Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Bảo Hiểm Hay Và Điểm Cao

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Bảo Hiểm

Ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Bảo Hiểm hay và điểm cao. Nhằm giải quyết và giúp các bạn vượt qua những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Chúng tôi đã tiến hành tham khảo, thống kê và chọn lọc trên nhiều tiêu chí khác nhau. Để đưa đến cho các bạn tham khảo 13 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm chất lượng cao. Những bài mẫu này các bạn hoàn toàn có thể tải miễn phí.

Để hoàn thành một bài khóa luận tốt nghiệp, ngoài việc các bạn phải thành thạo các kỹ năng về phân tích tài liệu, thu thập tài liệu thì các kỹ năng mềm về vi tính văn phòng cũng khá quan trọng để hoàn thiện tốt bài báo cáo hay khóa luận, nhóm chúng tôi nhận làm khóa luận thuê đảm bảo hoàn thiện từ hình thức đến nội dung giúp bài viết của bạn dễ dàng đạt được điểm số cao. Hãy kết bạn mình qua Zalo/Tele: 0917.193.864 để được tư vấn miễn phí.

Mục lục

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm số 1: bảo hiểm xây dựng và lắp đặt tại công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex Thực trạng và giải pháp.

Đầu tiên chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành bảo hiểm của sinh viên trường Đại học Ngoại thương Khoa Quản trị kinh doanh. Đề tài đã tiến hành nghiên cứu và phân tích về công tác bảo hiểm xây dựng và lắp đặt tại công ty Cổ phần Bảo Hiểm. Bài viết có tất cả 110 Trang với kết cấu được chia thành 3 chương như sau: chương 1 là lý luận chung về bảo hiểm xây dựng và lắp đặt; chương 2 Phân tích thực trạng kiểm tra nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng và lắp đặt tại đơn vị nghiên cứu; chương 3 đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bảo hiểm xây dựng tại đơn vị này trong thời gian tới.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm số 2: bảo hiểm nông nghiệp ở các nước Mĩ Latinh và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Tiếp theo sau đây là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Bảo Hiểm của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Bài viết đã nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề bảo hiểm nông nghiệp ở các nước Mĩ Latinh và rút ra được bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đề tài nghiên cứu cho chị ra các loại hình bảo hiểm nông nghiệp phổ biến hiện nay. Tiếp theo sau đó tiến hành công tác phân tích thực trạng phát triển dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp ở các nước Mĩ La tinh. Từ đó rút ra được bài học kinh nghiệm cho Việt Nam đối với Triển khai bảo hiểm nông nghiệp và định hướng phát triển dịch vụ bảo hiểm này.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm số 3: bảo hiểm tín dụng xuất khẩu kinh nghiệm của các nước và ý nghĩa thực tiễn đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam.

Dưới đây làm bài khóa luận tốt nghiệp ngành bảo hiểm của sinh viên trường Đại học Ngoại thương Khoa Tài chính ngân hàng. Nội dung của bài viết liên quan tới vấn đề bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Tác giả đã tiến hành tìm hiểu những vấn đề cơ bản về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và vai trò của bảo hiểm tín dụng xuất khẩu đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Cùng với đó nghiên cứu tình hình hoạt động bảo hiểm tín dụng của các nước trên thế giới. Trong bài viết của mình tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp thu thập; phương pháp đánh giá trên cơ sở phân tích.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm số 4: bảo hiểm tín dụng xuất khẩu lý thuyết và ý nghĩa thực tiễn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

Đây là bài mẫu khóa luận ngành bảo hiểm của sinh viên trường Đại học Ngoại thương khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế. Bài viết tiếp cận triển khai dưới góc độ bảo hiểm tín dụng xuất nhập khẩu và lý thuyết thực tiễn đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Đề tài đã chỉ ra được các loại hình bảo hiểm thương mại song song với bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Cùng với đó phân tích được lợi ích của bảo hiểm tín dụng xuất khẩu đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hiện nay. Từ đó đưa ra kiện toàn không pháp lý về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu cùng với các công cụ giám sát và hệ thống thông tin.

Download miễn phí

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Bảo Hiểm
Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Bảo Hiểm

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm số 5: bảo hiểm hàng không và triển vọng phát triển tại Việt Nam.

Tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay dưới đây là mẫu khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm của sinh viên trường Đại học Ngoại thương Khoa Quản trị kinh doanh. Nội dung chính của bài viết liên quan tới vấn đề bảo hiểm hàng không và triển vọng phát triển tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bài viết có tất cả 99 trang với kết cấu được chia thành ba chương như sau: chương 1 là những vấn đề lý luận liên quan tới bảo hiểm nói chung và bảo hiểm hàng không nói riêng; chương 2 là thực trạng hoạt động bảo hiểm hàng không tại Việt Nam; chương 3 Phân tích triển vọng và giải pháp phát triển bảo hiểm hàng không ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm số 6: bảo hiểm nông nghiệp tại Mỹ và một số kiến nghị đối với chính sách phát triển bảo hiểm nông nghiệp của Việt Nam.

Tiếp theo sau đây là bài khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm của sinh viên trường Đại học Ngoại thương khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế. Bài viết nghiên cứu về vấn đề bảo hiểm nông nghiệp tại Mỹ và một số kiến nghị đối với chính sách phát triển bảo hiểm nông nghiệp của Việt Nam hiện nay. Trong phần đầu tiên tác giả đã chỉ ra được các loại hình bảo hiểm nông nghiệp phổ biến bao gồm bảo hiểm cây trồng và bảo hiểm chăn nuôi. Cùng với đó tác giả phân tích đánh giá chung về hoạt động bảo hiểm nông nghiệp tại Mỹ. Đưa ra các định hướng kiến nghị đối với chính sách phát triển bảo hiểm nông nghiệp của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm số 7: bảo hiểm tín dụng xuất khẩu nhìn từ kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Dưới đây là đề tài khóa luận ngành bảo hiểm của sinh viên trường Đại học Ngoại Thương. Bài viết đã nghiên cứu về cái vấn đề bảo hiểm tín dụng xuất khẩu nhìn từ góc độ kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm được rút ra cho Việt Nam hiện nay. Tác giả đã chỉ ra các đặc điểm của hoạt động bảo hiểm tín dụng xuất khẩu trên thế giới thông qua các yếu tố tích cực và tiêu cực. Phân tích và chỉ ra kinh nghiệm bảo hiểm tín dụng tại Trung Quốc và tại Mỹ cho Việt Nam. Từ đó đưa ra giải pháp vận dụng kinh nghiệm về bảo hiểm tín dụng tại Việt Nam hiện nay.

XEM THÊM ==>  Khóa luận Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Bảo Hiểm

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm số 8: bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu và thực trạng tại Việt Nam.

Đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành bảo hiểm của sinh viên trường Đại học Ngoại thương khoa Kinh tế và ngoại thương. Nội dung chính của bài viết liên quan tới vấn đề bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu và thực trạng tại Việt Nam hiện nay. Bài viết có tất cả ba chương như sau: chương 1 tác giả khái quát về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu; chương 2 tác giả Phân tích thực trạng bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu tại Việt Nam hiện nay; chương 3 đưa ra những giải pháp phát triển trách nhiệm dân sự chủ tàu tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm số 9: bảo hiểm tiền gửi và giải pháp phát triển bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm số 9 này là kết quả nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Ngoại thương khoa Kinh tế Ngoại Thương. Bài viết Tập trung nghiên cứu về vấn đề bảo hiểm tiền gửi. Trong phần đầu tiên tác giả đã đưa ra cơ cấu tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi. Tiếp theo sau đó chỉ ra được thực trạng hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam từ khi thành lập tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Tiếp theo sau đó đưa ra một số giải pháp phát triển bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam đối với chính phủ và đối với các tổ chức bảo hiểm.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm số 10: bảo hiểm Việt Nam – Thực trạng và giải pháp phát triển.

Ngay sau đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm nghiên cứu về vấn đề thực trạng phát triển bảo hiểm Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã chỉ ra được sự cần thiết của bảo hiểm đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó Phân tích thực trạng hoạt động bảo hiểm xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua của các tổ chức kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam. Từ kết quả phân tích và khảo sát thực tế đưa ra định hướng phát triển cho bảo hiểm Việt Nam và kinh nghiệm phát triển của một số nước trên thế giới.

XEM THÊM ==>  Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Bảo Việt

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm số 11: bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Việt Nam.

Tiếp theo sau đây là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Bảo Hiểm của sinh viên trường đại học Kinh tế Quốc dân. Bài viết tiến hành nghiên cứu và làm rõ về vấn đề bảo hiểm vật chất xe cơ giới ở Việt Nam. Trong đề tài nghiên cứu tác giả đã đưa ra các vấn đề cơ bản về bảo hiểm vật chất xe cơ giới. Cùng với đó thể hiện và phân tích được thực trạng bảo hiểm vật chất xe cơ giới trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Tác giả cũng đã đánh giá được thực trạng thông qua các thành tựu và hạn chế của vấn đề này. Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác đề phòng và hạn chế tổn thất thực hiện chặt chết công tác giám định và bồi thường trong nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới.

Download miễn phí

 Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm số 12: bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam hiện nay.

Dưới đây là bài mẫu khóa luận ngành bảo hiểm của sinh viên trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết đang nghiên cứu và tiếp cận dưới góc độ bảo hiểm nhân thọ. Đề tài nghiên cứu đã chỉ ra các đặc điểm thị trường Bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam về sản phẩm; về kênh phân phối và về năng lực tài chính của doanh nghiệp. Cùng với đó tác giả đưa ra được nghiệp vụ tài sản nợ và có của công ty bảo hiểm. Bên cạnh đó tác giả cũng chỉ ra được các cơ chế phân bổ phí bảo hiểm và chi phí bảo hiểm. Từ đó tiến hành đề ra được giải pháp phát triển hoạt động bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam hiện nay.

Download miễn phí

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm số 13: bảo hiểm hỏa hoạn Thực trạng và giải pháp đối với công ty Bảo Việt.

Cuối cùng chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm nghiên cứu về vấn đề bảo hiểm hỏa hoạn qua thực tế tại tổng công ty Bảo Việt. Mục đích của Đề tài nghiên cứu nhằm tập hợp thống kê hóa các nguyên tắc lý luận được áp dụng trong loại hình bảo hiểm hiện nay cùng với các đặc điểm của loại hình này. Tác giả đã thể hiện được sự cần thiết và vai trò của bảo hiểm háo hạn trên thị trường Việt Nam cùng với quy trình công nghệ ngày càng hiện đại ngày nay. Tác giả cũng đã tiến hành phân tích các rủi ro có thể lựa chọn để bảo hiểm hỏa hoạn ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó tác giả đưa ra quan điểm cá nhân của mình đánh giá và nhận xét về vấn đề này.

Download miễn phí

Trên đây là những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Bảo Hiểm hay và chất lượng chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Nhằm giải quyết những khó khăn trong công tác tìm kiếm tài liệu tham khảo, phân tích và triển khai nghiên cứu vấn đề của các bạn sinh viên. Chúng tôi mong rằng bài viết sẽ hỗ trợ các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi. Nếu có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây nhé.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x