Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống

Khóa Luận Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống

Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống chất lượng cao. Nhằm giải quyết những khó khăn và hạn chế mà các bạn sinh viên gặp phải khi phân tích cũng như tìm kiếm tài liệu tham khảo cho bài viết của mình. Chúng tôi đã tiến hành chọn lọc và đánh giá các bài mẫu trên nhiều tiêu chí. Dưới đây là 13 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống mà chúng tôi đã thu thập được.

Khi làm báo cáo, khóa luận chắc hẳn các bạn sinh viên gặp một số khó khăn nhất định như không tìm được công ty, hay đề tài, không hoàn thành bài tốt, có thể liên hệ qua dịch vụ làm thuê khóa luận của Luận Văn Trust nhé. Để hỗ trợ nhanh nhất hãy kết bạn mình qua Zalo/Tele: 0917.193.864

Mục lục

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 1: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Seafood.

Đầu tiên chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống của sinh viên trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng. Đề tài nghiên cứu với nội dung là một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Seafood. Bài viết có tất cả 67 trang và được chia thành các chương cơ bản như sau: chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ ăn uống; chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Seafood; chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống ở nhà hàng Seafood.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 2: Nâng cao chất lượng dịch vụ tại nhà hàng Atrium Café – khách sạn Legend.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống nghiên cứu với nội dung là Nâng cao chất lượng dịch vụ tại nhà hàng Atrium Café – khách sạn Legend. Bài viết đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu; phương pháp phân tích và tổng hợp. Thứ nhất, tác giả đã đưa ra cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ tại nhà hàng – khách sạn. Thứ hai, tác giả trình bày về thực trạng quản trị chất lượng dịch vụ của nhà hàng Atrium Café – khách sạn Legend Saigon. Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ tại nhà hàng Atrium Café – khách sạn Legend Saigon.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 3: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng nội địa đối với chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng DMZ Huế.

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống nghiên cứu về công tác đánh giá sự hài lòng của khách hàng nội địa đối với chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng DMZ Huế. Đầu tiên, tác giả đưa ra cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu. Tiếp theo trình bày về vấn đề đánh giá sự hài lòng của khách hàng nội địa đối với chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng DMZ Huế. Từ kết quả nghiên cứu đó, tác giả đã đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại đơn vị nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo. Nhìn chung đây là một đề tài phù hợp và có tính sáng tạo để các bạn tham khảo cho bài viết của mình.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 4: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng La Brasserie, khách sạn Nikko Sài Gòn.

Đây là bài mẫu khóa luận quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống của sinh viên trường Đại học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chính của bài viết liên quan tới giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng La Brasserie, khách sạn Nikko Sài Gòn. Bài khóa luận có tất cả 81 trang và được chia thành các chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ; chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ tại nhà hàng La Brasserie, khách sạn Nikko Sài Gòn; chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại nhà hàng La Brasserie, khách sạn Nikko Sài Gòn.

Download miễn phí

Khóa Luận Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống
Khóa Luận Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 5: Hoàn thiện quy trình phục vụ ăn uống cho khách tại nhà hàng khách sạn Tourance

Tiếp tục với chủ đề hôm nay, đây là đề tài khóa luận quản trị nhà hàng nghiên cứu về vấn đề hoàn thiện quy trình phục vụ ăn uống cho khách tại nhà hàng khách sạn Tourance. Trong đề tài nghiên cứu của mình, tác giả đã đưa ra các cơ sở lý luận về vấn đề quy trình phục vụ ăn uống. Bên cạnh đó, phân tích về quy trình phục vụ ăn uống tại đơn vị nghiên cứu thông qua nhiều tiêu chí khác nhau. Không dừng lại ở đó, tác giả đã đưa ra quan điểm cá nhân của mình và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình ăn uống tại nhà hàng này trong giai đoạn tiếp theo.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 6: Giải pháp nâng cao quy trình phục vụ tiệc Personal Event và quy trình chuẩn bị vật dụng tại Gem Center

Sau đây là bài khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng của sinh viên trường Đại học công nghệ thành phố hồ chí minh. Bài viết đã nghiên cứu và làm rõ về những giải pháp nâng cao quy trình phục vụ tiệc Personal Event và quy trình chuẩn bị vật dụng tại Gem Center. Thứ nhất, tác giả trình bày về cơ sở lý luận về quy trình phục vụ và quy trình chuẩn vị vật dụng. Thứ hai, nghiên cứu và phân tích về quy trình phục vụ tiệc Personal Event và quy trình chuẩn bị vật dụng tại đơn vị này. Thứ ba, từ kết quả nghiên cứu và khảo sát đó đề xuất giải pháp nâng cao quy trình phục vụ tiệc Personal Event và quy trình chuẩn bị vật dụng tại Gem Center.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 7: tìm hiểu hoạt động kinh doanh ăn uống nhà hàng Ba Miễn Khách sạn Hilton Hanoi Opera.

Tiếp theo là bài mẫu khóa luận quản trị nhà hàng của sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Bài viết đã đi sâu tìm hiểu về hoạt động kinh doanh ăn uống nhà hàng Ba Miễn Khách sạn Hilton Hanoi Opera. Chương 1, tác giả đã giới thiệu chung về khách sạn Hilton Hanoi Opera. Chương 2, sử dụng các phương pháp nghiên cứu để phân tích về hoạt động kinh doanh ăn uống tại nhà hàng này. Chương 3, đưa ra quan điểm cá nhân của mình đánh giá tổng quát về vấn đề nghiên cứu đồng thời đề xuất giải pháp.

XEM THÊM ==>  Cơ Sở Lý Luận Về Chất Lượng Dịch Vụ Ăn Uống Tại Nhà Hàng   👍👍👍

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 8: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng – khách sạn May Flower.

Dưới đây là đề tài khóa luận ngành quản trị nhà hàng của sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chính của bài viết liên quan tới những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng – khách sạn May Flower. Trong đề tài nghiên cứu của mình, tác giả đã đưa ra cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ ăn uống. Cùng với đó, tác giả cũng đã phân tích và làm rõ thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống ở nhà hàng – khách sạn May Flower. Đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng – khách sạn May Flower.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 9: Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng The Horizon của khách sạn Danang Golden Bay.

Đây là bài khóa luận ngành nhà hàng khách sạn của sinh viên trường đại học kinh tế Huế. Bài viết đi sâu phân tích nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng The Horizon của khách sạn Danang Golden Bay. Thứ nhất, tác giả nghiên cứu và trình bày về cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ ăn uống. Thứ hai, sử dụng các phương pháp nghiên cứu tiến hành phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng The Horizon của khách sạn Danang Golden Bay. Tứ kết quả nghiên cứu và phân tích đó, đề xuất những giải pháp và định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại đơn vị nghiên cứu trong thời gian tới.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 10: Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của nhà hàng Phố nướng – khách sạn Đệ nhất.

Sau đây là bài mẫu khóa luận dịch vụ ăn uống của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết với nội dung chính là các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của nhà hàng Phố nướng – khách sạn Đệ nhất. Đề tài nghiên cứu có tất cả 54 trang và được chia thành 3 chương như sau: Chương I: Cơ sở lý luận về chất lượng phục vụ; chương II: Thực trạng công tác nâng cao chất lượng phục vụ của Nhà hàng Phố Nướng – Khách sạn Đệ Nhất; chương III: Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của Nhà hàng Phố Nướng – Khách sạn Đệ Nhất.

XEM THÊM ==>  Top 30 Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Nhà Hàng Khách Sạn, 9 điểm 

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 11: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Zucca Restaurant.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận dịch vụ ăn uống của sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế. Bài viết đã nghiên cứu và trình bày về một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Zucca Restaurant. Trong đề tài nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp, thu thập dữ liệu sơ cấp. Đầu tiên, tác giả đã trình bày về một số vấn đề lý luận và thực tiễn của chất lượng dịch vụ ăn uống. Tiếp theo phân tích về thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống tại đơn vị nghiên cứu. Đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Zucca Restaurant.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 12: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại nhà hàng the log – Gem Center

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp ngành dịch vụ ăn uống của sinh viên trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung của bài viết là vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ tại nhà hàng the log – Gem Center. Trong đó, trình bày về những vấn đề cơ bản về kinh doanh ăn uống trong du lịch. Cùng với đó, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu và trình bày về tình hình sản xuất kinh doanh và các định hướng phát triển của vấn đề này. Không dừng lại ở đó, tác giả cũng đã đề xuất những giải pháp về không gian, về chất lượng sản phẩm và về đội ngũ nhân viên.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống số 13: thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của nhà hàng The new day coffe lounge tại khách sạn Grand Silveland & Spa.  

Đây là bài mẫu khóa luận quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống của sinh viên trường Đại học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết đi sâu tìm hiểu và phân tích về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của nhà hàng The new day coffe lounge tại khách sạn Grand Silveland & Spa. Chương 1, tác giả trình bày về cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ. Chương 2 phân tích thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của nhà hàng The new day coffe lounge tại khách sạn Grand Silveland & Spa. Chương 3, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng tại đơn vị này.

Download miễn phí

Như vậy chúng tôi đã đem đến cho các bạn tham khảo những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống điểm cao. Đây là những bài mẫu đã được chúng tôi nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều nguồn tin uy tín khác nhau, Chúng tôi mong rằng với những thông tin mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x