99 đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp dược tại bệnh viện

Báo cáo thực tập tốt nghiệp dược tại bệnh viện là một tài liệu tổng hợp và phân tích kết quả thực tập của sinh viên ngành Dược tại bệnh viện. Báo cáo này thường được yêu cầu để đánh giá kỹ năng và kiến thức của sinh viên sau quá trình thực tập, cũng như để hoàn thành yêu cầu tốt nghiệp của chương trình học.

 

Báo cáo thực tập tốt nghiệp dược tại bệnh viện thường bao gồm các phần chính sau:

1. Giới thiệu: Phần giới thiệu nêu rõ mục tiêu, đối tượng và phạm vi của báo cáo, cũng như cung cấp thông tin về bệnh viện nơi sinh viên đã thực tập.

2. Tổng quan về công việc thực tập: Trình bày về các hoạt động và nhiệm vụ mà sinh viên đã thực hiện trong suốt quá trình thực tập. Điều này bao gồm việc tham gia vào các quy trình dược, kiểm tra và phân tích thuốc, cung cấp thông tin và hướng dẫn cho bệnh nhân về sử dụng thuốc, và tham gia vào các hoạt động nghiên cứu liên quan đến dược phẩm.

3. Kết quả và đánh giá: Trình bày về kết quả của các hoạt động thực tập, bao gồm cả thành công và khó khăn đã gặp phải. Sinh viên có thể trình bày về việc áp dụng kiến thức học được trong thực tế, khả năng làm việc độc lập, khả năng giải quyết vấn đề và tương tác với bệnh nhân và nhân viên y tế khác.

4. Đánh giá về bệnh viện và môi trường thực tập: Sinh viên có thể trình bày về cơ sở vật chất, tài nguyên và môi trường làm việc tại bệnh viện. Đánh giá này có thể bao gồm cả những điểm mạnh và điểm yếu của bệnh viện trong việc đào tạo sinh viên ngành Dược.

5. Kết luận và kiến nghị: Phần kết luận tóm tắt những kinh nghiệm và học hỏi từ quá trình thực tập. Sinh viên có thể đưa ra những kiến nghị về cải thiện quá trình thực tập trong tương lai hoặc những đề xuất để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế liên quan đến dược phẩm.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp dược tại bệnh viện thường được viết bằng ngôn ngữ chuyên ngành, có cấu trúc rõ ràng và trình bày một cách logic. Nó cung cấp cái nhìn tổng quan về khả năng và thành tựu của sinh viên trong lĩnh vực Dược và là một tài liệu quan trọng trong quá trình đánh giá và xác nhận tốt nghiệp.


Phương pháp làm báo cáo thực tập tốt nghiệp dược tại bệnh viện

Phương pháp làm báo cáo thực tập tốt nghiệp dược về bệnh viện có thể tuân theo các bước sau:

 1.Thu thập thông tin: Trước tiên, bạn nên thu thập thông tin liên quan đến quá trình thực tập của mình. Điều này bao gồm các hoạt động đã thực hiện, các dự án đã tham gia, ghi chú và ghi lại những trải nghiệm quan trọng, và bất kỳ dữ liệu hoặc số liệu nào mà bạn có thể sử dụng để hỗ trợ và minh chứng cho báo cáo của mình.

 2. Xác định cấu trúc báo cáo: Xác định cấu trúc tổ chức cho báo cáo của bạn. Phần quan trọng nhất bao gồm: giới thiệu, tổng quan về công việc thực tập, kết quả và đánh giá, đánh giá về bệnh viện và môi trường thực tập, kết luận và kiến nghị. Có thể có các phần bổ sung khác tùy thuộc vào yêu cầu của trường học hoặc bệnh viện.

3. Viết báo cáo: Bắt đầu viết báo cáo bằng cách trình bày phần giới thiệu, trong đó bạn giới thiệu về mục tiêu của báo cáo và cung cấp thông tin cơ bản về bệnh viện nơi bạn đã thực tập.

4. Trình bày chi tiết về công việc thực tập: Trong phần này, bạn nên trình bày chi tiết về các hoạt động và nhiệm vụ mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập. Hãy miêu tả những gì bạn đã học được, các kỹ năng mà bạn đã phát triển, và những trải nghiệm quan trọng bạn đã có trong lĩnh vực Dược.

5. Đánh giá kết quả: Trình bày về kết quả của công việc thực tập. Nêu rõ thành công và khó khăn mà bạn đã gặp phải, và phân tích cách bạn đã ứng dụng kiến thức và kỹ năng của mình trong thực tế.

6. Đánh giá bệnh viện và môi trường thực tập: Đưa ra đánh giá về bệnh viện và môi trường làm việc của bạn. Trình bày về cơ sở vật chất, tài nguyên, sự hỗ trợ từ nhân viên y tế, và bất kỳ điểm mạnh và yếu nào bạn nhận thấy trong quá trình thực tập.

7. Kết luận và kiến nghị: Tóm tắt những kinh nghiệm và học hỏi từ quá trình thực tập, và đưa ra những kiến nghị cụ thể để cải thiện quá trình thực tập trong tương lai.

8. Chỉnh sửa và sắp xếp: Đọc lại báo cáo của bạn và chỉnh sửa để đảm bảo rõ ràng, logic và không có lỗi ngữ pháp hay chính tả. Sắp xếp các phần và đoạn văn một cách hợp lý để báo cáo trở nên dễ đọc và logic.

9. Đánh giá lại và sửa đổi: Sau khi hoàn thành bản nháp đầu tiên, hãy đánh giá lại nó và sửa đổi bất kỳ phần nào cần thiết để đảm bảo nó hoàn chỉnh và chính xác.

10. Hoàn thiện báo cáo: Sau khi đã sửa đổi và chỉnh sửa theo đánh giá của bạn, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị nó để nộp cho giảng viên hoặc người hướng dẫn của bạn.

  • Nhớ rằng, phương pháp làm báo cáo thực tập tốt nghiệp dược về bệnh viện có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của trường học hoặc bệnh viện nơi bạn thực tập. Hãy luôn kiểm tra hướng dẫn và yêu cầu cụ thể của người hướng dẫn hoặc trường học để đảm bảo bạn đáp ứng đầy đủ yêu cầu và chuẩn bị báo cáo tốt nghiệp một cách chính xác.

Công việc thực tập sinh viên thực tập tốt nghiệp dược tại bệnh viện

Công việc của sinh viên thực tập tốt nghiệp Dược tại bệnh viện bao gồm nhiều hoạt động và nhiệm vụ khác nhau dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn và nhân viên y tế chuyên nghiệp. Dưới đây là một số công việc thường gặp của sinh viên trong quá trình thực tập:

1. Tham gia vào quy trình dược: Sinh viên tham gia vào quy trình kiểm tra, lựa chọn, và phân tích thuốc dựa trên yêu cầu và đơn thuốc từ các bác sĩ và nhân viên y tế. Công việc bao gồm kiểm tra sự phù hợp của đơn thuốc, tìm hiểu về tác dụng và tác động phụ của thuốc, và chuẩn bị các loại thuốc cần thiết.

2. Giao tiếp và tư vấn về thuốc: Sinh viên gặp gỡ và tư vấn bệnh nhân về cách sử dụng thuốc, liều lượng, tác dụng phụ có thể xảy ra, và tương tác thuốc. Họ giải đáp các câu hỏi và cung cấp thông tin cần thiết để đảm bảo bệnh nhân hiểu rõ và sử dụng thuốc đúng cách.

3. Tham gia vào các hoạt động nghiên cứu: Sinh viên có thể tham gia vào các dự án nghiên cứu liên quan đến dược phẩm. Công việc này có thể bao gồm thu thập dữ liệu, phân tích kết quả, và đóng góp ý kiến trong việc phân tích dữ liệu nghiên cứu.

4. Ghi chép và báo cáo: Sinh viên ghi chép và báo cáo về quá trình làm việc và kết quả thực tập của mình. Họ viết báo cáo thực tập tốt nghiệp dược để trình bày các hoạt động, kết quả và đánh giá của mình trong quá trình thực tập.

5. Tham gia vào các buổi họp và đào tạo: Sinh viên có thể tham gia vào các buổi họp và đào tạo với người hướng dẫn và nhân viên y tế khác để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn của mình.

6. Tuân thủ các quy tắc an toàn: Sinh viên phải tuân thủ các quy tắc và quy định an toàn trong việc làm việc với các loại thuốc và trong môi trường bệnh viện. Họ phải áp dụng biện pháp phòng ngừa lây nhiễm và sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân khi cần thiết.

  • Lưu ý rằng công việc của sinh viên thực tập tốt nghiệp Dược tại bệnh viện có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu và quy định của bệnh viện và trường đào tạo. Sinh viên nên tuân thủ các hướng dẫn và chỉ dẫn từ người hướng dẫn và nhân viên y tế để thực hiện công việc một cách hiệu quả và an toàn.

CLICK THAM KHẢO THÊM TẠI =>  Nội Dung Thực Tập Chi Tiết Tại Khoa Dược Bệnh Viện


Tài liệu, số liệu để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp dược tại bệnh viện

Để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp Dược tại bệnh viện, bạn có thể sử dụng các tài liệu và số liệu sau đây:

1. Hướng dẫn và yêu cầu của trường: Kiểm tra hướng dẫn và yêu cầu của trường đào tạo để biết được các nội dung và định dạng cần có trong báo cáo thực tập. Hướng dẫn này sẽ cung cấp các hướng dẫn cụ thể về cấu trúc báo cáo và các yêu cầu đặc biệt.

2. Ghi chú và nhật ký thực tập: Ghi chú và nhật ký là tài liệu quan trọng để ghi lại các hoạt động, trải nghiệm, và kết quả trong quá trình thực tập. Sử dụng nhật ký của bạn để nhớ lại các trải nghiệm quan trọng, các tình huống đặc biệt, và các kỹ năng và kiến thức bạn đã học được.

3. Dữ liệu và số liệu liên quan: Nếu bạn đã thực hiện các dự án nghiên cứu hoặc các hoạt động đo lường trong quá trình thực tập, hãy thu thập và sử dụng dữ liệu và số liệu để minh chứng cho kết quả của bạn. Điều này có thể bao gồm số liệu về hiệu quả của một phác đồ điều trị, kết quả của một nghiên cứu, hoặc số liệu về tương tác thuốc.

4. Tài liệu tham khảo: Tìm kiếm và sử dụng các tài liệu tham khảo để hỗ trợ các phần của báo cáo. Điều này bao gồm các sách giáo trình, bài báo khoa học, nghiên cứu trước đây và các nguồn tài liệu chính thống khác liên quan đến lĩnh vực Dược.

5. Thông tin về bệnh viện: Thu thập thông tin về bệnh viện nơi bạn đã thực tập, bao gồm lịch sử, cơ sở vật chất, tổ chức, và các dịch vụ y tế cung cấp. Điều này giúp bạn hiểu rõ về môi trường làm việc và gắn kết các thông tin liên quan trong báo cáo của bạn.

6. Kết quả đánh giá và phản hồi: Sử dụng kết quả đánh giá và phản hồi từ người hướng dẫn và các nhân viên y tế khác để hỗ trợ và minh chứng cho kết quả của bạn. Điều này bao gồm nhận xét, đánh giá về kỹ năng và hiệu suất của bạn trong quá trình thực tập.

  • Hãy đảm bảo rằng bạn tuân thủ các quy tắc và yêu cầu của trường và bệnh viện về việc sử dụng tài liệu và số liệu trong báo cáo thực tập của mình.

CLICK THAM KHẢO THÊM TẠI => Cách Viết Báo Cáo Thực Tế Ngành Dược, Khoa Dược 9 Điểm


Quy trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp dược tại bệnh viện

Quy trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp Dược tại bệnh viện có thể tuân theo các bước sau:

1. Thu thập thông tin: Tập hợp và tổ chức các thông tin liên quan đến quá trình thực tập của bạn. Điều này bao gồm nhật ký, ghi chú, dữ liệu và số liệu, tài liệu tham khảo và bất kỳ tài liệu nào  khác liên quan đến công việc của bạn trong suốt thực tập.

2. Xác định cấu trúc báo cáo: Xác định cấu trúc và định dạng cho báo cáo của bạn. Thông thường, báo cáo thực tập bao gồm các phần như mở đầu, mô tả bệnh viện và quá trình thực tập, mục tiêu và phạm vi, phương pháp nghiên cứu, kết quả và thảo luận, kết luận và kiến nghị.

3. Viết mở đầu: Trình bày một giới thiệu ngắn gọn về bệnh viện nơi bạn đã thực tập, mục tiêu của thực tập và lý do tại sao bạn chọn chủ đề nghiên cứu cụ thể.

4. Mô tả bệnh viện và quá trình thực tập: Cung cấp một mô tả chi tiết về bệnh viện, bao gồm thông tin về cơ sở vật chất, tổ chức và các dịch vụ y tế cung cấp. Sau đó, trình bày về quá trình thực tập của bạn, bao gồm thời gian thực tập, công việc đã làm và vai trò của bạn trong bệnh viện.

5. Mục tiêu và phạm vi: Trình bày mục tiêu và phạm vi của thực tập tốt nghiệp. Mô tả những gì bạn muốn đạt được và phạm vi của nghiên cứu của bạn trong báo cáo.

6. Phương pháp nghiên cứu: Trình bày các phương pháp mà bạn đã sử dụng trong quá trình nghiên cứu. Điều này có thể bao gồm việc thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, phương pháp  nghiên cứu và các công cụ và kỹ thuật mà bạn đã sử dụng.

7. Kết quả và thảo luận: Trình bày kết quả của nghiên cứu và phân tích. Đánh giá và diễn giải kết quả một cách logic và chi tiết. So sánh với các tài liệu tham khảo và thảo luận về ý nghĩa và hạn chế của kết quả.

8. Kết luận và kiến nghị: Tóm tắt các kết quả quan trọng và đưa ra kết luận chính. Dựa trên kết quả, đưa ra các kiến nghị cho cải tiến và phát triển trong lĩnh vực liên quan.

9. Đánh giá cuối cùng: Đánh giá kết quả của thực tập và đưa ra nhận xét về trải nghiệm và học hỏi trong quá trình thực tập.

10. Biên tập và sửa báo cáo: Đọc lại và chỉnh sửa báo cáo của bạn để đảm bảo tính logic, rõ ràng và ngữ pháp chính xác. Kiểm tra cấu trúc, lưu ý đến kiểu viết và kiểm tra chính tả.

11. Định dạng và trình bày: Định dạng báo cáo của bạn theo yêu cầu của trường và sử dụng các phần mềm xử lý văn bản để trình bày báo cáo một cách chuyên nghiệp.
Hãy luôn tham khảo hướng dẫn và yêu cầu cụ thể từ trường đào tạo của bạn để đảm bảo tuân thủ đúng quy trình và định dạng báo cáo.


110 đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp dược tại bệnh viện

Dưới đây là một danh sách gồm 110 đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp Dược tại bệnh viện:

1. Nghiên cứu về hiệu quả và an toàn của thuốc A trong điều trị bệnh X tại bệnh viện Y.
2. Đánh giá tác dụng phụ của thuốc B đối với bệnh nhân đang sử dụng thuốc C tại bệnh viện Z.
3. Tối ưu hóa quy trình phân phối và quản lý thuốc tại kho dược bệnh viện.
4. Đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị D trong quản lý bệnh E tại bệnh viện ABC.
5. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuốc chưa rõ nguồn gốc tại bệnh viện XYZ và đề xuất giải pháp.
6. Phân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng chưa đúng liều lượng thuốc ở bệnh nhân trong một khoa bệnh viện.
7. Đánh giá tác dụng của chương trình giám sát tương tác thuốc tại bệnh viện PQR.
8. Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh và đề xuất biện pháp hạn chế kháng thuốc tại bệnh viện DEF.
9. Phân tích yêu cầu và tiêu chuẩn bảo quản thuốc cho khoa nội trú tại bệnh viện MNO.
10. Nghiên cứu tương tác thuốc thuộc nhóm dược lý ở bệnh nhân có bệnh P và đề xuất các biện pháp quản lý.
11. Đánh giá hiệu quả của phương pháp cấp thuốc tự động tại bệnh viện UVW.
12. Nghiên cứu về tác động của thông tin thuốc trực tuyến đến quyết định chọn thuốc của bác sĩ tại bệnh viện HIJ.
13. Phân tích và đánh giá tình trạng tồn kho thuốc tại các khoa trong bệnh viện KLM.
14. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc tiêm truyền tại khoa hóa trị liệu của bệnh viện NOP.
15. Đánh giá chất lượng thuốc và đề xuất các tiêu chuẩn bảo quản thuốc tại bệnh viện GHI.
16. Nghiên cứu về tác dụng của chương trình giáo dục thuốc đối với bệnh nhân tự sử dụng thuốc tại bệnh viện RST.
17. Đánh giá tác dụng phụ của thuốc trên người cao tuổi tại bệnh viện UVW.
18. Nghiên cứu về tương tác thuốc ở bệnh nhân nội trú tại khoa YZT và đề xuất biện pháp quản lý.
19. Phân tích và đánh giá tình trạng quản lý thuốc nghiêm trọng tại bệnh viện JKL.
20. Nghiên cứu về tác động của quy trình báo cáo tác dụng phụ thuốc tại bệnh viện PQR.
21. Đánh giá hiệu quả của chương trình giám sát sử dụng thuốc đúng liều tại bệnh viện XYZ.
22. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuốc không đúng chỉ định tại bệnh viện MNO.
23. Phân tích và đánh giá việc sử dụng thuốc thay thế tại bệnh viện ABC.
24. Nghiên cứu về tình trạng dùng thuốc sai chỉ định tại bệnh viện DEF và đề xuất biện pháp khắc phục.
25. Đánh giá tác động của chương trình đào tạo về thuốc đối với bác sĩ tại bệnh viện GHI.
26. Nghiên cứu về tác dụng phụ của thuốc trên thai phụ tại bệnh viện JKL.
27. Phân tích và đánh giá tình trạng sử dụng thuốc thừa tại bệnh viện NOP.
28. Nghiên cứu về hiệu quả của chương trình tư vấn thuốc cho bệnh nhân tại bệnh viện HIJ.
29. Đánh giá tình trạng bảo quản và sử dụng thuốc hết hạn tại bệnh viện RST.
30. Nghiên cứu về tác dụng phụ của thuốc trong điều trị bệnh nhân ung thư tại bệnh viện KLM.
31. Phân tích và đánh giá tình trạng sử dụng thuốc không phù hợp tại khoa X của bệnh viện UVW.
32. Nghiên cứu về tác động của quy trình phát thuốc tự động đối với tình trạng tồn kho thuốc tại bệnh viện MNO.
33. Đánh giá hiệu quả của chương trình giảng dạy về thuốc đối với sinh viên y khoa tại bệnh viện PQR.
34. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuốc không theo chỉ định của bệnh nhân tại bệnh viện XYZ.
35. Phân tích và đánh giá tình trạng quản lý thuốc không đạt chuẩn tại bệnh viện DEF.
36. Nghiên cứu về tác động của thông tin thuốc đến quyết định chọn thuốc của bệnh nhân tại bệnh viện GHI.
37. Đánh giá hiệu quả của chương trình giám sát sử dụng kháng sinh tại bệnh viện JKL.
38. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuốc chưa được chứng minh hiệu quả tại bệnh viện NOP.
39. Phân tích và đánh giá tình trạng tồn kho thuốc tại các khoa trong bệnh viện HIJ.
40. Nghiên cứu về tác dụng phụ của thuốc ở bệnh nhân tự sử dụng thuốc tại bệnh viện RST.
41. Đánh giá tác động của chương trình hướng dẫn sử dụng thuốc cho người cao tuổi tại bệnh viện KLM.
42. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc tại bệnh viện UVW.
43. Phân tích và đánh giá tình trạng quản lý thuốc nghiêm trọng tại bệnh viện MNO.
44. Nghiên cứu về tác động của chương trình hướng dẫn sử dụng thuốc đối với bệnh nhân điều trị tại bệnh viện PQR.
45. Đánh giá hiệu quả của quy trình phân phối thuốc tại bệnh viện XYZ.
46. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuốc không đúng liều lượng tại bệnh viện DEF.
47. Phân tích và đánh giá tình trạng sử dụng thuốc không đúng chỉ định tại bệnh viện GHI.
48. Nghiên cứu về tác dụng phụ của thuốc đối với người cao tuổi tại bệnh viện JKL.
49. Đánh giá tình trạng bảo quản và sử dụng thuốc hết hạn tại bệnh viện NOP.
50. Nghiên cứu về tác động của chương trình đào tạo về thuốc đối với y tá tại bệnh viện HIJ.
51. Phân tích và đánh giá tình trạng sử dụng thuốc thừa tại bệnh viện RST.
52. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuốc không phù hợp tại khoa X của bệnh viện KLM.
53. Đánh giá hiệu quả của chương trình cung cấp thông tin thuốc cho bệnh nhân tại bệnh viện UVW.
54. Nghiên cứu về tác dụng phụ của thuốc trên bệnh nhân ung thư tại bệnh viện MNO.
55. Phân tích và đánh giá tình trạng sử dụng thuốc không đúng liều tại bệnh viện PQR.
56. Nghiên cứu về tình trạng dùng thuốc sai chỉ định tại bệnh viện XYZ và đề xuất biện pháp khắc phục.
57. Đánh giá hiệu quả của chương trình giáo dục về thuốc đối với bệnh nhân tự sử dụng thuốc tại bệnh viện DEF.
58. Nghiên cứu về tác động của quy trình cấp thuốc tự động đối với tình trạng tồn kho thuốc tại bệnh viện GHI.
59. Phân tích và đánh giá tình trạng quản lý thuốc không đạt chuẩn tại bệnh viện JKL.
60. Nghiên cứu về tác dụng phụ của thuốc trên người cao tuổi tại bệnh viện NOP.
61. Đánh giá tình trạng bảo quản và sử dụng thuốc hết hạn tại bệnh viện HIJ.
62. Nghiên cứu về tác động của chương trình giảm thiểu sử dụng kháng sinh không cần thiết tại bệnh viện RST.
63. Phân tích và đánh giá tình trạng sử dụng thuốc chưa được chứng minh hiệu quả tại bệnh viện KLM.
64. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuốc không theo chỉ định của bệnh nhân tại bệnh viện UVW.
65. Đánh giá hiệu quả của chương trình giám sát sử dụng thuốc đúng liều tại bệnh viện MNO.
66. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc tại bệnh viện PQR.
67. Phân tích và đánh giá tình trạng tồn kho thuốc tại các khoa trong bệnh viện XYZ.
68. Nghiên cứu về tác dụng phụ của thuốc ở bệnh nhân tự sử dụng thuốc tại bệnh viện DEF.
69. Đánh giá tác động của chương trình hướng dẫn sử dụng thuốc cho người cao tuổi tại bệnh viện GHI.
70. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuốc không đúng liều lượng tại bệnh viện JKL.
71. Phân tích và đánh giá tình trạng sử dụng thuốc không đúng chỉ định tại bệnh viện NOP.
72. Nghiên cứu về tác dụng của thuốc đối với người cao tuổi tại bệnh viện HIJ.
73. Đánh giá tình trạng bảo quản và sử dụng thuốc hết hạn tại bệnh viện RST.
74. Nghiên cứu về tác động của chương trình đào tạo về thuốc đối với y tá tại bệnh viện KLM.
75. Phân tích và đánh giá tình trạng sử dụng thuốc thừa tại bệnh viện UVW.
76. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuốc không phù hợp tại khoa X của bệnh viện MNO.
77. Đánh giá hiệu quả của chương trình cung cấp thông tin thuốc cho bệnh nhân tại bệnh viện PQR.
78. Nghiên cứu về tác dụng phụ của thuốc trên bệnh nhân ung thư tại bệnh viện XYZ.
79. Phân tích và đánh giá tình trạng sử dụng thuốc không đúng liều tại bệnh viện DEF.
80. Nghiên cứu về tình trạng dùng thuốc sai chỉ định tại bệnh viện GHI.
81. Đánh giá hiệu quả của chương trình giáo dục về thuốc đối với bệnh nhân tự sử dụng thuốc tại bệnh viện JKL.
82. Nghiên cứu về tác động phụ của thuốc đối với người cao tuổi tại bệnh viện NOP.
83. Phân tích và đánh giá tình trạng bảo quản và sử dụng thuốc hết hạn tại bệnh viện HIJ.
84. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuốc không theo chỉ định của bệnh nhân tại bệnh viện RST.
85. Đánh giá hiệu quả của chương trình giám sát sử dụng thuốc đúng liều tại bệnh viện KLM.
86. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc tại bệnh viện UVW.
87. Phân tích và đánh giá tình trạng tồn kho thuốc tại các khoa trong bệnh viện MNO.
88. Nghiên cứu về tác dụng phụ của thuốc ở bệnh nhân tự sử dụng thuốc tại bệnh viện PQR.
89. Đánh giá tác động của chương trình hướng dẫn sử dụng thuốc cho người cao tuổi tại bệnh viện XYZ.
90. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuốc không đúng liều lượng tại bệnh viện DEF.
91. Phân tích và đánh giá tình trạng sử dụng thuốc không đúng chỉ định tại bệnh viện GHI.
92. Nghiên cứu về tác dụng của thuốc đối với người cao tuổi tại bệnh viện JKL.
93. Đánh giá tình trạng bảo quản và sử dụng thuốc hết hạn tại bệnh viện NOP.
94. Nghiên cứu về tác động của chương trình đào tạo về thuốc đối với y tá tại bệnh viện HIJ.
95. Phân tích và đánh giá tình trạng sử dụng thuốc thừa tại bệnh viện RST.
96. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuốc không phù hợp tại khoa X của bệnh viện UVW.
97. Đánh giá hiệu quả của chương trình cung cấp thông tin thuốc cho bệnh nhân tại bệnh viện MNO.
98. Nghiên cứu về tác dụng phụ của thuốc trên bệnh nhân ung thư tại bệnh viện PQR.
99. Phân tích và đánh giá tình trạng sử dụng thuốc không đúng liều tại bệnh viện XYZ.
100. Nghiên cứu về tình trạng dùng thuốc sai chỉ định tại bệnh viện DEF.
101. Đánh giá hiệu quả của chương trình giáo dục về thuốc đối với bệnh nhân tự sử dụng thuốc tại bệnh viện GHI.
102. Nghiên cứu về tác động phụ của thuốc đối với người cao tuổi tại bệnh viện JKL.
103. Phân tích và đánh giá tình trạng bảo quản và sử dụng thuốc hết hạn tại bệnh viện NOP.
104. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuốc không theo chỉ định của bệnh nhân tại bệnh viện HIJ.
105. Đánh giá hiệu quả của chương trình giám sát sử dụng thuốc đúng liều tại bệnh viện RST.
106. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc tại bệnh viện KLM.
107. Phân tích và đánh giá tình trạng tồn kho thuốc tại các khoa trong bệnh viện UVW.
108. Nghiên cứu về tác dụng phụ của thuốc ở bệnh nhân tự sử dụng thuốc tại bệnh viện MNO.
109. Đánh giá tác động của chương trình hướng dẫn sử dụng thuốc cho người cao tuổi tại bệnh viện PQR.
110. Nghiên cứu về tình trạng sử dụng thuốc không đúng liều lượng tại bệnh viện XYZ.

Đây là một số đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp dược tại bệnh viện. Bạn có thể tham khảo và chọn một đề tài phù hợp với quan tâm và khả năng nghiên cứu của mình. Hy vọng rằng danh sách 110 đề tài trên và bài viết này trên trang luanvantrust.com sẽ hỗ trợ phần nào kiến thức cho các bạn cũng như cung cấp cho bạn những ý tưởng để các bạn viết bài báo cáo của mình được tốt và hoàn chỉnh nhất.

Chúc các bạn thành công trong bài báo cáo của mình nhé !!!!


⇒ BÀI MẪU THAM KHẢO THÊM + TẢI FREE ♥

BÀI MẪU: BÁO CÁO THỰC TẬP => Bệnh Viện 198 Bộ Công An

Bài báo cáo này thuộc về tác giả là sinh viên khoa dược tại một trường đại học khá giỏi cả nước. Tác giả trong quá trình thực tập đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm và đưa vào bài báo cáo của mình. Thông qua bài báo chúng ta có thể học hỏi thêm kinh nghiệm trình bày báo cáo, cách chọn đề tài phù hợp, bài viết như thế nào là hợp logic. Sau đây chúng ta cùng nhìn sơ qua bố cục bài viết này nhé: 

MỤC LỤC

Phần 1: Gii thiu bnh vin

Phần 2: Nắm được chức năng nhiệm vụ ,tổ chức cung ứng thuốc của khoa dược và nhiệm vụ cụ thể của người dược sỹ trung cấp pha chế hoặc cấp phát

Phần 3: Công tác cung ứng thuốc phòng ,chữa bệnh tại bệnh viện

Phần 4: Hoạt động của hội đồng thuốc bệnh viện

Phần 5: Kỹ thuật sắp xếp ,bảo quản thuốc ,y dụng cụ tại kho chính

Phần 6: Công tác cấp phát thuốc tại kho lẻ

Phần 7: Công thức và kỹ thuật pha chế tự túc của một số thuốc tại khoa Dược

Phần 8: Cơ số thuốc dự trữ phòng chống dịch ,bão lũ

Phần 9: Cơ số thuốc cấp cứu tại các khoa điều trị

Phần 10: Sử dụng thuốc tại các khoa điều trị

Phần 11: Công tác hợp lý ,an toàn Dược tại các khoa

Phần 12: Thống kê các loại nguyên liệu ,thành phẩm

Phần 13: Ghi chép các loại biểu mẫu ,sổ sách ,thẻ kho xuất nhập thuốc

Phần 14: Sưu tầm các loại nhãn thuốc

Phần 15: Tổng kết đợt thực tập

Phần 16: Nhận xét của khoa dược

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

 

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x