List 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quan Hệ Công Chúng Tiêu Biểu

Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Quan Hệ Công Chúng

Bạn là sinh viên ngành quan hệ công chúng đang gặp khó khăn, đau đầu trong việc triển khai phân tích, hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ giúp các bạn giải quyết những vấn đề này. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn về List Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quan Hệ Công Chúng. Nhằm giải quyết tất cả khó khăn trong việc triển khai luận điểm, phân tích nội dung dung, thu thập số liệu của các bạn sinh viên. Mọi bài mẫu mà chúng tôi chia sẻ các bạn hoàn toàn có thể tải miễn phí.

Nếu có nhu cầu làm bài hoàn thiện theo nội dung chủ đề tương tự các bạn có thể kham thảo dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp của chúng tôi, hiện nay chúng tôi có các chính sách ưu đãi giảm giá bài viết chất lượng, không đạo văn, chi phí hợp lý với các bạn sinh viên, học viên. Kết bạn Zalo/Tele: 0917.193.864 mình để được tư vấn miễn phí nhé.

Mục lục

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 1: quan hệ công chúng công cụ hỗ trợ kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh là thành viên của WTO.

          Bài mẫu khóa luận quan hệ công chúng đầu tiên là kết quả nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương chuyên ngành kinh doanh quốc tế. Bài viết đi xong nghiên cứu về vấn đề quan hệ công chúng của các doanh nghiệp và xuất nhập khẩu Việt Nam dưới bối cảnh là thành viên của WTO. Đề tài nghiên cứu có tất cả 97 Trang được chia thành các chương cơ bản như sau: chương 1 Lý luận chung về công tác quan hệ công chúng hỗ trợ xuất nhập khẩu của doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, chương 2 Phân tích thực trạng ứng dụng hoạt động quan hệ công chúng dưới góc độ hỗ trợ xuất khẩu doanh nghiệp Việt Nam, chương 3 một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quan hệ công chúng của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 2: tìm hiểu hoạt động quan hệ công chúng của công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam.

          Đề tài khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 2 này Nghiên cứu về hoạt động quan hệ công chúng của công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam. Bài viết được tiến hành nghiên cứu thực tiễn tại công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã đưa ra được tình hình phát triển của hoạt động quan hệ công chúng trong doanh nghiệp xuất bản ở Việt Nam hiện nay. Cùng với đó thể hiện một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quan hệ công chúng tại đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 3: ngôn ngữ trên mạng và trên điện thoại di động của học sinh sinh viên Việt Nam hiện nay.

Tiếp theo sau đây là bài Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quan Hệ Công Chúng của sinh viên trường Đại học dân lập Văn Lang khoa quan hệ công chúng và truyền thông. Bà viết đi xong nghiên cứu về vấn đề ngôn ngữ trên mạng và trên điện thoại di động của học sinh sinh viên hiện nay.  Bài viết có tất cả 52 trang mới kết cấu được chia thành các chương như sau: chương 1 đưa ra lý luận và thực tiễn về ngôn ngữ trên mạng, chương 2 phân tích các dạng biến thể của ngôn ngữ trên mạng, chương 3 thể hiện một số nguyên nhân và những hệ lụy Khi lạm dụng loại ngôn ngữ này, chương 4 đưa ra đề xuất cần thiết để giảm thiểu tối đa vấn đề sử dụng ngôn ngữ trên mạng của sinh viên hiện nay.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 4: thói quen đọc sách của sinh viên qua quan hệ công chúng trường Đại học Văn Lang.

Dưới đây là bài khóa luận quan hệ công chúng của sinh viên trường Đại học dân lập Văn Lang khoa quan hệ công chúng và truyền thông. Bài viết đã tiến hành nghiên cứu về văn hóa đọc và thói quen đọc sách của sinh viên qua quan hệ công chúng trường Đại học dân lập Văn Lang. Bài viết đã thể hiện vai trò và tầm quan trọng của đọc sách đó là một kiến thức thực không chỉ truyền đạt nét đẹp tri thức mà thể hiện được nét đẹp của văn hóa. Đồng thời tác giả đưa ra Mục đích nghiên cứu thông qua việc đặt ra các câu hỏi như sách có còn là sự lựa chọn hàng đầu của sinh viên hay không? thực trạng về việc đọc sách của một bộ phận giới trẻ Việt Nam hiện nay như thế nào? Đâu là nguyên nhân dẫn tới vấn đề đó? và giải pháp để đưa sách gần gũi hơn đối với sinh viên là gì?

Download miễn phí

Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Quan Hệ Công Chúng
Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Quan Hệ Công Chúng

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 5: ảnh hưởng của yếu tố Duy tính trong mối quan hệ giữa nhân viên quan hệ công chúng và nhà báo tại Việt Nam.

Đây là bài khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Phải biết đã nghiên cứu và làm rõ những ảnh hưởng của yếu tố Duy tình trong mối quan hệ giữa nhân viên quan hệ công chúng và nhà báo ở Việt Nam hiện nay. Đề tài nghiên cứu của tất cả 80 trang được chia thành các chương như sau. Chương 1 là lý luận về yếu tố Duy tình trong văn hóa phương Đông và mối quan hệ giữa nhân viên quan hệ công chúng với nhà báo, chương 2 sự ảnh hưởng của yếu tố Duy tình trong mối quan hệ này, chương 3 các biện pháp xây dựng mối quan hệ tình cảm giữa nhân viên quan hệ công chúng và nhà báo.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 6: quản lý quan hệ công chúng trong giáo dục của ban Tuyên giáo các tỉnh thành ủy vùng đồng bằng sông Hồng.

Tiếp theo sau đây là mẫu khóa luận quan hệ công chúng của sinh viên Viện khoa học giáo dục Việt Nam. Bài viết đã làm rõ vấn đề quản lý quan hệ công chúng trong giáo dục của ban Tuyên giáo các tỉnh thành vì vùng đồng bằng sông Hồng. Cụ thể trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã đưa ra cơ sở lý luận về quan hệ công chúng. Làm rõ được công tác tổ chức nghiên cứu thực trạng quan hệ công chúng và quản lý quan hệ công chúng tại đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 7: hoàn thiện hoạt động quan hệ công chúng cho công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Conando.

Dưới đây là bài khóa luận quan hệ công chúng của sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn. Bài viết đã nghiên cứu về công tác hoàn thiện hoạt động quan hệ công chúng cho công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Conando. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã đưa ra được vấn đề mà công ty đang gặp phải đối với hoạt động quan hệ công chúng. Đưa ra những số liệu yếu tố có tác động trong hoạt động quan hệ công chúng của công ty từ đó triển khai các hoạt động chiến dịch phù hợp hơn. Để thực hiện được đề tài nghiên cứu này tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu như phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp phân tích, phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn.

XEM THÊM ==>  LIST Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng + Bài Mẫu

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 8: quan hệ công chúng trong đơn vị kinh doanh dịch vụ giáo dục.

Tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay đây là đề tài khóa luận quan hệ công chúng nghiên cứu về vấn đề quan hệ công chúng và mô hình truyền thông hội tụ tại các đơn vị giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Đề tài đã thể hiện được vấn đề quan hệ công chúng trong đơn vị kinh doanh giáo dục thông qua các xu hướng phát triển. Đồng thời thể hiện các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quan hệ công chúng của công ty cũng như thực trạng vấn đề quan hệ công chúng tại đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 9: một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quan hệ công chúng của công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông.

Sau đây là một mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng của sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết đã tiến hành nghiên cứu về hoạt động quan hệ công chúng tại công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông. Bài viết này có tất cả 56 Trang được chia thành các chương cơ bản như sau: chương một là Cơ sở lý luận về hoạt động quan hệ công chúng của doanh nghiệp, chương 2 Phân tích thực trạng hoạt động quan hệ công chúng địa bàn nghiên cứu, chương 3 thể hiện một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quan hệ công chúng của doanh nghiệp này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 10: hoạt động quan hệ công chúng tại tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam.

Ngay sau đây Chúng tôi sẽ đề cập tới các bạn bài khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng của sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia. Bài viết đi sâu Phân tích về hoạt động quan hệ công chúng tại tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam.  Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã cho thấy được các thí nghiệm hoạt động quan hệ công chúng của một số doanh nghiệp ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Từ đó Triển khai phân tích về hoạt động quan hệ công chúng tại tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam đưa ra quan điểm cá nhân của mình đánh giá chung về vấn đề này. Tác giả cũng chỉ ra phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện tốt hơn vấn đề quan hệ công chúng tại đơn vị này.

XEM THÊM ==>  Công Việc sinh viên Thực Tập Phòng Quan Hệ Khách Hàng

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 11: quản trị quan hệ công chúng của công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh.

Tiếp theo sau đây là bài mẫu khóa luận quan hệ công chúng của sinh viên trường Đại học Thương Mại. Bài viết đã tiến hành nghiên cứu về công tác quản trị quan hệ công chúng của công ty cổ phần tập đoàn Mường Thanh. Bài viết có tất cả 101 Trang với kết cấu được chia thành 3 chương lớn: chương 1 tác giả thể hiện một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan tới công tác quản trị quan hệ công chúng của doanh nghiệp nước ta, chương 2 Phân tích thực trạng của công tác quản trị quan hệ công chúng tại đơn vị nghiên cứu, chương 3 chỉ ra những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện thấp hơn vấn đề quan hệ công chúng tại doanh nghiệp này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 12: vai trò của quan hệ công chúng trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam.

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng nghiên cứu về vai trò và tầm quan trọng của quan hệ công chúng trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp. Trong bài viết này tác giả đã đưa ra được những vấn đề quan hệ công chúng gắn liền với vấn đề xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp. Đồng thời thể hiện vấn đề sử dụng quan hệ công chúng trong việc xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cùng với những ưu điểm và hạn chế. Các giải đấu đa quan điểm cá nhân của mình đánh giá một cách khách quan và tổng thể về vấn đề quan hệ công chúng trong việc xây dựng thương hiệu.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng số 13: quan niệm công chúng của Chính Phủ trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam.

Cuối cùng là một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quan hệ công chúng của sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia. Nội dung chính của bài có luật này liên quan tới công tác quan hệ công chúng của Chính Phủ trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Trong bài viết này tác giả đã đưa ra được hệ thống hóa những vấn đề chung về quan hệ công chúng và nền tảng cho việc nghiên cứu thực trạng và đề xuất. Đưa ra hoạt động quan hệ công chúng của Chính Phủ trong khoảng thời gian từ 2001 cho tới thời điểm hiện tại. Tác giả cũng đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp khảo sát điều tra, phương pháp phỏng vấn sâu và phương pháp lấy ý kiến chuyên gia.

Download miễn phí

Đó là những thông tin chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn về những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quan Hệ Công Chúng chất lượng và xuất sắc. Chúng tôi đã đánh giá và tổng hợp những bài mẫu này trên nhiều phương diện khác nhau để đem đến cho các bạn những thông tin chất lượng nhất. Chúng tôi mong rằng bài viết này sẽ hỗ trợ các bạn hoàn thành tốt bài viết của mình. Nếu có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ hãy liên hệ với Luận Văn Trust qua thông tin dưới đây nhé.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x