Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh [Chất Lượng]

Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh

Bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh điểm cao. Nhằm giải quyết nhu cầu của các bạn sinh viên ngành này khi tìm kiếm tham khảo những bài mẫu về khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh. Để tổng hợp và đánh giá những bài mẫu đó, chúng tôi đã đưa ra những tiêu chuẩn nhất định và có sự chọn lọc kỹ càng. Dưới đây là 13 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh chúng tôi đã tổng hợp được. Các bạn hoàn toàn có thể tải miễn phí để nghiên cứu thêm.

Nếu có nhu cầu làm bài hoàn thiện theo nội dung chủ đề tương tự các bạn có thể kham thảo dịch vụ làm hộ khóa luận của chúng tôi, hiện nay chúng tôi có các chính sách ưu đãi giảm giá bài viết chất lượng, không đạo văn, chi phí hợp lý với các bạn sinh viên, học viên. Để được tư vấn trực tiếp hãy kết bạn mình nhé qua Zalo/Tele: 0917.193.864

Mục lục

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh số 1: pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam.

Đầu tiên chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết nghiên cứu về pháp luật đối với môi giới bất động sản ở Việt Nam. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã đưa ra các quy định của pháp luật về môi giới bất động sản của các nước trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tiếp theo sau đó phân tích thực tiễn thi hành môi giới bất động sản ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật đối với vấn đề này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh số 2: thẩm quyền của trọng tài trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại ở Việt Nam hiện nay.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết tìm hiểu về vấn đề thẩm quyền của trọng tài trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại ở Việt Nam hiện nay. Đề tài nghiên cứu có 85 Trang về kết cấu được chia thành ba chương lớn như sau: chương 1 là những vấn đề lý luận đối với thẩm quyền của trọng tài thương mại; chương 2 là các quy định của pháp luật Việt Nam về thẩm quyền của trọng tài thương mại và thực tiễn thi hành; chương 3 một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật đối với thẩm quyền của trọng tài thương mại.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh số 3: bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh bài viết này của một bạn sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội khoa Luật. Bài viết nghiên cứu và làm rõ cơ sở khoa học về vấn đề bảo vệ quyền lợi NTD và pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam. Phân tích các quy định trong pháp luật Việt Nam về BVQLNTD trong TMĐT, các ưu điểm và bất cập của các quy định này về mặt nội dung cũng như khi đưa vào thực tiễn. Bao gồm cụ thể 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử. Chương 2: Thực trạng Việt Nam về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử. Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh số 4: pháp luật về giao đất có thu tiền sở hữu đất theo luật đất đai năm 2013.

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp ngành Luật kinh doanh của sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết phân tích và làm rõ về pháp luật đối với giao đất có thu tiền sử dụng theo luật đất đai năm 2013. Đầu tiên tác giả đã cho thấy được kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về thực hiện giao đất như Úc; Trung Quốc; Hoa Kỳ. Tiếp theo tác giả phân tích về các quy định của pháp luật Việt Nam đối với đất có thu tiền sử dụng. Sau đó đề xuất định hướng hoàn thiện pháp luật về giai đoạn có thu tiền sử dụng đất và giải phép thực thi vấn đề này.

Download miễn phí

Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh
Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Luật Kinh Doanh

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh số 5: áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay sau đây là bài mẫu khóa luận khoa Luật kinh doanh của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề tài đã triển khai nghiên cứu về vấn đề áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại theo pháp luật Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Thứ nhất tác giả đã đưa ra được pháp luật về phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ. Thứ hai chỉ rõ pháp luật Việt Nam hiện hành về các biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm pháp luật về chống bán phá giá; pháp luật về chống trợ cấp và pháp luật về biện pháp tự vệ. Thứ ba đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về Áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tại Việt Nam.

Download miễn phí

 Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh số 6: quản tài viên trong pháp luật phá sản Việt Nam.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận ngành Luật kinh doanh của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung chính của bài viết là vấn đề quản tài viên trong pháp luật phá sản Việt Nam hiện nay. Chương 1 tác giả cho thấy một số vấn đề lý luận liên quan đến quản tài viên và địa vị pháp lý của quản tài viên trong thủ tục phá sản. Chương 2 tác giả Phân tích thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật vềquản tài viên ở Việt Nam hiện nay. Chương 3 đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật đối với quản tài viên ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh số 7: học thuyết Xuyên Màn trách nhiệm hữu hạn Công ty.

Dưới đây làm bài khóa luận ngành Luật kinh doanh của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Tác giả đã lựa chọn nghiên cứu về học thuyết xem mà trách nhiệm hữu hạn Công ty trong luật kinh doanh. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã cho thấy tính trách nhiệm hữu hạn và tư cách pháp nhân của công ty. Cùng với đó Phân tích thực trạng áp dụng học thuyết Xuyên Màn trách nhiệm hữu hạn Công ty trên thị trường Việt Nam hiện nay. Từ kết quả khảo sát và phân tích đưa ra đánh giá cá nhân và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng học thuyết này trên thị trường Việt Nam.

XEM THÊM ==>  Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Tế Hay Và Điểm Cao

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh Số 8: trách nhiệm của người quản lý người điều hành trong công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp năm 2014.

Đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Luật kinh doanh của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết đã nghiên cứu về những quy định của pháp luật Việt Nam đối với người quản lý và người điều hành trong trách nhiệm quản lý điều hành của công ty cổ phần. Đầu tiên tác giả đã cho thấy vai trò của việc xác định người quản lý và người điều hành trong công ty cổ phần theo luật pháp Việt Nam. Tiếp theo phân tích thực tiễn thi hành quy định của luật doanh nghiệp 2014 về người quản lý và người điều hành đối với trách nhiệm trong công ty cổ phần. Từ đó đưa ra biện pháp để các quy định của pháp luật về trách nhiệm của người quản lý và điều hành trong công ty cổ phần có hiệu quả trên thực tế.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh số 9: doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam trường hợp của doanh nghiệp xã hội KOTO.

Tiếp tục là Bài Mẫu Khóa Luận Luật Kinh Doanh của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết nghiên cứu và làm rõ về doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam qua thực tiễn doanh nghiệp xã hội KOTO. Bài viết có tất cả 86 Trang với kết cấu được chia thành 3 chương như sau: chương 1 tác giả tổng quan về cơ sở lý luận và thực tiễn của doanh nghiệp xã hội; chương 2 tác giả Phân tích thực trạng pháp luật về doanh nghiệp xã hội và trường hợp của doanh nghiệp xã hội KOTO; chương 3 tác giả đưa ra một số kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam hiện nay.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh số 10: bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan theo pháp luật Việt Nam.

Sau đây làm bài khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Luật của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề tài triển khai nghiên cứu và làm rõ về vấn đề bảo vệ quyền tác giả và các quyền liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã đưa ra được cơ sở lý luận của Xử lý vi phạm cảnh tác giả và các quyền liên quan theo pháp luật Việt Nam. Phân tích thực trạng bảo vệ quyền tác giả và các quyền liên quan tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ kết quả nghiên cứuvà khảo sát thực tiễn tác giả đưa ra biện pháp hoàn thiện chính sách bảo hộ và thực dân quyền tác giả; hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả cũng như hoàn thiện cơ chế tổ chức thực thi chính sách này.

XEM THÊM ==>  13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Thương Mại Quốc Tế Điểm Cao

Download miễn phí

 Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh số 11: quy định của luật cạnh tranh Việt Nam về xử lý hành vi lạm dụng vị trí độc quyền.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận ngành Luật kinh doanh của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Mày biết triển khai nghiên cứu về các quy định của luật cạnh tranh Việt Nam đối với xử lý hành vi lạm dụng vị trí độc quyền trên thị trường hiện nay. Đề tài đã làm sáng tỏ những vấn đề lý luận liên quan đến hành vi lạm dụng vị trí độc quyền theo quy định của luật cạnh tranh Việt Nam. Cùng với đó Phân tích thực trạng hành vi lạm dụng vị trí độc quyền tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và khảo sát thực tế nêu lên những vấn đề cần xem xét và đề xuất giải pháp nhằm đẩy lùi hành vi lạm dụng vị trí độc quyền trên thị trường hiện nay.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh số 12: pháp luật về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

Dưới đây là Bài Mẫu Khóa Luận Về Luật Kinh Doanh của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết nghiên cứu làm rõ về vấn đề pháp luật đối với mua bán và sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam. Thứ nhất tác giả đã đưa ra được những vấn đề pháp lý của sáp nhập vào mua bán doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thứ hai phân tích thực trạng pháp luật về sáp nhập và mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam dựa trên các nội dung và quy định khác nhau. Thứ ba đề xuất giải đáp hoàn thiện pháp luật về sáp nhập vào mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật kinh doanh số 13: bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đây là bài mẫu khóa luận ngành Luật kinh doanh của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung chính của bài viết liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của doanh nghiệp tại Việt Nam. Chương 1 tác giả đưa ra một số vấn đề lý luận về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu doanh nghiệp tại Việt Nam. Chương 2 tác giả Phân tích thực trạng bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Chương 3 đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật và công tác thực thi pháp luật đối với vấn đề này.

Download miễn phí

Như vậy chúng tôi đã chia sẻ tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh hay và điểm cao. Những bài mẫu trên đã được chúng tôi tham khảo và tổng hợp từ nhiều nguồn tin uy tín khác nhau. Và đã trải qua một quá trình đánh giá và chọn lọc. Đảm bảo 100% về chất lượng nội dung thông tin. Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ hỗ trợ các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x