13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Thương Mại Quốc Tế Điểm Cao

Bài Mẫu Khóa Luận Luật Thương Mại Quốc Tế

Nếu bạn là sinh viên ngành luật thương mại quốc tế và đang tìm kiếm tham khảo những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Thương Mại Quốc Tế chất lượng cao thì đây chính là bài viết dành cho bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp tới cho các bạn danh sách gồm 13 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế điểm cao và được đánh giá cao. Nhằm giải quyết những khó khăn và hạn chế của các bạn sinh viên trong quá trình phân tích và thu thập tài liệu tham khảo cho bài viết của mình.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết báo cáo, khóa luận, trong quá trình làm bài nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với dịch vụ làm hộ khóa luận thuê của Luận Văn Trust nhé. Kết bạn mình nhé qua Zalo/Tele: 0917.193.864

Mục lục

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 1: Áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay.

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Thương Mại Quốc Tế đầu tiên là kết quả nghiên cứu của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề tài nghiên cứu về vấn đề áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại theo pháp luật Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đề tài nghiên cứu của tất cả 77 trang với kết cấu được chia thành ba chương như sau: chương 1 là những vấn đề lý luận cơ bản về phòng vệ thương mại; chương 2 tác giả Phân tích thực trạng pháp luật về phòng vệ thương mại tại Việt Nam; chương 3 đề xuất giải pháp đặt ra hướng hoàn thiện pháp luật về Áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại ở nước ta.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 2: công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 trong quan hệ so sánh với công ty cổ phần theo luật thương mại Nhật Bản.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Đề tài nghiên cứu về vấn đề Công ty Cổ phần theo luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 và so sánh với công ty cổ phần theo luật thương mại Nhật Bản. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã đưa ra được sự cần thiết phải ban hành pháp luật về điều chỉnh hoạt động của công ty cổ phần. Phân tích và làm rõ sự khác biệt về cơ cấu tổ chức và bộ máy của công ty cổ phần sữa Việt Nam và Nhật Bản. Đưa ra giải pháp nâng cao nhận thức về vấn đề cổ phần hóa và pháp luật về công ty cổ phần cũng như đổi mới cơ chế quản lý hoạt động.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 3: những quy định của luật thương mại Việt Nam năm 2005 về môi giới thương mại thực tiễn áp dụng vào những vấn đề đặt ra

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp ngành Luật thương mại quốc tế của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Đề tài triển khai nghiên cứu phân tích những quy định của luật thương mại Việt Nam năm 2005 về môi giới thương mại và thực tiễn áp dụng cùng với những vấn đề cần phải đặt ra. Đầu tiên đề tài đã đưa ra được nội dung điều chỉnh của pháp luật đối với hoạt động môi giới thương mại. Tiếp theo Triển khai phân tích các quy định của luật thương mại Việt Nam năm 2005 về môi giới thương mại. Từ đó đề xuất giải pháp kém nghị sửa đổi bổ sung những quy định của luật thương mại Việt Nam năm 2005 về vấn đề này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 4: những quy định về hợp đồng thương mại của tổ chức hài hòa hóa pháp luật kinh doanh Châu Phi và các giải pháp áp dụng đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Đây là bài mẫu khóa luận ngành luật thương mại quốc tế của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Nội dung chính của Đề tài nghiên cứu liên quan đến những quy định về hợp đồng thương mại của tổ chức hài hòa hoá pháp luật kinh doanh Châu Phi và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam. Kết cấu của bài viết được chia thành các chương như sau: chương 1 là tổng quan về tổ chức hài hòa và pháp luật kinh doanh Châu Phi và các văn bản pháp luật điều chỉnh khác; chương 2 là những quy định về hợp đồng thương mại của tổ chức hài hòa và pháp luật; chương 3 đề xuất áp dụng quy định của hợp đồng thương mại trong tổ chức hài hòa và pháp luật kinh doanh Châu Phi và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam.

Download miễn phí

Bài Mẫu Khóa Luận Luật Thương Mại Quốc Tế
Bài Mẫu Khóa Luận Luật Thương Mại Quốc Tế

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 5: dịch vụ phân phối và những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện cam kết của Việt Nam gia nhập WTO.

Tiếp tục là một đề tài khóa luận ngành Luật thương mại của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Đề tài triển khai nghiên cứu về dịch vụ phân phối và những vấn đề đặt ra trong thực hiện cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. Chương 1 tác giả giới thiệu về dịch vụ phân phối và quy định của WTO đối với nghĩa vụ của các nước thành viên. Chương 2 phân tích và trình bày về cam kết của Việt Nam trong WTO đối với dịch vụ phân phối và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực thi cam kết. Chương 3 đề xuất giải pháp để Việt Nam thực hiện tốt các cam kết trong WTO về mở cửa dịch vụ phân phối trong giai đoạn hiện nay.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 6: nhượng quyền thương mại trong bối cảnh toàn cầu hóa và điều kiện khả năng phát triển ở Việt Nam trong thời gian tới.

Sau đây là bài mẫu khóa luận ngành luật thương mại của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Nội dung chính của bài viết liên quan đến vấn đề nhượng quyền thương mại trong bối cảnh toàn cầu hóa điều kiện và khả năng phát triển ở Việt Nam trong thời gian tiếp theo. Thứ nhất tác giả đã trình bày về những kinh nghiệm xây dựng và phát triển nhượng quyền thương mại trong bối cảnh toàn cầu hóa của một số nước trên thế giới như hoa kỳ; Singapore và Thái Lan. Thứ hai đánh giá điều kiện và khả năng phát triển nhượng quyền ở Việt Nam trong thời gian tới. Thứ ba đề xuất giải pháp và đưa ra cơ hội và thách thức đối với việc xây dựng và phát triển nhượng quyền thương mại ở Việt Nam.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 7: Giao dịch Thương mại của ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới hiện nay.

Dưới đây là đề tài khóa luận ngành luật thương mại quốc tế của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Bài viết nghiên cứu về vấn đề giao dịch Thương mại của ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới. Đề tài nghiên cứu đã đưa ra được những đặc trưng cơ bản của Giao dịch Thương mại trong ngân hàng thương mại hiện nay. Bên cạnh đó đánh giá các giao dịch Thương mại của ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới. Từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về điều chỉnh Giao dịch Thương mại của ngân hàng thương mại.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>  # 50 Đề Tài Tiểu Luận Luật Thương Mại Quốc Tế + 10 Bài Mẫu

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 8: chính sách và pháp luật cạnh tranh ở một số nước tiêu biểu và bài học cho Việt Nam.

Đây là bài khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Bài viết nghiên cứu về những chính sách và pháp luật cạnh tranh ở một số nước trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam hiện nay. Trong đề tài nghiên cứu tác giả đã chỉ rõ được vai trò của chính sách pháp luật cạnh tranh trong phát triển kinh tế xã hội. Tiến hành phân tích về thực trạng chính sách pháp luật cạnh tranh ở một số nước như Mỹ; Australia; Pháp và Nhật. Tiếp theo sau đó đề xuất giải pháp về hoàn thiện chính sách cạnh tranh của Việt Nam Đài Bắc hàn Tiến pháp luật cạnh tranh của Việt Nam cũng như là tăng cường về thực thi pháp luật.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 9: chức năng của luật tư trong việc bảo vệ trật tự cạnh tranh từ góc độ nghiên cứu và so sánh pháp luật cạnh tranh không lành mạnh của một số quốc gia và giải pháp hoàn thiện cho Việt Nam.

Tiếp theo sau đây là bài khóa luận ngành luật thương mại quốc tế của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Nội dung của Đề tài nghiên cứu liên quan đến vấn đề chức năng của lực tư trong việc bảo vệ trật tự cạnh tranh từ một số nghiên cứu So sánh pháp luật cạnh tranh không lành mạnh của một số quốc gia trên thế giới từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đầu tiên tác giả đã đưa ra xu hướng phát triển của pháp luật thế giới về chống cạnh tranh không lành mạnh. Tiếp theo phân tích vai trò của luật tư trong việc bảo vệ cạnh tranh không lành mạnh trong Luật Cạnh tranh 2004 của Việt Nam. Từ đó đề xuất định hướng hoàn thiện chức năng của luật thư đối với vấn đề này ở Việt Nam trong giai đoạn tới.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 10: trách nhiệm sản phẩm và những vấn đề đặt ra trong thương mại quốc tế.

Dưới đây là bài mẫu khóa luận Luật thương mại quốc tế của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Đề tài triển khai nghiên cứu về trách nhiệm của sản phẩm và những vấn đề đặt ra trong thương mại quốc tế hiện nay. Thứ nhất tác giả đã trình bày về cơ sở lý luận và tổng quan về trách nhiệm sản phẩm và pháp luật về chịu trách nhiệm sản phẩm. Thứ hai những vấn đề đặt ra đối với trách nhiệm sản phẩm trong thương mại quốc tế ngày nay. Thứ ba đưa ra những đề xuất tăng cường trách nhiệm sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam trong thương mại quốc tế.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>   Danh Mục Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Luật Chọn Lọc

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 11: các quy định của pháp luật thương mại quốc tế liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường.

Dưới đây là đề tài khóa luận Luật thương mại của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết nghiên cứu và trình bày về các quy định của pháp luật thương mại quốc tế liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã làm rõ tác động của Luật thương mại quốc tế đến bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó phân tích các quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật của một số nước về bảo vệ môi trường có liên quan đến thương mại quốc tế. Đề xuất giải pháp và định hướng phát triển hoàn thiện pháp luật đối với bảo vệ môi trường ở Việt Nam trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 12: về hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài theo pháp luật Việt Nam.

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Thương Mại Quốc Tế số 12 này là kết quả nghiên cứu của sinh viên khoa Luật trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Mày viết triển khai nghiên cứu về vấn đề hợp tác mua bán hàng hóa với thiên nhiên nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tác giả đã chỉ ra được một số nguyên tắc cơ bản của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Đưa ra cơ sở lý luận về vai trò và ý nghĩa của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế hiện nay. Phân tích làm rõ giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế dưới nhiều góc độ khác nhau. Từ đó đưa ra các giải pháp và đề xuất nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại quốc tế số 13: giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại.

Kết thúc danh sách ngày hôm nay dưới đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp Luật thương mại quốc tế của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung chính của bài viết liên quan đến vấn đề giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ hiệp định biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại. Chương 1 tác giả chỉ ra những vấn đề cơ bản về tranh chấp và giải quyết tranh chấp liên quan tới khuôn khổ hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại theo WTO. Chương 2 Phân tích thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan tới Hiệp Định này và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới. Chương 3 đề xuất giải pháp và phương hướng phòng và ngừa giải quyết tranh chấp liên quan đến biện pháp đầu tư.

Download miễn phí

Đó là những thông tin chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn về những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Thương Mại Quốc Tế điểm cao. Những bài mẫu này đã được chúng tôi tổng hợp và chọn lọc trên nhiều tiêu chí và từ nhiều nguồn tin uy tín khác nhau. Mong rằng với những bài mẫu trên sẽ hỗ trợ các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x