Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Tế Hay Và Điểm Cao

Các Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Tế

Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Tế hay và điểm cao. Trong quá trình phân tích và thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình, các bạn sinh viên thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu tham khảo, triển khai và trình bày vấn đề, … Để giải quyết những vấn đề này cho các bạn sinh viên chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế được chúng tôi chọn lọc từ nhiều nguồn tin uy tín khác nhau. Các bạn hoàn toàn có thể tải miễn phí những bài mẫu này.

Khi làm báo cáo, khóa luận chắc hẳn các bạn sinh viên gặp một số khó khăn nhất định như không tìm được công ty, hay đề tài, không hoàn thành bài tốt, có thể liên hệ qua dịch vụ viết hộ khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust nhé, kết bạn mình qua Zalo/Tele: 0917.193.864 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Mục lục

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 1: pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất thực tiễn áp dụng tại văn phòng công chứng Nguyễn Tuấn Ngọc.

Bài mẫu khóa luận ngành Luật kinh tế đầu tiên chúng tôi giới thiệu tới các bạn là đề tài nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Thương mại. Bài viết với nội dung là pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất qua thực tế tại văn phòng công chứng Nguyễn Tuấn Ngọc. Đề tài nghiên cứu của tất cả 56 Trang được chia thành các chương như sau: chương 1 là những lý luận cơ bản của pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất; chương 2 Thực trạng pháp luật điều chỉnh về thế chấp quyền sử dụng đất thực tiễn tại văn phòng công chứng Nguyễn Tuấn Ngọc; chương 3 đề xuất giải pháp kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về thuế trước quyền sử dụng đất.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 2: pháp luật về thành lập doanh nghiệp thực tiễn tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn AZLAW.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận ngành Luật kinh tế của sinh viên trường Đại học Thương Mại. Nội dung chính của bài viết là vấn đề pháp luật về thành lập doanh nghiệp qua thực tiễn tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn Azlaw. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã chỉ ra các nguyên tắc về thành lập doanh nghiệp và cơ sở ban hành nội dung pháp luật về thành lập doanh nghiệp. Cùng với đó Phân tích thực trạng pháp luật về thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Từ kết quả nghiên cứu đề xuất kiến nghị và giải pháp hoàn thiện pháp luật về thành lập doanh nghiệp.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 3: pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí thực tiễn tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Công.

Dưới đây là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Tế của sinh viên trường Đại học Thương Mại. Bài viết đã nghiên cứu và phân tích dưới góc độ pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Đề tài nghiên cứu của tất cả 57 trang với kết cấu được chia thành các chương như sau: chương 1 là những lý luận cơ bản về pháp luật trong kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; chương 2 là thực trạng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; chương 3 đề xuất giải pháp kiến nghị hoàn thiện pháp luật về kiểm soát môi trường không khí.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 4: pháp luật về hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng qua thực tiễn tại công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt.

Đây là bài mẫu khóa luận ngành Luật kinh tế của sinh viên trường Đại học Thương Mại. Bài viết triển khai nghiên cứu Nội dung liên quan đến vấn đề pháp luật đối với hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng. Đề tài nghiên cứu đã làm nổi bật lên các nguyên tắc về pháp luật hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng. Khảo sát và phân tích về các quy định nội dung của hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng. Căn cứ vào đó đưa ra quan điểm cá nhân hoàn thiện hệ thống pháp luật về hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng.

Download miễn phí

Các Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Tế
Các Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Tế

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 5: pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động thực tiễn tại công ty cổ phần nhựa Quỳnh Hằng sp.

Tiếp tục là đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp ngành Luật kinh tế của sinh viên trường Đại học Thương Mại. Nội dung chính của bài viết liên quan tới vấn đề pháp luật đối với giao kết và thực hiện hợp đồng lao động. Bài viết được tác giả phân tích chỉ ra các nguyên tắc cơ bản về pháp luật điều chỉnh giao kết và thực hiện hợp đồng. Bên cạnh đó tác giả cũng đưa ra được thực trạng thực hiện các quy phạm pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động tại công ty cổ phần nhựa quỳnh hằng. Trong đề tài nghiên cứu tác giả cũng đã đưa ra kiến nghị hoàn thiện nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động tại đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 6: pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa thực tiễn tại công ty cổ phần chuỗi thực phẩm TH.

Tiếp theo sau đây là bài khóa luận ngành Luật kinh tế của sinh viên trường Đại học Thương Mại. Bài viết phân tích và làm rõ về vấn đề pháp luật dưới góc độ hợp đồng mua bán hàng hóa. Đầu tiên tác giả đã đưa ra những các nguyên tắc của pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa. Tiếp theo nghiên cứu và trình bày về thực tiễn việc thực hiện các quy phạm pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán tại công ty cổ phần chuỗi thực phẩm TH. Từ kết quả nghiên cứu và khảo sát đề xuất kiến nghị nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 7: pháp luật về giao kết hợp đồng lao động thực tiễn thực hiện tại công ty cổ phần du lịch Nam Định.

Dưới đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Luật kinh tế của sinh viên trường Đại học Thương Mại nghiên cứu về pháp luật đối với sau kết hợp đồng lao động tại công ty cổ phần du lịch Nam Định. Đề tài nghiên cứu được hoàn thiện vào năm 2022 dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Thái trường. Trong đề tài nghiên cứu tác giả đã chỉ ra cơ sở ban hành và nội dung pháp luật điều chỉnh giao kết hợp đồng lao động. Cùng với đó phân tích vẻ thực trạng thực hiện quy phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao động tại đơn vị nghiên cứu. Đề xuất giải pháp kiến nghị hoàn thiện pháp luật về sau kết hợp đồng lao động.

XEM THÊM ==>  Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế Hay + Bài Mẫu

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 8: thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Kinh Đô.

Đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp Luật kinh tế của sinh viên trường Đại học Lao động Xã hội. Nội dung chính của bài viết là vấn đề pháp luật về cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Kinh Đô. Đề tài có tất cả 81 trang với kết cấu được chia thành ba chương như sau: chương 1 là cơ sở lý luận về cơ cấu và tổ chức hoạt động của công ty cổ phần; chương 2 Thực trạng thực hiện pháp luật về cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Kinh Đô; chương 3 Nhận xét đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cơ cấu tổ chức và hoạt động tại đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 9: đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội.

Tiếp theo sau đây là bài khóa luận tốt nghiệp Luật kinh tế của sinh viên Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Đề tài đi sâu Tìm hiểu về vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. Trong phần đầu tiên tác giả đã chỉ ra được nội dung của pháp luật Việt Nam về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. Tiếp theo tiến hành phân tích thực trạng pháp luật lao động Việt Nam về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người sử dụng lao động. Và cho thấy được sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 10: pháp luật Việt Nam về quản trị Hợp tác xã.

Dưới đây là bài mẫu khóa luận ngành Luật kinh tế của sinh viên trường đại học Kinh tế – Luật thuộc đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài phân tích về vấn đề pháp luật Việt Nam dưới góc độ quản trị Hợp tác xã. Trong đề tài nghiên cứu tác giả đã chỉ ra đánh giá chung về tình hình nghiên cứu về mô hình quản trị Hợp tác xã tại Việt Nam. Cùng với đó chỉ ra được cơ cấu tổ chức và quản lý của hợp tác xã. Từ đó phân tích về kiểm soát xung đột lợi ích trong quản trị Hợp tác xã và hoàn thiện pháp luật đối với vấn đề này.

Nếu các bạn chưa chọn được một đề tài thích hợp có thể kham thảo thêm bài viết này để chọn lựa cho mình một đề tài nhé, qua đó còn có 10 bài mẫu bạn có thể TẢI Free ==>   Danh Sách 78 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Kinh Tế + Bài Mẫu

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 11: pháp luật về chuyện giữa xã hội đối với người khuyết tật từ thực tiễn thực hiện tại thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai.

Đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Luật kinh tế của sinh viên trường Đại học Mở Hà Nội. Nội dung chính của bài viết liên quan đến pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật. Bài viết được Khảo sát và nghiên cứu thực tiễn tại thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai trong năm 2020. Trong bài viết của mình tác giả đã cho thấy rằng vai trò của pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó Phân tích thực tiễn thì hành pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật tại đơn vị nghiên cứu. Đồng thời đưa ra yêu cầu cho việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 12: một số dạng hợp đồng thuê nhà đang được quan tâm trên thị trường kinh doanh bất động sản Việt Nam.

Tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay dưới đây là đề tài khóa luận luật kinh tế của sinh viên Khoa Luật trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài nghiên cứu và phân tích về một số dạng hợp đồng thuê nhà đang được quan tâm trên thị trường kinh doanh bất động sản ở Việt Nam hiện nay. Đề tài đã chỉ ra được nội dung cơ bản của hợp đồng cho thuê nhà ở tại Việt Nam. Phân tích và làm rõ các vấn đề lý luận thực tiễn của hợp đồng cho thuê nhà hình thành trong tương lai. Đưa ra được các vấn đề có thể xảy ra trong tranh cấp và bắt gặp tồn tại thực tiễn trong hợp đồng bất động sản. Từ đó đưa ra quan điểm cá nhân của mình đề xuất kiến nghị và hoàn thiện về vấn đề này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh tế số 13: pháp luật về thành lập và quản lý bị điều hành kinh doanh khoa học và công nghệ trực thuộc cơ sở Giáo dục Đại học công lập tại Việt Nam.

Cuối cùng là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Tế của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Bài viết nghiên cứu về vấn đề pháp luật đối với thành lập và quản lý điều hành doanh nghiệp khoa học và công nghệ truyền thuyết cơ sở giáo dục Đại học công lập tại Việt Nam hiện nay. Tác giả đã phân tích và làm rõ vấn đề pháp luật về thành lập và quản lý điều hành doanh nghiệp khoa học công nghệ dựa trên Khái niệm và những nội dung cơ bản. Từ đó phân tích quy định về chính sách ưu đãi Hỗ trợ các doanh nghiệp khoa học công nghệ của chính phủ cùng với quy định về quản lý và sử dụng đất đai tài sản và nguồn nhân lực. Bài viết cũng đã chỉ ra những khó khăn và vướng mắc trong vấn đề thi hành pháp luật về thành lập và quản lý điều hành doanh nghiệp Khoa Học Công Nghệ.

Download miễn phí

Trên đây là những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Tế điểm cao mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Đây đều là những bài mẫu được chúng tôi đánh giá trên nhiều tiêu chuẩn và trải qua quá trình chọn lọc kỹ càng. Chúng tôi mong rằng bài viết này của mình sẽ giúp các bạn hoàn thiện tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn gặp khó khăn trong quá trình làm bài thì hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây nhé.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x