệp được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Hoàng chí Phương vào năm 2018. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã phân tích đầy đủ các hoạt động marketing trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó tác giả cũng đã trình bày về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cùng với thực trạng hoạt động marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và thương mại sinh Hà trên thị trường. Không dừng lại ở đó tác giả còn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của đơn vị nghiên cứu theo hướng phát triển trong thời gian tới.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học dân lập Hải Phòng số 8: giải pháp thúc đẩy thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng thương mại Huy Vũ.

Dưới đây là một đề tài khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Dân lập ngành Marketing. Bài viết được triển khai nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh vào năm 2019. Nội dung chính của bài viết liên quan đến hoạt động thúc đẩy thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng thương mại Huy Vũ. Thứ nhất tác giả đã tiến hành chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Thứ hai tác giả phân tích về thị trường tiêu thụ sản phẩm của đơn vị nghiên cứu thông qua nhiều yếu tố khác nhau. Thứ ba đề xuất giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đối với đơn vị nghiên cứu và phương hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>  Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Digital Marketing Chất Lượng Cao

Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học dân lập Hải Phòng số 9: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc tại trung tâm hội nghị tiệc cưới Lạc Hồng.

Đây là bài khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Dân lập Hải Phòng ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Bài khóa luận tốt nghiệp này được thực hiện nghiên cứu thực tế tại trung tâm hội nghị tiệc cưới Lạc Hồng dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Vũ Thị Thanh Hương vào năm 2018. Đối với đề tài nghiên cứu này tác giả đã phân tích đầy đủ về chất lượng dịch vụ giúp gia tăng lợi nhuận cho trung tâm nghiên cứu cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác phục vụ tại trung tâm này để giảm thiểu các chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp. Đồng thời tác giả cũng đã phân tích về các loại hình dịch vụ và đối tượng khách hàng tại đơn vị nghiên cứu trong giai đoạn vừa qua. Không dừng lại ở đó tác giả cũng đã đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Tiều tại đơn vị này và có xu hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường đại học dân lập Hải Phòng số 10: khai thác múa xòe Thái tại Mường Lò Yên Bái phục vụ cho phát triển du lịch.

Cuối cùng chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn tham khảo một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp trường Đại học Dân lập HP ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Bài viết đã tiến hành nghiên cứu về nét đẹp múa xòe Thái tại Mường Lò tỉnh Yên Bái phục vụ cho phát triển du lịch ở nước ta. Đây là đề tài nghiên cứu được hoàn thiện vào năm 2020 với 67 Trang được chia thành ba chương lớn. Chương 1 tác giả đưa ra được Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của tộc người Thái cùng với nét đẹp mùa xòe Thái. Chương 2 Phân tích thực trạng khai thác muối xoài Thái tại Mường Lò tỉnh Yên Bái cho phát triển Du lịch địa phương. Chương 3 đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác muối xoài Thái tại đơn vị này cho phát triển du lịch tại tỉnh Yên Bái trong giai đoạn tới.

Download miễn phí

Nếu bạn là sinh viên ngành Du lịch thì đừng nên bỏ lỡ qua bài viết này nhé, Luận văn Trust đã tuyển chọn các bài mẫu xuất sắc nhất của các anh chị khóa trước ==>  Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Lữ Hành

Trên đây là những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Đây là những bài mẫu đã được chúng tôi đánh giá và chọn lọc trên nhiều tiêu chí nhất định. Đảm bảo về chất lượng nội dung của từng bài viết. Chúng tôi mong rằng bài viết của mình sẽ giúp các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp. Các bạn có gặp khó khăn trong quá trình làm bài hay tìm kiếm tài liệu hãy liên hệ với Luận Văn Trust với thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x