Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kiểm Toán 9 Điểm

Bài mẫu khóa luận tốt ngành Kiểm Toán

Bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kiểm toán hay và điểm cao. Nhằm giải quyết những khó khăn, hạn chế của các bạn sinh viên trong quá trình hoàn thiện và phân tích bài khóa luận của mình. Những bài mẫu này đều được chúng tôi tổng hợp và chọn lọc trên nhiều tiêu chí khác nhau. Và sau đây là 13 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kiểm toán điểm cao mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Các bạn có thể tải miễn phí những bài mẫu này để nghiên cứu sâu hơn.

Các trường đại học, cao đẳng ngày càng yêu cầu khó hơn đối với các bài báo cáo, khóa luận tốt nghiệp, đặc biệt là các bài viết đều được kiểm tra đạo văn lỗi khắt khe, đòi hỏi các bạn cần phải đầu tư rất nhiều thời gian mới thực hiện tốt được bài báo cáo, khóa luận. Hãy liên hệ với dịch vụ làm hộ khóa luận tốt nghiệp của chúng tôi nếu các bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình làm bài. Hãy kết bạn mình qua Zalo/Tele: 0917.193.864 để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.

Mục lục

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kiểm toán số 1: kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn deloitte Việt Nam.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành Kiểm Toán số 1 là kết quả nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết nghiên cứu về vấn đề kiểm toán các khoản ước tính kế toán. Bài viết có tất cả 59 trang với kết cấu được chia thành ba chương như sau: chương 1 giới thiệu về công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam; chương 2 tác giả phân tích về vấn đề kiểm toán các ước tính kế toán tại đơn vị nghiên cứu; chương 3 tác giả Doraemon nhận xét cá nhân và kiến nghị cho tình hình phát triển của công ty cũng như cho quy trình kiểm toán ước tính kế toán của đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kiểm toán số 2: thủ tục kiểm toán khoảng ước tính kế toán được áp dụng tại công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp Kiểm Toán của sinh viên trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh khoa Kế Toán. Bài viết nghiên cứu về vấn đề thủ tục kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại đơn vị. Trong đề tài nghiên cứu tác giả đã chỉ ra thủ tục kiểm toán và các khoản ước tính kế toán theo yêu cầu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Cùng với đó tác giả phân tích về phần mềm hỗ trợ cho công việc kiểm toán được sử dụng tại đơn vị này. Tiến hành phân tích thực tế về quy trình kiểm toán ước tính kế toán tại đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kiểm toán số 3: hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và kế toán tnd thực hiện.

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp Kiểm Toán của sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết đi sâu nghiên cứu về vấn đề hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính. Đề tài nghiên cứu đã thể hiện tổng quan về khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Phân tích về các giai đoạn trong công tác kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo báo cáo tài chính.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kiểm toán số 4: kiểm toán chi phí hoạt động tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Việt Nhất.

Đây là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kiểm Toán của sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chính của bài viết là vấn đề kiểm toán chi phí hoạt động tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Việt nhất. Bài viết có 81 trang và kết cấu được chia thành ba chương như sau: chương 1 là cơ sở lý luận về chi phí hoạt động và kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính; chương II là thực trạng công tác kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính tại đơn vị nghiên cứu; chương 3 đưa ra nhận xét và kiến nghị cho đề tài nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt ngành Kiểm Toán
Bài mẫu khóa luận tốt ngành Kiểm Toán

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kiểm toán số 5: kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

Tiếp theo sau đây là bài mẫu khóa luận ngành Kiểm Toán của sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết tiến hành tìm hiểu về công tác kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính. Tác giả đã thể hiện được tình hình nhân sự và tình hình doanh thu của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn chuẩn Việt. Bên cạnh đó phân tích về thực trạng công tác kiểm toán vốn bằng tiền trong báo cáo tài chính tại đơn vị này. Từ kết quả nghiên cứu và khảo sát tiến hành đưa ra kiến nghị hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại đơn vị.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kiểm toán số 6: kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán tư vấn Rồng Việt.

Dưới đây là đề tài khóa luận ngành Kiểm Toán của sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết nghiên cứu và làm rõ về kiểm toán khoản mục nợ phải thu của khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính. Nội dung chính của bài viết được tác giả phân tích và trình bày dựa trên cơ sở lý luận của ba chương lớn. Chương 1 là cơ sở lý thuyết về đề tài nghiên cứu. Chương 2 đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu. Chương 3 đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn Rồng Việt.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kiểm toán số 7: kiểm toán tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và định giá thăng long chi nhánh miền Nam.

Đây là bài khóa luận tốt nghiệp ngành Kiểm Toán của sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết nghiên cứu và làm rõ về vấn đề kiểm toán tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính. Đầu tiên tác giả đã thể hiện được cơ cấu tổ chức quản lý tại đơn vị nghiên cứu. Tiếp theo phân tích thực trạng công tác kiểm toán tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại đơn vị này. Từ kết quả nghiên cứu đó đưa ra nhận xét về kiến nghị trong hoạt động kiểm toán tiền tại đơn vị công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và định giá thăng long.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>   Danh Sách Đề tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Kế Toán + Bài Mẫu Hay

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kiểm toán số 8: kiểm toán khoản mục Nội chi phí hoạt động tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán tư vấn Rồng Việt.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Kiểm toán số 8 này là kết quả nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết đã nghiên cứu và làm rõ về vấn đề kiểm toán khoản mục chi phí hoạt động tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán rồng Việt. Đầu tiên tác giả đã đưa ra quy trình kiểm toán khoản mục chi phí hoạt động theo báo cáo tài chính. Tiếp theo sau đó phân tích và đánh giá về thực trạng quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính tại đơn vị nghiên cứu.

Download miễn phí

 Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kiểm toán số 9: kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán tư vấn Rồng Việt.

Đây là bài khóa luận tốt nghiệp ngành Kiểm toán của sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết này đã nghiên cứu về công tác kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tư vấn tại công ty. Kết cấu của bài viết được chia thành ba chương lớn như sau: chương 1 là cơ sở lý luận trong công tác kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính; chương 2 Thực trạng quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính tại đơn vị nghiên cứu; chương 3 là nhận xét về kiến nghị cho vấn đề.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kiểm toán số 10: kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao tài sản cố định trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn Rồng Việt.

Dưới đây là bài mẫu khóa luận ngành Kiểm Toán số 10 của sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết đi sâu Phân tích về vấn đề kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao tài sản cố định. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã đưa ra được cơ sở lý luận về kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao. Phân tích chương trình kiểm toán chung tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn Rồng Việt. Từ đó đưa ra đánh giá nhận xét về chương trình kiểm toán và đề xuất kiến nghị cho doanh nghiệp này.

Download miễn phí

XEM THÊM ==>    Mẹo Viết Báo Cáo Thực Tập Kế Toán, Kiểm Toán Hay Nhất

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kiểm toán số 11: kiểm toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc liên đội kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán aasc.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận ngành Kiểm Toán của sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chính của bài viết là vấn đề kiểm toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán. Bài viết đã chỉ ra vấn đề kiểm toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc liên đội kế toán dựa trên ba tiêu chí khác nhau. Cùng với đó tác giả chỉ ra các thủ tục kiểm toán được thực hiện bao gồm thủ tục kiểm tra số dư thông thường và thủ tục chuyên dùng. Bên cạnh đó tác giả đưa ra quan điểm cá nhân đánh giá khách quan và tổng quát về vấn đề nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kiểm toán số 12: kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Vaco.

Đây là mẫu khóa luận tốt nghiệp Kiểm Toán của sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết phân tích làm rõ về vấn đề kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính. Đề tài nghiên cứu đã chỉ ra được các giai đoạn của quy trình kiểm toán chung trong chi phí hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính. Phân tích về thực trạng quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính tại đơn vị nghiên cứu. Từ kết quả nghiên cứu đó đưa ra đánh giá cá nhân và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí hoạt động tại đơn vị này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp kiểm toán số 13: kiểm toán khoản mục giá vốn bán hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn thuế Atax.

Bài mẫu cuối cùng này là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kiểm Toán nghiên cứu về vấn đề kiểm toán khoản mục giá vốn bán hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính. Đề tài nghiên cứu của tất cả 61 Trang được chia thành ba chương như sau: chương 1 là cơ sở lý luận về kiểm toán khoản 1 giờ vốn bán hàng theo chương trình kiểm toán mẫu; chương 2 là thực trạng kiểm toán khoản nộp ra vốn bán hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại đơn vị nghiên cứu; chương 3 là nhận xét và một số kiến nghị hoàn thiện kiểm toán khoản mục 64 bán hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị này.

Download miễn phí

Như vậy chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kiểm Toán hay và chất lượng. Những bài mẫu này là những bài mẫu đã được chúng tôi đánh giá trên nhiều tiêu chí và tham khảo từ những nguồn tin uy tín. Mong rằng bài viết của chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp kiểm toán. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x