List Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Thương Mại Điện Tử 9 Điểm

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Thương Mại Điện Tử

Bạn là sinh viên ngành thương mại điện tử và đang đau đầu khi làm bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Bạn mong muốn tìm kiếm một bài viết về những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Thương Mại Điện Tử điểm cao. Thì đây chính là bài viết mà bạn đang tìm kiếm. Bài viết này của chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn 13 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp thương mại điện tử hay và chất lượng. Đều được tổng hợp và chọn lọc từ nhiều nguồn tin uy tín khác nhau. Các bạn hoàn toàn có thể tải miễn phí những bài mẫu này để nghiên cứu thêm.

Nếu có nhu cầu làm bài hoàn thiện theo nội dung chủ đề tương tự các bạn có thể kham thảo dịch vụ làm khóa luận của chúng tôi, hiện nay chúng tôi có các chính sách ưu đãi giảm giá bài viết chất lượng, không đạo văn, chi phí hợp lý với các bạn sinh viên, học viên. Để hiểu rõ hơn về dịch vụ của chúng tôi hãy kết bạn mình qua Zalo/Tele: 0917.193.864

Mục lục

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp thương mại điện tử số 1: đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng đa kênh tại khách sạn Thái Bình 2 thành phố Huế.

Đầu tiên chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn một Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Thương Mại Điện Tử của sinh viên trường đại học Kinh tế thuộc đại học Huế. Nội dung chính của bài viết đó là đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng đa kênh tại khách sạn Thái Bình 2 chi nhánh thành phố Huế. Đời tài nghiên cứu với tất cả 102 trang và kết cấu được chia thành 3 chương như sau: chương 1 tác giả đưa ra cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu; chương 2 tác giả đề cập tới nội dung và kết quả nghiên cứu dựa trên nhiều phương diện khác nhau; chương 3 đưa ra định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng đa kênh tại khách sạn này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp thương mại điện tử số 2: giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến đối với website chương trình thẻ giảm giá của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Nguyên.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp thương mại điện tử của sinh viên trường đại học Kinh tế Huế. Bài viết đã tiến hành phân tích thực trạng và đề ra giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến đối với website chương trình giảm giá qua thực tế tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Nguyễn. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã cho thấy được xu hướng phát triển chung của marketing trực tuyến trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời phân tích thực trạng ứng dụng hoạt động marketing trực tuyến tại đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp thương mại điện số 3: thương mại điện tử Việt Nam và các giải pháp phát triển bền vững.

Ngay sau đây là bài mẫu khóa luận ngành thương mại điện tử của sinh viên trường Đại học Ngoại thương khoa Kinh tế Ngoại Thương. Đề tài tiến hành phân tích về vấn đề thương mại điện tử tại Việt Nam cùng với các giải pháp phát triển bền vững. Bài viết đã cho thấy được các cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó đưa ra thực trạng hạ tầng cơ sở cho phát triển thương mại điện tử cùng với thực trạng ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó đưa ra quan điểm đánh giá về phương hướng và giải pháp phát triển bền vững thương mại điện tử ở nước ta hiện nay.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp thương mại điện tử số 4: thương mại điện tử trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ – Thực trạng và giải pháp.

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp thương mại điện tử của sinh viên trường Đại học Ngoại thương khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế. Nội dung chính của bài viết là vấn đề thương mại điện tử trong các học sinh ở vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay. Đề tài nghiên cứu có tất cả 96 trang với kết cấu được chia thành các chương như sau. Chương 1 là tổng quan về thương mại điện tử trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương II là thương mại điện tử trong các doanh nghiệp vừa vào nhỏ trên thị trường Việt Nam hiện nay. Chương 3 để ra giải pháp để phát triển hoạt động thương mại điện tử trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay.

Download miễn phí

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Thương Mại Điện Tử
Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Thương Mại Điện Tử

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp thương mại điện tử số 5: thương mại điện tử và tâm lý tiêu dùng tại Việt Nam.

Tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay dưới đây Chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn một Bài Mẫu Khóa Luận Thương Mại Điện Tử có sinh viên trường Đại học Ngoại thương khoa Kinh tế Ngoại Thương. Đề tài đã nghiên cứu vấn đề thương mại điện tử dưới góc độ tâm lý tiêu dùng tại Việt Nam hiện nay. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã thể hiện được tâm lý tiêu dùng trong thương mại điện tử thông qua các giai đoạn và các biểu hiện khác nhau. Cùng với đó tiến hành phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới tâm lý tiêu dùng trong thương mại điện tử. Sau đó tiến hành đề ra giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và tâm lý tiêu dùng tại Việt Nam hiện nay.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp thương mại điện tử số 6: thương mại điện tử và thực trạng giải pháp ở Việt Nam hiện nay.

Tiếp theo sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một bài mẫu khóa luận thương mại điện tử nghiên cứu về thực trạng thương mại điện tử trên thị trường Việt Nam. Bài viết được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp của Phó giáo sư Tiến sĩ Vũ Hữu tửu. Xong để tải nghiên cứu này tác giả đã đưa ra được các đòi hỏi của thương mại điện tử về cơ sở hạ tầng công nghệ về hạ tầng nhân lực về hạ tầng kinh tế và pháp lý. Bên cạnh đó tác giả cũng cho thấy được tình hình phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam trong những năm gần đây và triển vọng trong tương lai. Từ quá trình phân tích và khảo sát tác giả đã chỉ ra được quan điểm cá nhân của mình đưa ra giải pháp phát triển thương mại điện tử trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp thương mại điện tử số 7: giải pháp phát triển hoạt động marketing điện tử cho công ty trách nhiệm hữu hạn Bluha.

Dưới đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp thương mại điện tử của sinh viên trường Đại học Thương mại qua hệ thống thông tin kinh tế và thương mại điện tử. Nội dung chính của bài viết này là các giải pháp phát triển hoạt động marketing điện tử cho công ty trách nhiệm hữu hạn Bluha. Đề tài được chia thành ba chương như sau: chương 1 là một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động marketing thương mại; chương 2 là phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng hoạt động marketing thương mại điện tử; chương 3 đưa ra kết luận và đề xuất giải pháp đối với hoạt động marketing thương mại tại đơn vị nghiên cứu.

XEM THÊM ==>  #15 Đề Tài Tiểu Luận Thương Mại Điện Tử + 10 Bài Mẫu Hay

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp thương mại điện tử số 8: quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng qua các sàn giao dịch Thương mại điện tử ở Việt Nam.

Sau đây là đề tài khóa luận thương mại điện tử của sinh viên trường Đại học Thương Mại. Đề tài đã nghiên cứu về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng qua các sàn giao dịch Thương mại điện tử ở Việt Nam. Tác giả đã cho thấy được một số lý thuyết về quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng qua các sàn thương mại điện tử. Cùng với đó chỉ ra được thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với vấn đề này dựa trên hai phương diện nội dung chính.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp thương mại điện tử số 9: phát triển ứng dụng thương mại điện tử tại công ty Vietravel.

Ngay sau đây là Bài Mẫu Khóa Luận Ngành Thương Mại Điện Tử của sinh viên trường Đại học Thương Mại. Nội dung chính của bài viết là vấn đề phát triển ứng dụng thương mại điện tử tại công ty Vietravel. Bài viết có độ dài 117 trang và được chia thành các chương như sau: chương 1 là một số vấn đề lý luận về phát triển ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp du lịch và lữ hành; chương 2 tác giả Phân tích thực trạng công tác phát triển thương mại điện tử tại đơn vị nghiên cứu; chương 3 đề xuất giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu quả phát triển ứng dụng thương mại điện tử tại đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp thương mại điện tử số 10: Tìm hiểu về trước ký số và ứng dụng của nó trong thương mại điện tử.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp thương mại điện tử của sinh viên trường đại học quản lý và công nghệ Hải Phòng. Bài viết đã tiến hành nghiên cứu và tìm hiểu về chữ ký số cùng với ứng dụng của nó trong thương mại điện tử hiện nay. Đề tài đã trình bày về thương mại điện tử cùng với vai trò của chữ ký số trong thương mại điện tử. Cùng với đó đưa ra các cơ sở toán học và hệ mã hóa khóa công khai. Tác giả cũng đã chỉ ra được một số hàm phương thức được sử dụng trong vấn đề này.

XEM THÊM ==>  Tải Free Tiểu Luận Môn Kinh Doanh Điện Tử Marketing Online

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp thương mại điện tử số 11: nghiên cứu về mạng lưới vạn vật kết nối Internet và khả năng ứng dụng tại thị trường Thương mại điện tử Việt Nam.

Dưới đây là Bài Mẫu Khóa Luận Thương Mại Điện Tử của sinh viên trường Đại học Thương Mại. Đề tài đi sâu phân tích và nghiên cứu về mạng lưới vạn vật kết nối Internet và khả năng ứng dụng tại thị trường Thương mại điện tử Việt Nam. Trong bài viết của mình tác giả đã thể hiện được những xu hướng công nghệ mới các thành phần cơ bản của mạng internet. Cùng với đó cho thấy được các ứng dụng internet vạn vật trong giao thông và vận chuyển cũng như trong các lĩnh vực khác của đời sống. Từ kết quả nghiên cứu và khảo sát thực tế tiến hành đề xuất giải pháp ứng dụng internet vạn vật cho các doanh nghiệp thương mại điện tử ở Việt Nam.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp thương mại điện tử số 12: các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng qua các trang thương mại điện tử của khách hàng tại Bình Dương.

Đây là bài khóa luận tốt nghiệp thương mại điện tử của sinh viên trường đại học Thủ Dầu Một khoa Kinh tế. Bài viết đã tiến hành nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng qua các trang thương mại điện tử của khách hàng tại Bình Dương hiện nay. Để thực hiện được đề tài nghiên cứu này tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp phân tích và tổng hợp; phương pháp thu thập thông tin; phương pháp thống kê số liệu. Từ đó đưa ra mục tiêu nghiên cứu rõ ràng có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trình bày đầy đủ cơ sở lý thuyết liên quan tới vấn đề các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng. Tác giả cũng đã cho thấy quan điểm cá nhân của mình đưa ra giải pháp và định hướng phát triển cho vấn đề này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp thương mại điện tử số 13: thương mại điện tử trong hệ thống thương mại quốc tế dưới sự điều chỉnh của tổ chức WTO từ góc nhìn của các nước đang phát triển.

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Thương Mại Điện Tử Cuối cùng chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn liên quan tới vấn đề thương mại điện tử trong bối cảnh hòa nhập với thương mại quốc tế. Đề tài nghiên cứu đã tiến hành tổng quan các cơ sở lý luận và thực tiễn về thương mại điện tử. Cùng với đó phân tích công tác phát triển thương mại điện tử toàn cầu trong khuôn khổ WTO. Không những thế tác giả còn đưa ra được thương mại điện tử toàn cầu dưới góc nhìn của các nước đang phát triển đánh giá tiềm năng và khả năng phát triển thương mại điện tử của Việt Nam.

Download miễn phí

Đó là những thông tin chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn về List Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Thương Mại Điện Tử điểm cao. Những bài mẫu này đã được chúng toi đánh giá và chọn lọc trên nhiều tiêu chí khác nhau và từ những nguồn tin uy tín. Hy vọng bài viết sẽ đem đến cho các bạn những thông tin hữu ích, giúp các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x