Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Quản Lý Nhân Lực Và Nhân Tài NEW

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Nhân Lực Và Nhân Tài

Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Quản Lý Nhân Lực Và Nhân Tài được đánh giá cao. Được biết hiện nay có nhiều bạn sinh viên gặp khó khăn trong việc phân tích và thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Và các bạn sinh viên ngành quản lý nhân lực và nhân tài cũng như thế. Do đó, các bạn mong muốn tìm kiếm và tham khảo những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhân lực và nhân tài. Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp tới các bạn 13 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhân lực và nhân tài điểm cao.

Quá trình làm báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ viết hộ khóa luận thuê của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đề tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé. Hỗ trợ nhanh nhất qua Zalo/Tele: 0917.193.864

Mục lục

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhân lực và nhân tài số 1: quản trị nguồn nhân lực tại nhà máy may ba công ty cổ phần may Việt Thắng và một số giải pháp.

          Bài mẫu khóa luận quản lý nhân lực và nhân tài đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn liên quan đến vấn đề quản trị nguồn nhân lực tại nhà máy may 3 tại công ty cổ phần may Việt Thắng. Đề tài nghiên cứu đã chỉ ra được cơ sở lý luận về vấn đề quản trị nhân sự. Bên cạnh đó tác giả cũng đã phân tích thực trạng vấn đề quản trị nhân sự qua thực tiễn tại nhà máy may ba công ty cổ phần may Việt Thắng. Từ kết quả nghiên cứu đó tác giả có những kiến nghị đề xuất đối với công tác quản lý nguồn nhân lực; công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và công tác quản lý kho.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhân lực và nhân tài số 2 tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần gp9 Hà Nội.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp quản trị nhân lực và nhân tài của sinh viên trường Đại học Thương Mại. Bài viết tìm hiểu về vấn đề tạo động lực làm việc cho người lao động qua thực tiễn tại công ty cổ phần gp9 Hà Nội. Đầu tiên đề tài nghiên cứu đã trình bày về vấn đề lý luận cơ bản trong công tác lao động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. Tiếp theo phân tích thực trạng tạo động lực cho người lao động tại đơn vị nghiên cứu. Cùng với đó tác giả Phân tích đề xuất giải pháp đối với tác động lực làm việc cho người lao động tại đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhân lực và nhân tài số 3: hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hùng Phượng Điệp.

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý nhân lực và nhân tài của sinh viên trường Đại học Thương Mại khoa Quản trị nhân lực. Đây là đề tài nghiên cứu đã phân tích về vấn đề hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hùng Phượng Điệp. Thứ nhất tác giả đã chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Việt Nam. Thứ hai phân tích kết quả dữ liệu thứ cấp và sơ cấp về tuyển dụng nhân lực tại đơn vị nghiên cứu. Thứ ba đề xuất giải pháp hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại đơn vị này trong giai đoạn tiếp theo.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhân lực và nhân tài số 4: công tác quản trị nhân sự qua thực tế tại Công ty Lý Thùy.

Đây là bài Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Nhân Lực Và Nhân Tài nghiên cứu về các hoàn thiện công tác quản trị nhân sự. Trong chương 1 tác giả đã trình bày về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của công tác quản trị nhân sự. Chương số 2 nghiên cứu và phân tích thực trạng quản trị nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ sản xuất Lý Thùy. Chương 3 đề xuất và phát hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty lý thủy dựa trên các mục tiêu của doanh nghiệp.

Download miễn phí

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Nhân Lực Và Nhân Tài
Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nhân Lực Và Nhân Tài

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhân lực và nhân tài số 5: đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay sau đây là bài mẫu khóa luận ngành quản trị nguồn nhân lực và nhân tài được thực hiện bởi sinh viên trường đại học Kinh tế Huế. Nội dung chính của bài nghiên cứu liên quan đến công tác đánh giá tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã trình bày đầy đủ về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn trong công tác quản trị nhân sự. Tiếp theo sau đó phân tích về thực trạng công tác tuyển dụng của những lực tại đơn vị này. Từ đó tác giả đã đề xuất định hướng và giải pháp nâng cao Công tác tuyển dụng đối với đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhân lực và nhân tài số 6: hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn Starprint Việt Nam.

Sau đây là đề tài khóa luận ngành quản trị nhân lực và nhân tài nghiên cứu về công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn Star print Việt Nam. Bài viết được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Nguyễn Quang Thu. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp thống kê; phương pháp điều tra bằng trao đổi đàm thoại; phương pháp thu thập số liệu. Đề tài nghiên cứu này có những điểm mới so với những đề tài nghiên cứu trước đó đó là đối với vấn đề lý thuyết đã đưa ra kết quả nghiên cứu về vấn đề tuyển dụng và Đào tạo cũng như là duy trì phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đối với vấn đề thực tiễn tác giả Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn Starprint Việt Nam từ đó đề xuất giải pháp kiến nghị hoàn thiện hơn.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhân lực và nhân tài số 7: hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty quảng cáo và hội chợ thương mại thành công.

Tiếp theo sau đây là bài khóa luận tốt nghiệp quản lý nhân lực và nhân tài của sinh viên trường đại học Kinh tế Huế. Đề tài triển khai nghiên cứu và phân tích về vấn đề hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực qua thực tiễn tại công ty quảng cáo và hội chợ thương mại thành công. Chương đầu tiên tác giả đã trình bày đầy đủ về cơ sở lý luận và thực tiễn đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực. Chương 2 Phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty quảng cáo và thương mại thành công. Chương 3 đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện vấn đề đào tạo nguồn nhân lực tại đơn vị này.

XEM THÊM ==>   184 Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nguồn Nhân Lực +15 Bài Mẫu

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhân lực và nhân tài số 8: phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

Dưới đây là bài mẫu khóa luận quản lý nguồn nhân lực và nhân tài nghiên cứu qua thực tế tại Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1. Trước tiên tác giả đã đi sau làm rõ về cơ sở lý luận của hoạt động quản trị nhân lực. Tiếp theo sau đó phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực qua thực tế tại Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1. Từ kết quả nghiên cứu và phân tích đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại đơn vị này trong giai đoạn tiếp theo.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhân lực và nhân tài số 9: phân tích công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh Huế Công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Việt.

Đây là đề tài khóa luận quản trị nhân lực và nhân tài của sinh viên trường Đại học Thương Mại. Nội dung chính của bài viết liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh Huế của công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Việt. Đầu tiên tác giả đã trình bày về tổng quan của công tác đào tạo nguồn nhân lực. Tiếp theo phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh Huế của công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Việt trong giai đoạn từ 2017 đến 2019. Cùng với đó đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại đơn vị này trong giai đoạn tiếp theo.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhân lực và nhân tài số 10: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần đầu tư châu Á Thái Bình Dương tại hội sở Hà Nội.

Tiếp tục là bài khóa luận quản trị nhân lực và nhân tài của sinh viên trường đại học Kinh tế Huế. Bài viết đã tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần đầu tư châu Á Thái Bình Dương cụ thể tại hội sở Hà Nội. Thứ nhất tác giả đã chỉ ra được 7 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động. Thứ hai phân tích thực trạng các yếu tố tạo nên sự hài lòng của người lao động qua thực tiễn tại đơn vị nghiên cứu. Thứ ba đưa ra định hướng và giải pháp nâng cao sự hài lòng trong công việc của người lao động của đơn vị này.

XEM THÊM ==>  Tải 16 + Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Điểm Cao

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhân lực và nhân tài số 11: đánh giá công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của công ty cổ phần công nghiệp hỗ trợ miền Trung.

Tiếp theo sau đây là bài mẫu khóa luận quản lý nhân lực và nhân tài của sinh viên trường đại học Kinh tế Huế. Bài viết đã nghiên cứu và đánh giá về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của công ty cổ phần công nghiệp hỗ trợ miền Trung. Đề tài nghiên cứu đã trình bày về cơ sở khoa học của công tác tuyển dụng và nhân lực. Bên cạnh đó phân tích về quy trình tuyển dụng của công ty cổ phần công nghiệp hỗ trợ miền Trung. Từ đó có sự đánh giá chung về công tác tuyển dụng tại đơn vị này trong giai đoạn từ 2018 đến 2020.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhân lực và nhân tài số 12: hoàn thiện đãi ngộ nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm và nước giải khát Á Châu.

Và đây là đề tài khóa luận quản lý nhân lực và nhân tài của sinh viên trường đại học Kinh tế Huế. Bài viết đã tìm hiểu về vấn đề hoàn thiện đãi ngộ nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm và nước giải khát Á Châu. Đầu tiên tác giả đã đề cập tới nội dung đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp. Tiếp theo Phân tích việc thực trạng đãi ngộ nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm và nước giải khát Á Châu. Từ kết quả nghiên cứu đó tác giả đã đề xuất một số giải pháp cơ bản hoàn thiện hoạt động và công tác đãi ngộ nhân sự tại đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý nhân lực và nhân tài số 13: đánh giá trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An.

Cuối cùng chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn một bài mẫu khóa luận quản trị nhân lực và nhân tài được đánh giá cao của sinh viên trường Đại học Huế. Đề tài nghiên cứu này đã phân tích và đánh giá về trách nhiệm xã hội đối với người lao động qua thực tế tại Công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã trình bày về các nhân tố ảnh hưởng đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng như là đối với người lao động. Bên cạnh đó tác giả cũng phân tích về tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An thông qua kết quả khảo sát. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp này.

Download miễn phí

Trên đây là những Bài Mẫu Khóa Luận Quản Lý Nhân Lực Và Nhân Tài mới nhất và điểm cao. Chúng tôi mong rằng bài viết sẽ mang tới cho các bạn những thông tin hữu ích, giải quyết được những khó khăn trong quá trình thực hiện bài khóa luận tốt nghiệp của các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi. Chúc các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp quản lý nhân lực và nhân tài của mình.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x