Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Digital Marketing Chất Lượng Cao

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Digital Marketing

Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Digital Marketing điểm cao. Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình, có nhiều bạn học viên gặp phải những vấn đề về tìm kiếm tài liệu nghiên cứu, phân tích nội dung vấn đề, … Để khắc phục những vấn đề này cho các bạn sinh viên, chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp digital marketing đã được chúng tôi tổng hợp và chọn lọc kỹ càng. Những bài mẫu này các bạn đều có thể tải miễn phí.

Khi làm báo cáo, khóa luận chắc hẳn các bạn sinh viên gặp một số khó khăn nhất định như không tìm được công ty, hay đề tài, không hoàn thành bài tốt, có thể liên hệ qua dịch vụ viết hộ khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust nhé. Kết bạn mình qua Zalo/Tele: 0917.193.864 để được mình báo giáo và tư vấn trực tiếp.

Mục lục

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp digital marketing số 1: đánh giá hoạt động digital marketing của công ty cổ phần tư vấn và quảng cáo trực tuyến Flyads.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp digital marketing đầu tiên là kết quả nghiên cứu của sinh viên trường đại học Kinh tế thuộc đại học Huế. Nội dung chính của đề tài này là đánh giá hoạt động digital marketing của công ty cổ phần tư vấn và quảng cáo. Bài viết có tất cả 113 trang và được chia thành các chương như sau: chương 1 là tổng quan về vấn đề nghiên cứu, chương 2 tiến hành đánh giá hoạt động marketing của Công ty tư vấn và quảng cáo trực tuyến đối với chi nhánh Huế, chương 3 đưa ra đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của doanh nghiệp này.

Download miễn phí

 Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp digital marketing số 2: đánh giá sữa hài lòng của học viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo digital Marketing tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và Đào tạo Oabi.

Tiếp theo sau đây là một đề tài khóa luận ngành digital marketing của sinh viên trường đại học Kinh tế thuộc đại học Huế. Bài viết anh nghiên cứu về đánh giá sự hài lòng của học viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo Marketing tại doanh nghiệp. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã chỉ ra khắp mô hình đo lường chất lượng dịch vụ và phân tích mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. Cùng với đó Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của học viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp digital marketing số 3: phát triển dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số của công ty cổ phần công nghệ truyền thông số 1.

Dưới đây là một bài khóa luận tốt nghiệp ngành digital marketing của sinh viên trường Đại học Thương Mại. Bài viết đã nghiên cứu về vấn đề phát triển dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số của công ty cổ phần công nghệ truyền thông số 1. Bài viết có tất cả 44 trang và được chia thành các chương như sau. Chương 1 tác giả chỉ ra một số vấn đề lý luận về phát triển thương mại dịch vụ. Chương 2 phân tích và đánh giá thực trạng phát triển thương mại Dịch vụ tiếp thị số của công ty cổ phần công nghệ truyền thông số 1. Chương 3 đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển thương mại Dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số của công ty cổ phần công nghệ truyền thông số 1.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp digital marketing số 4: ứng dụng digital marketing vào Quảng bá du lịch cộng đồng tại làng cổ Phước tích.

Bài mẫu số 4 này là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Digital Marketing của sinh viên trường đại học Kinh tế thuộc đại học Huế. Nội dung chính của bài viết liên quan tới vấn đề ứng dụng nền tảng digiatal marketing vào trong quảng bá du lịch cộng đồng tại làng cổ Phước tích. Trong bài viết của mình tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp và sơ cấp; phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu; phương pháp thống kê mô tả. Nhằm đánh giá được thực trạng vấn đề du lịch cộng đồng tại làng có phước tích và vấn đề quảng bá du lịch tại địa phương này.

Download miễn phí

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Digital Marketing
Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Digital Marketing

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp digital marketing số 5: nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Trị.

Tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay dưới đây là bài mẫu khóa luận digital marketing của sinh viên trường đại học Kinh tế Huế Khoa Quản trị kinh doanh. Nội dung chính của Đề tài nghiên cứu liên quan tới vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank chi nhánh Quảng Trị. Bài viết với kết cấu được chia thành ba chương cơ bản như sau: chương 1 là cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động marketing của ngân hàng thương mại; chương 2 là thực trạng vấn đề marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Quảng Trị; chương 3 đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing của ngân hàng này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp digital marketing số 6: nghiên cứu tình hình ứng dụng digital marketing trong hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên truyền thông và giải trí.

Tiếp theo sau đây là bài mẫu khóa luận ngành digital marketing của sinh viên trường đại học Kinh tế thuộc đại học Huế. Nội dung chính của bài viết liên quan tới vấn đề nghiên cứu tình hình ứng dụng marketing cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam. Bài viết đã đánh giá dựa trên đối tượng nghiên cứu; tần suất đăng bài; chất lượng fan trên các fanpage; thống kê các chỉ số trên fanpage và thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các nền tảng mạng xã hội. Tác giả cũng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả Việc ứng dụng marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp digital marketing số 7: đánh giá hoạt động digital marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ outfitz.

Dưới đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp digital marketing một sinh viên trường đại học Kinh tế Huế. Bài viết đã nghiên cứu vấn đề đánh giá hoạt động marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Outfiz. Đề tài nghiên cứu có tất cả 92 trang với kết cấu được chia thành ba chương cơ bản. Trong một chỉ ra cơ sở lý luận và thực tiễn về digital marketing. Chương 2 tác giả đánh giá hoạt động marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ. Chương 3 tác giả đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của doanh nghiệp này.

XEM THÊM ==>  Trọn bộ 53 Khóa Luận Digital Marketing (Marketing Online), Hay

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp digital marketing số 8: hoàn thiện hoạt động digital marketing của công ty cổ phần truyền thông và công nghệ conando.

Ngay sau đây là bài khóa luận ngành digital marketing của sinh viên trường đại học Kinh tế thuộc đại học Huế. Bài viết đi sau nghiên cứu về vấn đề hoàn thiện hoạt động marketing của công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Conando. Trong bài viết này tác giả đã đưa ra các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động marketing của công ty thông qua các đặc điểm về khách hàng đặc điểm về cạnh tranh và khuynh hướng phát triển của xã hội và công nghệ. Đồng thời tác sảo cũng đã đưa ra các định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn 2021 đến 2022 từ đó có những nhóm giải pháp hoàn thiện cụ thể.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp digital marketing số 9: Đánh giá việc vận dụng digital marketing trong hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn vinahost.

Đây là bài mẫu khóa luận digital marketing của sinh viên trường Đại học Tài chính Marketing Khoa Quản trị kinh doanh. Nội dung chính của bài viết là Đánh giá việc vận dụng digital marketing trong hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn vinahost. Bài viết có tất cả 80 trang được chia thành các chương như sau: chương 1 là cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng và vận dụng digital marketing trong bán hàng; chương 2 là thực trạng vấn đề vận dụng digital marketing trong hoạt động bán hàng của công ty vinahost; chương 3 đưa ra đánh giá nhận xét và giải pháp cho vấn đề này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp digital marketing số 10: hoàn thiện hoạt động digital marketing tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Xanh Việt.

Tiếp theo sau đây là bài khóa luận tốt nghiệp digital marketing của sinh viên trường đại học Kinh tế Huế. Bài viết đã triển khai nghiên cứu đối với công tác hoàn thiện hoạt động digital marketing tại công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch xanh Việt. Trong bài viết này tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp; phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp; phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu. Từ đó làm nổi bật lên hoạt động digital marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch xanh Việt.

XEM THÊM ==>  #55 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Digital Marketing + Bài Mẫu Điểm Cao

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp digital marketing số 11: hoàn thiện hoạt động digital marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn thương hiệu và đồng phục Lyon.

Đây là mẫu khóa luận digital marketing của sinh viên trường đại học Kinh tế Huế. Nội dung chính của bài viết này là hoàn thiện hoạt động marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn thương hiệu và đồng phục Lyon. Bài viết có tất cả 78 trang và được chia thành ba chương lớn như sau: chương 1 tác giả tiến hành tổng quan về đề tài nghiên cứu trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn; chương 2 đánh giá hoạt động marketing của doanh nghiệp này; chương 3 tác giả đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn thương hiệu và đồng phục Lyon.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp digital marketing số 12: nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn khóa học về đi saito marketing tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và Đào tạo Oabi của học viên.

Tiếp theo sau đây là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Digital Marketing của sinh viên trường đại học Kinh tế Huế. Bài viết đã tiến hành nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn khóa học về digital marketing tại công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và Đào tạo Oabi. Trong đề tài này tác giả đã đưa ra được các hành vi tiêu dùng trong lĩnh vực giáo dục và những quyết định lựa chọn dịch vụ giáo dục của học viên hiện nay. Bên cạnh đó tác giả cũng đã phân tích kết quả nghiên cứu các yếu tố biến kiểm định sự khác biệt về quyết định lựa chọn khóa học của học viên. Từ đó có những đề xuất và giải pháp tăng cường khả năng thu hút học viên trong khóa học.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp digital marketing số 13: đánh giá hoạt động digital marketing tại trung tâm đào tạo Âm Nhạc kidsmusic chi nhánh Huế.

Bài mẫu số 13 này là bài khóa luận ngành digital marketing của sinh viên trường đại học Kinh tế Huế. Bài viết đã triển khai nghiên cứu về hoạt động digital marketing tại trung tâm đào tạo âm nhạc. Bài viết của tất cả 101 Trang được chia thành các chương như sau: chương 1 là cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề digital marketing; chương 2 Phân tích thực trạng marketing của trung tâm đào tạo âm nhạc; chương 3 đề ra định hướng và giải pháp phát triển hệ thống hoạt động digital marketing của trung tâm đào tạo âm nhạc Kidsmusic Huế.

Download miễn phí

Trên đây là những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Digital Marketing chất lượng và được đánh giá cao mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Chúng tôi cam đoan những bài mẫu này được tổng hợp và chọn lọc từ những nguồn tin uy tín. Đảm bảo về chất lượng nội dung mà các bạn được tiếp cận là đúng và chính thống. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình nghiên cứu thực hiện bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi. Nếu có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ xin liên kết với chúng tôi qua thông tin dưới đây nhé.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x