13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

Bài Mẫu Khóa Luận Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường hay và xuất sắc. Để giúp các bạn có những thông tin tham khảo và có thêm những tài liệu mới cho bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Chúng tôi đã có những tiêu chí để đánh giá và chọn lọc những bài mẫu này. Đảm bảo chất lượng nội dung của từng bài mẫu. Sau đây là 13 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên và môi trường điểm cao.

Để hoàn thành một bài khóa luận tốt nghiệp, ngoài việc các bạn phải thành thạo các kỹ năng về phân tích tài liệu, thu thập tài liệu thì các kỹ năng mềm về vi tính văn phòng cũng khá quan trọng để hoàn thiện tốt bài báo cáo hay khóa luận, nhóm chúng tôi nhận làm khóa luận thuê đảm bảo hoàn thiện từ hình thức đến nội dung giúp bài viết của bạn dễ dàng đạt được điểm số cao. Để được hỗ trợ nhanh nhất hãy kết bạn mình qua Zalo/Tele: 0917.193.864

Mục lục

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên và môi trường số 1: Nghiên cứu bảo tồn loài Xá xị (Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn).

Đầu tiên chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên môi trường của sinh viên trường Đại học Lâm Nghiệp. Bài viết với nội dung là Nghiên cứu bảo tồn loài Xá xị (Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn). Bài viết có tất cả 62 trang với kết cấu được chia thành các chương cơ bản như sau: chương 1 là tổng quan về đề tài nghiên cứu, chương 2 trình bày về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và mục tiêu, đối tương, phương pháp nghiên cứu; chương 3 đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả bảo tồn loài Xá xị ở nước ta hiện nay.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên và môi trường số 2: tìm hiểu hiện trạng môi trường khu vực cảng Hải Phòng.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên và môi trường nghiên cứu và tìm hiểu về hiện trạng môi trường tại khu vực cảng Hải phòng. Và đây là kết quả nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Thứ nhất, tác giả đã giới thiệu tổng quan về cảng Hải phòng bao gồm về điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội. Thứ hai, phân tích về hiện trạng môi trường cảng Hải Phòng: môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất. Thứ ba, đề xuất giải pháp giảm thiểu tình trạng môi trường tại đơn vị này trong giai đoạn tiếp theo.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên và môi trường số 3: Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa, KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên và môi trường tiến hành nghiên cứu và đánh giá về hiện trạng quản lý môi trường tại công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa, KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai và đề xuất các giải pháp hoàn thiện. Đầu tiên, tác giả đã tìm hiểu về cơ sở lý luận của quản lý môi trường. Tiếp theo thu thập các dữ liệu và khảo sát hiện trạng môi trường tại công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa. Từ đó đánh giá thực trạng quản lý môi trường tại công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa. Đồng thời cũng đề xuất các giải pháp cải tiến cho công tác quản lý môi trường tại công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên và môi trường số 4: nghiên cứu tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất giày da và đề xuất biện pháp giảm thiểu.

Đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên và môi trường của sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Bài viết với chủ đề chính là nghiên cứu tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất giày da và đề xuất biện pháp giảm thiểu. Trong đề tài nghiên cứu của mình, tác giả đã trình bày về các vấn đề môi trường trong ngành công nghiệp sản xuất giày da. Tiếp theo tác giả cũng đã nghiên cứu, phân tích tác động do bụi và khí thải; tác động do chất thải rán và chất nguy hại tới môi trường của doanh nghiệp này. Cùng với đó, tác giả cũng đã đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường ngành sản xuất giảy da ở nước ta hiện nay và trong giai đoạn tiếp theo.

Download miễn phí

Bài Mẫu Khóa Luận Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường
Bài Mẫu Khóa Luận Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên môi trường số 5: Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp.

Tiếp tục với bài viết ngày hôm nay, sau đây chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn tham khảo một đề tài khóa luận quản lý tài nguyên môi trường của sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Nội dung chính của bài viết là vấn đề đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp. Kết cấu của bài viết được chia thành 3 chương lớn như sau: chương 1 là tổng quan về đề tài nghiên cứu; chương 2 đánh giá hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Thanh Liêm; chương 3, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý CTRSH trên địa bàn huyện Thanh Liêm.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên và môi trường số 6: Đánh giá hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại kí túc xá trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và đề xuấ phương án xử lý.

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý môi trường của sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Bài viết đi sâu đánh giá về hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại kí túc xá trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và đề xuất phương án xử lý. Thứ nhất, tác giả đã chỉ ra những vấn đề về ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt. Thứ hai, phân tích hiện trạng rác thải sinh hoạt tại đơn vị nghiên cứu thông qua nhiều phương diện khác nhau. Thứ ba, tác giả cũng đã làm rõ về hiện trạng quản lý rác thải tại đơn vị này. Cụ thể là trách nhiệm của các đơn vị quản lý hành chính; tổ môi trường, quản lý kỹ thuật. Thứ tư, đánh giá về thực trạng kiến thức, nhận thức của học sinh, sinh viên về công tác bảo vệ môi trường nói chung và quản lý rác thải nói riêng.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên và môi trường số 7: Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại Mỏ Than Bá Sơn đến môi trường nước xã Sơn Cẩm tỉnh Thái Nguyên năm 2018.

Đây là bài mẫu khóa luận quản lý tài nguyên môi trường của sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Bài viết đã nghiên cứu và trình bày về ảnh hưởng của việc khai thác than tại Mỏ Than Bá Sơn đến môi trường nước xã Sơn Cẩm tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Bài viết đã phân tích nội dung dựa trên hệ thống luận điểm của 3 chương như sau: chương 1 là tổng quan về đề tài nghiên cứu; chương 2 là thực trạng ảnh hưởng của việc khai thác than tại Mỏ Than Bá Sơn đến môi trường nước xã Sơn Cẩm tỉnh Thái Nguyên năm 2018; chương 3 đề xuất giải pháp xử lý những ảnh hưởng của khai thác than đến môi trường nước tại đơn vị này.

XEM THÊM ==>  Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Môi Trường + Free Bài Mẫu

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên và môi trường số 8: Đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt tại xã Quyết thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận ngành tài nguyên môi trường của sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái nguyên. Bài viết đi sâu đánh giá về hiện trạng nước sinh hoạt tại xã Quyết thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên. Trong đề tài nghiên cứu của mình, tác giả đã phân tích về tình hình sử dụng nước ở Việt Nam nói chung và ở tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Cùng với đó, chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt tại xã quyết thắng. Từ kết quả nghiên cứu đó, đề xuất những giải pháp nhằm bảo vệ và hạn chế ô nhiễm nguồn nước tại địa phương này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên và môi trường số 9: Đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt và đề xuất biện pháp quản lý tại xã Bản Qua, huyện Bát xát, tỉnh Lào Cai.

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên môi trường của sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Nội dung chính của bài viết là vấn đề đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt và đề xuất biện pháp quản lý tại xã Bản Qua, huyện Bát xát, tỉnh Lào Cai. Thứ nhất, tác giả đã chỉ ra được các thông số đánh giá chất lượng nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt tại địa phương này. Thứ hai, phân tích tình hình sử dung nước tại đơn vị nghiên cứu trên nhiều phương diện khác nhau. Thứ ba, phân tích các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước tại địa phương này. Thứ tư, đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý nước sinh hoạt tại xã Bản Qua.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên và môi trường số 10: đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước khu vực mỏ Than Núi Hồng xã Yên Lãng huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên.

Đây là bài mẫu khóa luận ngành tài nguyên và môi trường một sinh viên trường đại học Nông lâm thuộc Đại học Thái Nguyên. Bài viết đã tiến hành đánh giá về hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước tại khu vực mỏ than. Đầu tiên tác giả đã trình bày về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội trên địa bàn nghiên cứu ảnh hưởng tới công nghệ khai thác than. Cùng với đóm Trình bày những yếu tố ảnh hưởng từ hoạt động khai thác than tới môi trường nước tại địa bàn này. Từ kết quả phân tích đó tác giả đã đưa ra giải pháp giảm thiểu và khắc phục các tác động tiêu cực của hoạt động khai thác than tới môi trường nước bao gồm các giải pháp về công nghệ kỹ thuật và giải pháp về tổ chức quản lý.

XEM THÊM ==>  Luận Văn Thạc Sĩ Viện Môi Trường Và Tài Nguyên + Bài Mẫu

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên và môi trường số 11: đánh giá mô hình sản xuất và công tác quản lý môi trường tại nhà máy chế biến gia vị Bình Vinh – Đài Loan.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận ngành quản lý môi trường nghiên cứu về mô hình sản xuất và công tác quản lý môi trường qua thực tế tại nhà máy chế biến gia vị. Bài viết được hoàn thiện vào năm 2019 với sự hướng dẫn của tiến sĩ Trương Thành Nam. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã phân tích về thực trạng công tác quản lý môi trường trên thế giới. Từ đó Triển khai phân tích về tình hình sản xuất chế biến và tiêu thụ các sản phẩm tại đơn vị nghiên cứu. Tác giả cũng đã đánh giá công tác quản lý môi trường về nguồn nước; về nguồn rác thải và về vấn đề không khí tại đơn vị này. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và điều tra đề xuất những giải pháp giảm thiểu tác động của công ty sản xuất gia vị tới môi trường nước tại đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên và môi trường số 12: nghiên cứu hiện trạng chất thải rắn tại các chợ trên địa bàn xã Tân Cương tỉnh Thái Nguyên và ứng dụng sản xuất phân bón hữu cơ trong nông nghiệp.

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên môi trường của sinh viên trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Bài viết đã nghiên cứu về hiện trạng chất thải rắn tại các chợ trên địa bàn xã Tân Cương tỉnh Thái Nguyên. Đây là đề tài nghiên cứu được hoàn thiện vào năm 2019 với tất cả 71 trang. Và được chia thành ba chương với kết cấu chặt chẽ. Chương 1 tác giả trình bày về cơ sở lý luận và thực tiễn của phân loại chất thải và quản lý chất thải. Chương 2 phân tích về thực trạng và đánh giá chất thải rắn tại các chợ trên địa bàn nghiên cứu cũng như đưa ra những ứng dụng sản xuất phân bón hữu cơ trong nông nghiệp phù hợp với đơn vị này. Chương 3 đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn tại các chợ trên địa bàn nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên và môi trường số 13: nghiên cứu xác định tích lũy cacbon của rừng trồng keo tai tượng trên địa bàn xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên.

Cuối cùng là bài mẫu khóa luận quản lý tài nguyên và môi trường của sinh viên trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Bài viết có tựa đề là nghiên cứu xác định tích lũy carbon của đường trồng keo tai tượng trên địa bàn xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã trình bày rõ về một số hoạt động của Liên quan đến cơ chế phát triển sạch – CDM. Cùng với đó phân tích một số đặc điểm của đường chồng theo tai tượng tại đơn vị nghiên cứu. Đồng thời tác giả cũng đã trình bày với các vấn đề nhằm xác định sinh khối của rừng trồng keo tai tượng tại đơn vị này. Từ kết quả nghiên cứu và điều tra đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất Cacbon tại đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

Trên đây là những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Đây đều là những bài mẫu được đánh giá và chọn lọc cẩn thận qua nhiều tiêu chí khác nhau. Đảm bảo về chất lượng nội dung của từng bài mẫu. Chúng tôi mong rằng với những bài mẫu này sẽ giúp các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x