13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng [Hay]

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng Bạn là sinh viên ngành quản trị văn phòng và đang đau đầu trong việc phân tích và hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Các bạn mong muốn tìm kiếm tham khảo những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng hay và chất lượng để có thêm thông tin cho bài viết của mình. Đây chính là bài viết mà các bạn đang tìm kiếm, bài viết này của chúng tôi sẽ cung cấp tới cho các bạn 13 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng điểm cao.

Quá trình làm báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ làm hộ khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đề tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé, kết bạn mình qua Zalo/Tele: 0917.193.864 để được tư vấn miễn phí.

Mục lục

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng số 1: áp dụng tiêu chuẩn ISO trong công tác phòng tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng và giao thông intracom.

Đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn một Bài Mẫu Khóa Luận Quản Trị Văn Phòng của sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Bài viết này đã tìm hiểu và nghiên cứu về công tác phòng tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng giao thông Intracom. Bài viết của tất cả 81 trang và được chia thành các chương như sau: chương 1 tác giả tiến hành khái quát chung về hệ thống quản lý chất lượng và bộ tiêu chuẩn ISO 9000; chương 2 tác phẩm giả Phân tích thực trạng áp dụng tiêu chuẩn này trong công tác phòng tại công ty cổ phần intracom; chương 3 đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng tiêu chuẩn chuyên công tác phòng tại đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng số 2: công tác tổ chức quản lý về văn thư lưu trữ tại Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Thực trạng và giải pháp.

Tiếp theo sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng của sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Bài viết nghiên cứu và tìm hiểu về công tác tổ chức quản lý đối với văn thư lưu trữ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã đưa ra được công tác tổ chức và quản lý về văn thư lưu trữ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cùng với đó thể hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các văn phòng hành chính trong vấn đề văn thơ lưu trữ. Đưa ra các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức quản lý về văn thư lưu trữ tại đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng số 3: nâng cao chất lượng công tác soạn thảo và ban hành văn bản tại Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh.

Dưới đây là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng của sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Bài viết đã phân tích và làm rõ nâng cao chất lượng công tác soạn thảo và ban hành văn bản tại Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh. Đề tài nghiên cứu đã chỉ ra các cơ sở lý luận về công tác soạn thảo và ban hành văn bản. Cùng với đó thể hiện thực trạng công tác soạn thảo và ban hành văn bản tại Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh. Từ kết quả nghiên cứu đó tác giả đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo và ban hành văn bản tại đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng số 4: ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ tại phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang.

Đây là bài khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng của sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Bài viết nghiên cứu về vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thơ Lưu trữ tại văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã nhấn mạnh về vai trò của công nghệ thông thông tin trong công tác văn thơ lưu trữ ở nước ta hiện nay. Tiếp theo sau đó phân tích tình hình công tác văn thơ Lưu trữ tại đơn vị nghiên cứu và sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào địa phương này. Từ kết quả phân tích và khảo sát đưa ra giải pháp về nhận thức và giải pháp về công nghệ trong vấn đề nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng
Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng số 5: ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng tại văn phòng Tổng cục Hải quan.

Tiếp tục là một bài mẫu khóa luận ngành quản trị văn phòng của sinh viên qua quản trị văn phòng trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Nội dung chính của bài viết là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng tại văn phòng Tổng cục Hải quan. Đề tài nghiên cứu này có tất cả 93 trang với kết cấu được chia thành 3 chương như sau: chương 1 là lý luận chung về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng; chương 2 là tự chọn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng tại tổng cục hải quan; chương 3 đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng số 6: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp của văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận quản trị văn phòng của sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Bài viết đã trình bày về những giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp của văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Đối với đề tài nghiên cứu này tác giả đã đưa ra được các yêu cầu trong tham mưu tổng hợp và các nội dung của tham mưu trong văn phòng. Tiếp theo sau đó phân tích về thực trạng công tác tham mưu và tổng hợp tại văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu tại đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng số 7: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên khoa quản trị văn phòng trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Dưới đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng của sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Bài viết phân tích và nghiên cứu về vấn đề xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên qua quản trị văn phòng trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Tác giả đã chỉ ra được những vấn đề chung về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn phòng. Đồng thời xây dựng phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu của sinh viên. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thông tin của sinh viên tại khoa quản trị văn phòng.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>    Cách làm Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Văn Phòng +Tải 10 Bài Mẫu

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng số 8: nâng cao hiệu quả công tác văn thư tại cục đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đây là Bài Mẫu Khóa Luận Quản Trị Văn Phòng của sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Bài viết đã tìm hiểu về công tác văn thơ tại cuộc đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đề tài nghiên cứu tác giả đã chị đã được nội dung của công tác văn thơ bao gồm xây dựng và ban hành văn bản; quản lý và giải quyết văn bản; quản lý và sử dụng con dấu cũng như là lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ lưu trữ. Bên cạnh đó tác giả cũng đã phân tích được thực trạng công tác văn thư tại cuộc đầu tư nước ngoài.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng số 9: ứng dụng công nghệ thông tin và công tác tổ chức quản lý và điều hành văn phòng tại Bộ Nội Vụ.

Tiếp theo sau đây là bài khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng của sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Nội dung chính của bài viết liên quan tới vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin và công tác tổ chức quản lý và điều hành văn phòng. Bài viết có tất cả 88 Trang với kết cấu được chia thành ba chương. Chương 1 là cơ sở lý luận về văn phòng và ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động quản lý và điều hành của văn phòng. Chương 2 Phân tích thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động quản lý và điều hành văn phòng tại Bộ Nội vụ. Chương 3 đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động quản lý.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng số 10: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh.

Dưới đây là đề tài khóa luận quản trị văn phòng nghiên cứu về vấn đề chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã tại Ủy ban nhân dân. Bài viết nghiên cứu triển khai vào năm 2018 thực tiễn tại huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh. Trong đề tài khóa luận tốt nghiệp này tác giả đã thể hiện được các hoạt động nâng cao chất lượng đầu của cán bộ công chức cấp xã. Phân tích được thực trạng nâng cao chất lượng công chức cấp xã tại huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh Thông qua các hoạt động khác nhau. Cùng với đó đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại đơn vị này về mục tiêu và về phương hướng phát triển.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>    Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Văn Phòng + Bài Mẫu 9Đ

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng số 11: tổ chức công tác văn thư lưu trữ tại văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng.

Đây là mẫu khóa luận quản trị văn phòng nghiên cứu về vấn đề tổ chức công tác văn thư lưu trữ. Đề tài nghiên cứu khảo sát và phân tích cực viễn tại Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã đưa ra được tính chất và mối quan hệ giữa công tác văn thư và công tác lưu trữ. Cùng với đó cho thấy vấn đề tổ chức và xây dựng các biện pháp ban hành văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thơ Lưu trữ tại đơn vị nghiên cứu. Tác giả cũng đã đưa ra quan điểm cá nhân của mình đánh giá kết luận về những kết quả đã đạt được vào những hạn chế trong việc quản lý công tác văn thư lưu trữ tại đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng 12: công tác tổ chức các cuộc hội họp tại văn phòng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng và giao thông.

Tiếp tục là một Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng của sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Đề tài này với nội dung là công tác tổ chức các cuộc hội họp tại văn phòng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng và giao thông. Đề tài nghiên cứu đã chỉ ra rằng công tác lập kế hoạch và công tác tổ chức hội nghị tại đơn vị nghiên cứu. Cùng với đó tác giả cũng đã phân tích về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị dựa trên 5 giai đoạn khác nhau. Đưa ra quan điểm cá nhân của mình nhận xét đánh giá về công tác tổ chức hội nghị tại đơn vị nghiên cứu thông qua các ưu điểm và nhược điểm. Từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức hội nghị tại đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng số 13: đổi mới hoạt động văn phòng cấp bộ tại bộ khoa học và công nghệ đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa công tác hành chính nhà nước.

Bài mẫu cuối cùng trong danh sách này là bài mẫu khóa luận ngành quản trị văn phòng nghiên cứu về vấn đề đổi mới hoạt động văn phòng cấp bộ. Đề tài được thực hiện tại bộ khoa học và công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa công tác hành chính của nhà nước hiện nay. Đề tài nghiên cứu của tất cả 105 trang với kết cấu được chia thành ba chương như sau: chương 1 là cơ sở khoa học về đổi mới công tác văn phòng; chương 2 Thực trạng công tác văn phòng tại bộ khoa học và công nghệ; Trương Ba đánh giá chung và đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới công tác văn phòng tại đơn vị nghiên cứu theo xu hướng phát triển hiện đại hóa của nhà nước.

Download miễn phí

Đó là những thông tin chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn về List Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng hay và điểm cao. Đây là những bài mẫu được chúng tôi tham khảo và chọn lọc kỹ càng từ những nguồn tin uy tín khác nhau. Mong rằng bài viết sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết và bổ ích trong việc hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp của bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x